Lolland Kommune

Arkitektkonkurrence sætter lollandsk arveguld i spil

Del

Hvordan aktiverer og formidler vi det kulturhistoriske klostermiljø i balancen mellem byrum og naturpark, fortid og fremtid? Sådan lyder udfordringen i en arkitektkonkurrence, som Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster netop har skudt i gang. Tre teams er blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen, og de går nu hver især i gang med at skitsere, hvad der skal til for at forløse potentialerne i det natursmukke område omkring Maribo Domkirke, klosterruinen, Pilgrimshuset og Naturpark Maribosøerne. Projektet er støttet af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

De tre udvalgte konkurrenceteams er 1) Arkitekt Kristine Jensens tegnestue med Gjøde og Povlsgaard og en endnu ikke valgt ingeniør, 2) GHB Landskabsarkitekter med Strunge og 3) Schul Landskabsarkitekter med Thøgersen & Stouby, Andersen & Grønlund og Mogens A. Morgen. Alle teams har stærke kompetencer inden for landskabsarkitektur og formidling, og de har erfaring med nænsomt at aktivere fredede bygninger og landskaber. Området, de skal forholde sig til, består af pladsen mellem domkirke og søbred, klosterruin, det tidligere ishus/billetsalg, søbredden frem til Hunse Å og turbåden Anemonens anløbsbro. Stedet udgør i dag et af de vigtigste byrum på Lolland, fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen:

”Området i Maribo omkring domkirke, klosterruin, pilgrimshus og naturpark er en del af det historiske arveguld. Det har både en særlig plads i hjertet hos de fleste lollikere, og det appellerer naturligt til vores mange besøgende. Området generelt og søbredden i særdeleshed har længe trængt til istandsættelse. Nu sker der endeligt noget. Med arkitektkonkurrencen efterspørger vi en sammenhængende plan for området, der skal skabe bedre forbindelser imellem de mange velfungerende aktører, sikre adgangen til vandet og understøtte de levende kulturmiljøer. Jeg ser derfor frem til at modtage en række nytænkende og visionære bud på, hvordan vi gør området endnu mere inviterende med fokus på livet, som det leves i dag,siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med de tre bidragsydere og desuden Pilgrimshuset, Maribo Domkirke, Naturpark Maribosøerne, private grundejere og relevante myndigheder. På trods af de omfattende fredningshensyn ser Museumsinspektør Ulla Schaltz gode muligheder for at åbne området mere op på en både respektfuld og inviterende måde:

”Projektets grundige dialog med områdets brugere har skærpet fokus på, hvordan det historiske miljø bliver formet af nutidens brugergrupper. For eksempel var det en stor øjenåbner at få dokumenteret, hvor stor tiltrækningskraft klosterruinen har på børn og unge, der i dag bruger området som aktivt bevægelseslandskab og intimt samtalerum. Set i det lys er klosterruinen pludselig et af de vigtigste børne- og unge tilbud under museet,” siger Ulla Schaltz, som glæder sig til at se konkurrencedeltagernes bud på, hvordan formidlingstiltag kan sætte fortiden i spil på nutidens præmisser, og ikke mindst hvordan det tidligere ishus/billetsalg kan indrettes som nyt ubemandet formidlingshus for området. 

Projektchef Lars Autrup, Realdania siger:

”Projektet  ved Maribosøerne er et godt eksempel på, hvordan en købstad kan styrkes ved at inddrage naturen i byrummet. Derudover arbejder projektet med, hvordan man kan styrke byrummet omkring Maribo Domkirke og samtidig formidle byens kulturarv. Vi ser frem til de tre teams bud på, hvordan projektet kan realiseres.”

Vinderen af konkurrencen offentliggøres i slutningen af maj måned 2016. Der konkurreres om en totalrådgivningsopgave om realisering af projektet med et realiseringsbudget på 5.7 mio.kr.

Konkurrencen afgøres af en dommerkomite bestående af tre politiske repræsentanter, Museum Lolland-Falster og Maribo Domkirke, som både samarbejdspartnere og grundejere i området, en repræsentant for de private grundejere og endeligt to fagdommere, samt en repræsentant for Realdania. 

Fakta

 • Finansiering: Projektet finansieres af Realdania, Lolland Kommune samt Museum Lolland-Falster.
 • Projektet har et samlet budget på 7 mio.kr, hvor der efter fondsafgift og konkurrenceudgifter er 5.726.000 kr. tilbage til realisering. (RD 3.5 mio.kr. LK 3 mio.kr. MLF 0,5 mio. kr. primært igennem timebidrag).
 • Projektet støttes af Realdanias kampagne ’Stedet Tæller’ under delinitiativet ’Mulighedernes Danmark’.
 • Projektet er udviklet i tæt samarbejde med bidragsyderne og desuden Pilgrimshuset, domkirken, Naturpark Maribosøerne og de private grundejere i området.
 • Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i slutningen af maj måned 2016, hvorefter projektering, myndighedsbehandling, udbud og realisering vil finde sted. Projektet forventes klar til indvielse september 2017.
 • Vinderprojektet indeholder en redegørelse for hovedgreb og principper for helhedsløsningen. De konkrete detaljer for løsningerne i området udvikles og tilpasses i projekteringsfasen.
 • Vinderteam indgår kontrakt på totalrådgivning med bygherre.
 • De tre udvalgte teams består af: 1. Arkitekt Kristine Jensens tegnestue med Gjøde og Povlsgaard og en endnu ikke valgt ingeniør.  2. GHB Landskabsarkitekter med Strunge. 3.. Schul Landskabsarkitekter med Thøgersen & Stouby, Andersen & Grønlund og Mogens A. Morgen.
 • Dommerkomiteens opgave er at vurdere de tre konkurrenceforslag, og komme til enighed om udpegelsen af et vinderprojekt, der bedst tilgodeser helheden i projektområdet.  
 • De indkomne konkurrenceforslag indsendes og vurderes anonymt.
 • Lolland Kommune har kun én gang tidligere afholdt en arkitektkonkurrence. Det var i år 2011 omkring udviklingen af porten til Lolland. Konkurrencen skete også dengang i samarbejde med Realdania.
 • Arkitektkonkurrencen relaterer sig til indsatserne i den igangværende områdefornyelse. Her er domkirkemiljøet en del af kulturaksen, der løber fra stationsområdet og hen over torvet. Som en anden relateret indsats bliver der i foråret 2016 etableret en grøn forbindelse igennem biografkilen og frem til søbredden. 

Nøgleord

Kontakter

Ulla Schaltz
Museumsdirektør, Museum Lolland-Falster
Tlf. 25 59 34 54

Simon Post
Overordnet projektledelse, Udvikling og Erhverv
Tlf. 30 56 39 42

Lars Autrup
Projektchef, Realdania
Tlf. 70 11 66 66

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

23 24 91 80

Billeder

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Fire arkitektfirmaer skal konkurrere om at bidrage til udviklingsplan for Nakskov Havn7.9.2020 13:36:56 CESTPressemeddelelse

Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden lancerede i april 2020 et samlet initiativ til udvikling af Nakskov. Det skete i forlængelse af udviklings- og investeringsstrategien Nakskov 2030, som kommunen vedtog i 2019. Initiativet har særligt fokus på at styrke tre områder, hvor potentialet for udvikling er størst: havnen, bymidten og Hestehoved. Den samlede projektøkonomi er mindst 150 millioner kr. Fire arkitektfirmaer er nu udvalgt til at deltage i en projektkonkurrence om at bidrage til en samlet udviklingsplan for Nakskov inderhavn.

Ny rådgivningscafé hjælper borgere med psykiske eller sociale udfordringer1.9.2020 11:37:28 CESTPressemeddelelse

Mandag den 7. september slår Lolland Kommune dørene op for et nyt rådgivnings- og vejledningstilbud til alle borgere mellem 18 og 65 år, som oplever psykiske og/eller sociale udfordringer. Rådgivningscaféen er fysisk placeret på bibliotekerne i Maribo og Nakskov. Her kan man henvende sig anonymt og blandt andet få hjælp til budgetplanlægning, til at forstå post fra det offentlige og til at skabe overblik over hverdagen. Pårørende er også velkomne til at benytte sig af Rådgivningscaféen.

National Flagdag for veteraner i Lolland Kommune28.8.2020 06:10:00 CESTPressemeddelelse

For sjette år i træk hylder Lolland Kommune og de lollandske soldaterforeninger nuværende og tidligere udsendte og deres pårørende 5. september. Alle er velkomne til at deltage i den officielle højtidelighed ved Veteranstenen foran stationen i Nakskov fra kl. 11.00 til 11.30 og i den efterfølgende kirkelige højtidelig i Sankt Nikolai Kirke fra kl. 12.00 til 12.45. Dagen rundes af med en lukket reception for kommunens veteraner i Toldboden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum