Arla Foods

Arla Foods fortsætter væksten trods meget ustabile markedsforhold

Del
Det europæiske mejeriselskab leverede solide finansielle resultater i 2021 trods forstyrrelser forårsaget af pandemien og ny markedsvolatilitet som følge af høj inflation. Salg af brandede produkter og virksomhedens udbytte til andelshaverne oversteg forventningerne.

Arla-koncernens samlede omsætning steg med 5,6 procent til 11,2 milliarder EUR (mod 10,6 milliarder EUR i 2020), primært drevet af højere salgspriser og en volumendrevet salgsvækst blandt strategiske brands på 4,5 procent.

Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber pr. kg ejermælk – var på 39,7 eurocent i 2021, sammenlignet 36,5 eurocent i 2020.

Gennem hele 2021 var Arlas andelshavere fortsat udfordret af stigende omkostninger og yderligere krav til deres gårde. Arla opretholdt en konkurrencedygtig aconto-mælkepris, som steg 23% i løbet af 2021.

For at understøtte det investeringsniveau, som både Arla og andelshaverne skal levere for at leve op til selskabets nye femårsstrategi, Future26, godkendte repræsentantskabet i 2021 en ny konsolideringspolitik efter forslag fra bestyrelsen. Den nye politik øger efterbetalingerne til andelshaverne til 1,5 eurocent pr. kilo mælk i stedet for 1,0 eurocent pr. kilo mælk, forudsat at virksomheden opnår et årligt nettooverskud på mindst 2,8 procent af omsætningen.

"2021 var et hårdt år for gårdene, og både vores andelshavere og virksomheden blev påvirket af de fortsatte konsekvenser af pandemien og af hastigt stigende produktionsomkostninger. Derfor er jeg stolt over, at vores virksomhed har været i stand til at levere en Arla-indtjening, der placerer Arla blandt markedslederne i Europa, og som understøtter vores andelshavere. Takket være landmændenes, medarbejdernes og ledelsens engagerede indsats er det lykkedes os igen at navigere gennem udfordringerne og opnå en høj værdi for vores mælk," påpeger Arla Foods' bestyrelsesformand, Jan Toft Nørgaard.

Mejeriprodukter er populære i både fysiske og virtuelle indkøbskurve
Igen i 2021 oversteg detailsalget forventningerne. Arla imødekom forbrugernes store efterspørgsel efter mejeriprodukter og Arlas strategiske brands leverede en volumendrevet salgsvækst på 4,5 procent. Arla®, Castello® og Starbucks® overgik deres hidtil usete vækst i 2020, mens Lurpak® vandt markedsandele i både Danmark og Storbritannien.
Arlas øgede investeringer i sin e-handelsforretning understøttet af en vækst på 17 procent i onlinekanalerne.

"Vores strategiske brands klarede sig usædvanligt godt i 2021, idet forbrugerne på verdensplan fortsat havde stor appetit på vores naturlige og næringsrige mejeriprodukter af høj kvalitet. Fra måned til måned fastholdt vi en stram styring af salget og driften og sikrede leveringer uanset om efterspørgslen på vores sortiment var til derhjemme, i foodservice-branchen eller på farten i takt med at nedlukningerne blev lempet, og vi kunne vende tilbage til arbejdspladserne for en stund," forklarer Arla Foods' administrerende direktør, Peder Tuborgh.

Vækst inden for forretningsområderne
Arlas forretning er opdelt i fire forretningsområder.

Arla Europe øgede sin omsætning til 6.621 millioner EUR fra 6.413 millioner EUR i 2020 og fortsatte med at vinde markedsandele på de fleste europæiske markeder takket være et stærkt sortiment af brandede produkter. Markedsandelen voksede med 0,3 procent i forhold til sidste år på tværs af kategorier og på trods af, at færre måltider blev indtaget i hjemmet, efterhånden som nedlukningerne blev ophævet. Arla Europe leverede en samlet volumendrevet vækst for brandede produkter på 2,3 procent, hovedsageligt drevet af Arla®, Starbucks® and Castello®. Fra et markedsperspektiv øgede Storbritannien og den kombinerede region Holland, Belgien og Frankrig deres volumendrevne vækst for brandede produkter med henholdsvis 3,8 procent og 8,4 procent.

Arlas europæiske foodservice-forretning leverede en volumendrevet salgsvækst på 7,8 procent for brandede produkter med stærk levering, key account management og agilitet, da hotel- og restaurationsbranchen genåbnede i mange lande.    

Arla International leverede en volumendrevet salgsvækst for brandede produkter på 9,1 procent, blandt andet drevet af højere priser. Arla International udvidede også sin markedsandel for Puck® i Mellemøsten og Nordafrika, hvor det blev det førende brand blandt smøreoste, og for Arla® Dano i Bangladesh, som blev kåret som det bedste mælkebrand for 7. år i træk. Arla Internationals samlede omsætning steg til 2.101 millioner EUR mod 1.975 millioner EUR i 2020. For at støtte vækstplaner for Mellemøsten og Nordafrika udvidede Arla sin produktionskapacitet for forarbejdede oste, Starbucks® på farten og Puck®-madlavningsfløde og -saucer på mejerierne i Bahrain og Saudi-Arabien.

Hos Arla Foods Ingredients (AFI), et 100 procent ejet datterselskab af Arla, øgede værdien af ingrediensforretningen med 14,5 procent, og selskabet præsterede en omsætningsfremgang til 794 millioner EUR mod 716 millioner EUR i 2020. Betydelige stigninger i råvare- og energipriser udfordrede marginer.

Takket være stærk global efterspørgsel og prisstigninger, især i andet halvår af 2021, øgede Global Industry Sales omsætningen til 1.686 millioner EUR sammenlignet med 1.541 millioner EUR på trods af en lavere andel af mælk som følge af øget salg gennem Arlas detailkanaler.

"2021 blev endnu et år, som var præget af COVID-19, og selv om den globale økonomi kom sig meget hurtigere end forventet, lagde volatiliteten på mejerimarkedet og den høje inflation pres på os og vores andelshavere. Takket være stærk operationel eksekvering lykkedes det os at håndtere de globale udfordringer, styrke vores økonomiske position og skabe vækst for vores brands, samtidig med at vi opnåede besparelser på tværs af vores forretning," siger Arla Foods' finansdirektør, Torben Dahl Nyholm.

Arlas omkostningsbesparelses- og transformationsprogram, Calcium, blev afsluttet i 2021. Programmet har leveret varige driftseffektiviseringer på tværs af organisationen, bl.a. ved optimering af forsyningskæden og in-sourcing af markedsføringsaktiviteter. Når der ses bort fra inflation, har programmet leveret besparelser på 634 millioner EUR. Nettobesparelserne kom under pres i 2021 på grund af den hidtil usete inflation, som har betydet, at Calcium-programmets samlede nettobesparelse endte på 287 millioner EUR.  

Bæredygtighed er integreret i hele værdikæden
Arla har fortsat sin ambitiøse bæredygtighedsrejse i 2021, og i slutningen af året godkendte Science Based Targets-initiativet (SBTi) virksomhedens nye fordoblede mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i scope 1 og 2 med 63 procent senest i 2030 som værende i overensstemmelse med kravet om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader. Det eksisterende mål på 30 procent for scope 3 opfylder fortsat SBTi's kriterier for ambitiøse mål for værdikæden i overensstemmelse med gældende bedste praksis.

I 2021 udførte Arla anden runde af Klimatjek på gårde og øgede sin indsats for at stille mere viden og flere løsninger til rådighed for sine andelshavere samt til igangværende forskning og pilotforsøg på udvalgte gårde. Andelshavere, som producerer grøn elektricitet, fik også mulighed for at bidrage til at drive deres andelsselskab ved at sælge oprindelsesgarantier til Arla til en konkurrencedygtig pris.  

Fra 2015 som basisår har Arla reduceret sit klimaaftryk for scope 1 og 2 med 25 procent. Arlas andelshavere er fortsat blandt de mest klimaeffektive mælkeproducenter i verden, idet der gennemsnitligt udledes 1,15 kg CO2e pr. kilo mælk, og scope 3 fastholdes ved 7 procent reduktion.

Forventninger til 2022
Arla forventer, at inflationen og volatiliteten fortsat vil påvirke forretningen og andre sektorer et godt stykke ind i 2022.
I en kommentar udtaler Peder Tuborgh:
"Forbrugernes adfærd vil være påvirket på mange forskellige måder af de forventede store markedsudsving og høje inflation, og derfor er den meget vanskelig at forudsige. Vi vil sandsynligvis komme til at opleve en nedgang i væksten for vores brandede produkter, indtil markedet stabiliserer sig på et nyt niveau. Som vi har vist i 2020 og 2021, så er vores andelsselskab stærkt funderet, og vi vil fortsætte vores stærke operationelle eksekvering i hele forsyningskæden, så vi kan imødekomme eventuelle nye krav i dette usikre miljø."

Arla planlægger at investere 600 millioner EUR i 2022, primært i strukturelle investeringer såsom en udvidelse af Starbucks' produktionskapacitet på Esbjerg Mejeri, færdiggørelse af pulvertårnet i Pronsfeld i Tyskland og mozzarellaudvidelsen på Branderup Mejeri samt produktionsudvidelser på AFI's produktionsanlæg. Arla har også planer om at investere i yderligere digitaliseringsløsninger i forsyningskæden.

Koncernens omsætning i 2022 forventes at blive på 11,8-12,4 milliarder EUR, nettoresultatandelen vil ligge i intervallet 2,8 til 3,2 procent, og gearingen forventes at ligge inden for intervallet på 2,5-2,9.

Arla offentliggør sin årsrapport, ESG-rapport og CSR-rapport den 24. februar.

Nøgletal fra årsregnskab 2021:

Koncernens samlede omsætning:
EUR 11,2 milliarder

Arla-indtjening:
39,7 eurocent/kg

Mælkeindvejning:
13,6 milliarder kg

Nettoresultatandel:
3,0 procent

Calcium besparelser:
EUR 155 millioner ekskl. inflation

Gearing:
2,6

Samlet volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands:
4,5 procent
Inkluderer Arla®, Lurpak®, Puck® Castello® og Starbucks®

Arla®
Arla® er det største strategiske brand baseret på omsætning og er et paraply-brand med forskellige succesrige sub-brands, der dækker over mælk, yoghurt, fløde, pulver og ost. Arla® leverede volumendrevet salgsvækst på 4,4 procent og øgede omsætningen til EUR 3.359 millioner sammenlignet med EUR 3.116 millioner i 2020.

Lurpak®
Lurpak® er det førende smør- og smørbare mærke i Danmark, Storbritannien og MENA og sælges i 95 lande. Lurpak® øgede omsætningen til EUR 646 millioner sammenlignet med EUR 628 millioner i 2020 og leverede volumendrevet salgsvækst på 0,5 procent.

Puck®
Arlas stærke brand i Mellemøsten og markedsførende indenfor smøreost i MENA. Puck® leverede volumendrevet salgsvækst på 2,7 procent. Omsætningen faldt en smule til EUR 393 millioner sammenlignet med EUR 403 millioner i 2020 på grund af valutakurser.

Castello®
Hævede sit digitale indhold med fokus på millennials of madlavning med ost. Castello® leverede en volumendrevet salgsvækst på 6,1 procent og øgede omsætningen til EUR 192 millioner sammenlignet med EUR 172 millioner i 2020.

Starbucks®
Starbucks®, der fremstilles på licens, nåede 250 millioner on-the-go produkter solgt. Starbucks® leverede en volumendrevet salgsvækst på 33,8 procent sammenlignet med 27,3 procent i 2020.

Billeder

Information om Arla Foods

Arla Foods
Arla Foods
Sønderhøj 14
8260 Viby J

https://www.arla.dk/

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.400 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Følg pressemeddelelser fra Arla Foods

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arla Foods

Nyt omfattende pilotprojekt med Arla og DSM vil reducere drivhusgasser fra malkekøer med 30 procent20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Arla og Royal DSM er klar med et nyt omfattende pilotprojekt, hvor landmænd på tværs af tre europæiske lande skal teste brugen af det metan-reducerende fodertilsætningsstof Bovaer® på 10.000 malkekøer. Global forskning og tidligere forsøg på gårde har påvist en reduktion i udledningen af metan på ca. 30 procent uden påvirkning af dyrevelfærden. Pilotprojektet er endnu et bevis på virksomhedernes engagement i at skabe en bæredygtig fremtid for mejeriproduktion.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye