Arla Foods

Arla tester potentiale for regenerativ mælkeproduktion 

Del
24 udvalgte Arla-gårde i fem lande skal de næste fire år teste praksisser for regenerativ mælkeproduktion og dokumentere påvirkningen af natur og klima. Samtidig vil mere end 900 økologiske Arla-landmænd måle kulstofindholdet i deres jord og registrere praksisser, der fremmer biodiversitet.

Med hjælp fra sine andelshavere indleder Arla nu to konkrete tiltag for at høste mere data og viden om, hvordan mælkeproduktion kan være med til at forbedre jordkvalitet, kulstofbinding, vandkvalitet og biodiversitet via regenerative landbrugsmetoder.  

24 testgårde i fem lande 
Det første skridt er at etablere et pilotprogram i samarbejde med eksperter inden for regenerativt landbrug fra FAI Farms, en førende forsknings-, data- og konsulentvirksomhed inden for landbrugsfødevaresektoren, og andre ekspertorganisationer. Fire danske Arla-landmænd samt 20 andre fra Storbritannien, Sverige, Tyskland og Holland har indvilget at afprøve og dokumentere påvirkningen fra regenerativ mælkeproduktion over en periode på fire år. Gårdene er en blanding af konventionelle gårde, hvor køerne enten er på græs eller i stalde, samt økologiske gårde. Landmændene vil modtage undervisning og vejledning i at anvende forskellige regenerative metoder og vil hjælpe med at indsamle data til at forstå, hvilken effekt metoderne kan have på jordens sundhed, kulstofbinding, biodiversitet, økosystemprocesser, landbrugets rentabilitet og landmandens trivsel.  

Alle indsamlede erfaringer og data skal opbygge Arlas viden om, hvordan regenerative metoder kan anvendes på forskellige typer gårde i Europa, og hvordan de påvirker vores klima og natur.   

"Som landmandsejet mejeriselskab har vi en kæmpe interesse i at forstå, hvordan vi kan reducere den negative påvirkning og optimere den positive påvirkning fra mælkeproduktion.  En række landmænd i vores selskab har udforsket regenerative landbrugsmetoder i nogen tid. Båret frem af deres motivation har vi besluttet at vise en bredere tilgang til dette som andelsselskab, anført af de økologiske landmænd og en gruppe landmænd, der stiller deres gårde til rådighed," siger bestyrelsesmedlem i Arla og formand for Arlas Økologiske Råd, Janne Hansson.    

Arlas økologiske landmænd vil styrke biodiversiteten 
Næste skridt er en forpligtelse fra Arlas 916 økologiske landmænd, der tilsammen står for en årlig produktion på 1 milliard kg økologisk mælk, svarende til verdens største økologiske mælkepulje.  

Fra i år vil de foretage årlige egenkontroller og registrere hvilke aktiviteter på gården der fremmer biodiversitet. Derudover vil de indsamle jordprøver, som vil blive analyseret af et tredjepartslaboratorium og danne udgangspunkt for jordens kulstofbinding. Desuden skal de økologiske landmænd garantere, at en række tiltag vedrørende jordens sundhed og biodiversitet sættes i gang på gårdene og de vil få adgang til et klimakatalog med oplysninger om, hvordan forbedringerne kan måles og håndteres. Fra 2022 vil de også foretage egenkontroller på jordens sundhed ved at teste blandt andet jordens lugt, gravningsevne og antallet af regnorme. Al data fra dette arbejde vil blive samlet for at skabe bedre forståelse for processerne.  

Behov for definition og data 
Regenerativt landbrug har de seneste år høstet stor opmærksomhed fra producenter, detailhandlere, forskere og forbrugere som et af svarene på den dobbelte krise med klimaforandringer og tab af biodiversitet.  

Der er generel enighed om, at forbedring af jordens sundhed og biodiversitet er centrale elementer i regenerativt landbrug, men der er ikke blevet fastlagt en universel definition af tilgangen endnu. Desuden findes der meget få videnskabelige eksempler på regenerative metoder på mælkebedrifter i Europa, som landmændene kan bruge som rettesnor. Arla ønsker derfor at bidrage ved at fylde datahullerne ud med erfaringer og viden fra sine andelshavere.  

"En central årsag til, at vi ønsker at udforske regenerativt landbrug, er, at vi kan høste datadrevet dokumentation fra anvendelse af regenerative metoder på mælkebedrifter. Mens vi arbejder målrettet på at reducere vores klimapåvirkning, er den positive effekt, vi kan skabe som jordforvaltere, endnu ikke blevet videnskabeligt efterprøvet. Med dette projekt ønsker vi at sikre mere forskningsbaseret viden for at gøre det muligt for mælkeproducenterne at vælge de rigtige tiltag for fremtiden," siger Janne Hansson. 

Hos FAI Farms er Claire Hill, Regenerative Agriculture Director, begejstret for at være en del af projektet og få adgang til data fra både de 24 testgårde og til jordprøverne fra de 916 økologiske Arla-landmænd.   

"Arla er uden sammenligning den største partner, vi har inden for regenerativt landbrug i mejerisektoren. Deres ambitionsniveau strækker sig længere end, hvad vi hidtil har set i branchen, og der findes ikke andre lignende programmer derude, der går tilsvarende i dybden. Det særligt spændende ved det er, at vi vil arbejde med forskellige landmænd i forskellige lande, der hver især driver en unik bedrift, og de data, vi indsamler undervejs, vil give os stor indsigt.  Det kan øge vores viden betydeligt om, hvad regenerativ omstilling er for en størrelse, samt hvilke udfordringer og fordele der kan hjælpe os til at forstå, hvordan flere landmænd kan komme med på denne rejse," siger Clare Hill.  

Ved at have både konventionelle og økologiske gårde på tværs af lande med i projektet og til at udvikle erfarings- og datasættet, vil Arla sikre, at resultater og læringspunkter kan bruges til inspiration for alle 9.400 Arla-landmænd i andelsselskabet. Derudover vil Arla dele viden med mejeribranchen gennem samarbejder med f.eks. OP2B, C-SEQU og BIOCHAR.*  

Med det nye netværk bestående af 24 udvalgte gårde i fem lande arbejder Arla mod at:  

 • Uddanne alle 24 landmænd og yde personlig konsulenthjælp fra brancheeksperter i regenerativt landbrug 
 • Måle, spore og dokumentere effekten af regenerative landbrugspraksisser fra gårdenes økosystemer 
 • Forstå og dokumentere alle adfærdsændringer hos de deltagende landmænd 
 • Opbygge den forståelse, der i øjeblikket mangler omkring mælkeproduktion af, hvad regenerativt landbrug kræver og hvordan det ser ud, samtidig med, at læringen foregår i sammenhæng med en række forvaltningssystemer og lande 
 • Dele viden og udveksle erfaringer gennem møder, casestudier og projekt-statusrapporteringer 
 • Kombinere landmandens viden med eksterne eksperters for at identificere fælles regenerative principper og praksisser, der kan anvendes i stor skala af Arlas landmænd. 

Handlingspunkter, som alle økologiske Arla-landmænd skal implementere i 2021:  

Om jordens sundhed: 

 • En kulstofvurdering af jorden, der skaber grundlag for at kunne måle yderligere forbedringer i kulstofniveauet. Jordprøverne vil blive analyseret af et tredjepartslaboratorium for blandt andet: organisk materiale, organisk kulstof, samlet kulstof, samlet nitrogenindhold og forholdet mellem kulstof og nitrogenindhold.  
 • Mindst 5 ud af 22 tiltag for jordens sundhed på gården skal være på plads. 
 • Fra 2022: en årlig egenkontrol af jordens sundhed skal være implementeret ved at teste blandt andet jordens lugt, gravningsevne og antallet af regnorme. 

 Om biodiversitet: 

 • En årlig egenkontrol af aktiviteter inden for fire områder for bevaring af biodiversitet.  
 • Der skal være implementeret mindst 7 ud af 33 tiltag for bevarelse af biodiversitet på gården.  

Læs mere om klimatiltagene her

FAO's syn på fordelene ved jordens sundhed og biodiversitet:   

Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO kan jordorganismer og biodiversitet være en naturlig løsning på mange af de problemer, som menneskeheden står over for i dag, herunder adgang til sunde fødevarer og forbedring af landbrugsproduktion, vandfiltrering og kulstoflagring. FAO antyder også, at det kan øge jordens frugtbarhed, landbrugsproduktion og miljømæssig bæredygtighed. 

*Arlas involvering i branchesamarbejder 
Ud over partnerskabet med FAI Farms om regenerativt landbrug deltager Arla i følgende branchesamarbejder for at hjælpe med at forstå, udvikle og optimere den positive påvirkning af jordens sundhed, biodiversitet og kulstoflagring gennem mælkeproduktion: 

 • OP2B: Biodiversiteten skal forbedres 

I 2020 blev Arla medlem af One Planet Business for Biodiversity (OP2B), en international, tværgående og handlingsorienteret erhvervssammenslutning for biodiversitet med særligt fokus på landbrug. Sammenslutningen vil skabe systemiske forandringer og være katalysator for indsatser i hele værdikæden for at beskytte og genskabe biodiversiteten både for opdyrket og uopdyrket natur.  

 • C-SEQU: Beregningen af kulstoflagring skal udvikles 

Arla deltager i et projekt kaldet C-Sequ sammen med andre mejeri- og husdyrorganisationer, som skal udvikle en internationalt anerkendt og globalt vedtaget beregningsmetode for kulstoflagring, der kan bruges til CO2-beregninger på gårdniveau. Det ultimative mål er at finde en metode, som kan understøtte og fremskynde mælkeproducenterne til at introducere og implementere aktiviteter og praksisser, der fremmer kulstoflagring og dermed mindsker klimaforandringerne. 

 • BIOCHAR: Kulstof skal lagres i landbrugsjorden 

Arla er en af otte organisationer i et konsortium, der har fået tildelt støtte som en del af den britiske regerings konkurrence 'Direct Air Capture og Greenhouse Gas Removal Technologies'. Projektet vil teste muligheden for at anvende biokul kommercielt i landbruget. Konsortiet tror på, at hvis dette kan opnås, og hvis biokul anvendes generelt i hele landbruget, ville det resultere i, at betydelige mængder kulstof blev fjernet fra atmosfæren og lagret i landbrugsjorden igennem århundreder, samtidig med at jordens sundhed blev understøttet. 

Billeder

Information om Arla Foods

Arla Foods
Arla Foods
Sønderhøj 14
8260 Viby J

https://www.arla.dk/

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.400 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Følg pressemeddelelser fra Arla Foods

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arla Foods

Nyt omfattende pilotprojekt med Arla og DSM vil reducere drivhusgasser fra malkekøer med 30 procent20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Arla og Royal DSM er klar med et nyt omfattende pilotprojekt, hvor landmænd på tværs af tre europæiske lande skal teste brugen af det metan-reducerende fodertilsætningsstof Bovaer® på 10.000 malkekøer. Global forskning og tidligere forsøg på gårde har påvist en reduktion i udledningen af metan på ca. 30 procent uden påvirkning af dyrevelfærden. Pilotprojektet er endnu et bevis på virksomhedernes engagement i at skabe en bæredygtig fremtid for mejeriproduktion.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum