Danske BOLIGadvokater

Boligmarkedet påvirkes direkte af klimarekorder med mere regn, vind, storm og oversvømmelse

Del

Det varme vejr og de mange skybrud har medført, at boligkøberne i stigende grad tjekker risiko for oversvømmelse før de køber boligen, og det får betydning for prisen.

Oversvømmelse og storm fra Østersøen
Oversvømmelse og storm fra Østersøen

”Boligkøberne er blevet opmærksomme på hvordan vejret påvirker boligen. Flere efterspørger oplysninger om hvordan boligen er klimasikret, og er blevet bedre til at tjekke ejendommen igennem inden køb. Det er en rigtig god idé, for det kan komme som en kedelig økonomisk overraskelse at skulle etablere klimasikringstiltag efter et huskøb”, siger Niels Erlandsen formand for Danske BOLIGadvokater.

Kraftig regn kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede. Det koster op mod 400.000 kr. at renovere  en kloak og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere siger nej tak til. 

”Det enkle råd lyder: Tal med sælger! Sælger har nemlig pligt til at svare ærligt, hvis du som boligkøber spørger ind til, om huset tidligere har været ramt af oversvømmelser eller haft vandskader”, understreger Danske BOLIGadvokaters formand.

Tal fra Codan viser, at hele seks ud af ti boligkøbere (62 procent) mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret. 

Vandudsigt er lykken


Udsigt til vand plejer at øge prisen på boligen. De mange oversvømmelser pga. skybrud, storme, utilstrækkelig kloakering og kystsikring har imidlertid ændret lidt på den opfattelse. Boliger ved kysten rammes af storm og stigende havvand, og husejerenes økonomi påvirkes af direkte af forsikringsdækningen og om hvorvidt der tilkendes stormflodserstatning.

Som boligkøber er der heldigvis flere muligheder for at tjekke klimapåvirkningerne før et køb. Risiko for oversvømmelse afhænger i høj grad af boligens placering i terrænet og hvor let regnvand eller havvand kan sive ned i undergrunden eller ledes væk på anden måde. 

”Effekten af skybrud vises vha. såkaldte Bluespots. Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Kortet viser, hvor meget regn, der skal falde for, at en lavning uden afløb vil blive oversvømmet. Da kortet hverken tager højde for eventuel kloakering eller nedsivning bør man imidlertid indhente yderligere oplysninger for at vurdere risikoen for oversvømmelse”, forklarer Niels Erlandsen, Danske BOLIGadvokater. 

Boligkøberne kan få et overblik med værktøjer som fx www.klimatilpasning.dk eller www.dingeo.dk.  Her kan man se hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved et stigende havniveau. Ved at klikke på målestationerne får man den maksimale vandstand ved en 20, 50 og 100 års hændelse. Desuden findes information om den forventede stigning i vandstanden i havet på grund af klimaforandringer i dette århundrede.

Det bør du undersøge i forbindelse med huskøb:

  • Har der tidligere været problemer med oversvømmelser?
  • Hvad har forårsaget oversvømmelserne?
  • Hvilke foranstaltninger er der foretaget?
  • Hvornår har der sidst været en vejrrelateret skade på ejendommen?
  • Har kommunen været involveret i skadeforebyggende tiltag (fx kystsikring, sikringer af omkringliggende åer, dæmninger, forbedret kloakering etc)?
  • Tjek ”sælgers oplysninger” i tilstandsrapporten. Her skal sælger nemlig angive, om der eksempelvis har været problemer med fugt og opstigende kloakvand m.m.
  • Undersøg på nettet, hvordan fremtidens klima forventes at påvirke boligen.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Oversvømmelse og storm fra Østersøen
Oversvømmelse og storm fra Østersøen
Download

Information om Danske BOLIGadvokater

Danske BOLIGadvokater
Danske BOLIGadvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

7020 9790https://www.danskeboligadvokater.dk/

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel.

Danske BOLIGadvokater er repræsenteret i følgegrupperne for hhv. huseftersyn og tinglysning.

Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 140 medlemmer fordelt over hele landet. 

Følg pressemeddelelser fra Danske BOLIGadvokater

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske BOLIGadvokater

Undgå online fælden, når du skal have det juridiske på plads24.8.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Flere steder på nettet er det muligt at få udarbejdet et juridisk dokument på få minutter. Det lyder næsten for godt til at være sandt og det er det som regel også. De mange autogenererede dokumenter, man kan få lavet online, er ofte en standard skabelon, som udfyldes med den viden, som kunden selv har tilgængelig. Der tages ikke højde for alt det, som kunden ikke ved og mange ender med at snyde sig selv. I sidste ende kan man ende med et juridisk dokument, der ikke kan bruges eller som kan fortolkes på en utilsigtet måde.

Danske boligejere må betale regningen for statens kaotiske søsætning af den digitale tinglysning – fra “lovværk" til “makværk"15.6.2020 13:32:12 CESTPressemeddelelse

Højesteret afsagde i dag kendelse i gruppesøgsmålet omkring den kuldsejlede lancering for mere end 10 år siden. Højesteret henviser til en 4 måneders indkøringsfase, som ikke fandtes, fordi systemet skulle fungere fra dag ét. Højesteret mener i øvrigt ikke, at Domsstolsstyrelsen kan være ansvarlig, fordi det var et meget vanskeligt it-projekt. Til sammenligning ville en privat virksomhed være ifaldet et overordentligt stort ansvar, såfremt den havde taget betaling for en ydelse, den ikke leverede og som samtidig gav kunderne økonomiske tab, uanset hvor vanskeligt et it-system den skulle lancere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum