Incita

Anonyme arbejdsgivere i ny undersøgelse: Disse mennesker afviser vi til jobsamtaler

Del

Incita har gennemført Arbejdsgiveranalysen 2021, hvor arbejdsgivere anonymt deler deres holdninger til at rekruttere, ansætte og være arbejdsgiver for udsatte. Arbejdsgiveranalysen 2021 fastslår, at vejen til job er meget vanskeligere for nogle mennesker, fordi arbejdsgiverne ganske enkelt ikke vil kalde dem ind til jobsamtaler på grund af deres handicap eller andre vanskeligheder.

Mennesker med hygiejneproblemer er den målgruppe, som flest arbejdsgivere takker nej til at møde til jobsamtaler i 2021. Stort set lige så mange (67 pct.) takker nej til at møde en blind, og 62 pct. af arbejdsgiverne vil heller ikke møde en kørestolsbruger eller en person, som har problemer med at tale og forstå dansk. Disse 4 grupper ligger i toppen af de målgrupper, som arbejdsgiverne takker nej til at møde til jobsamtaler.  

Det fastslår Incitas arbejdsgiveranalyse, som er baseret på anonyme svar fra 568 virksomheder indsamlet i april og maj 2021. Alle arbejdsgiverne er små og mellemstore virksomheder med adresse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Arbejdsgiveranalysen laves 1 gang om året..

-Arbejdsgivere har ingen pligt til at ansætte udsatte, men det er sørgeligt, at mennesker med handicap og vanskeligheder systematisk sorteres fra. Gennem flere år har vi set blinde i toppen af listen, og det er de igen i 2021. Generelt synes vi det er langt ude, at så mange arbejdsgivere på forhånd afviser disse grupper, når man tænker på at der findes masser af hjælpemidler og handicapkompenserende ordninger. Vi kæmper imod fordomme og myter, siger Incitas direktør Christina Grøntved fra Incita, som til daglig arbejder for at støtte udsatte i gang med job og uddannelse

Motivation er vigtigere end kompetencer.
Arbejdsgiveranalysen viser endvidere, at motivation er den klart vigtigste faktor foran fx kompetencer, når arbejdsgivere vurderer, om de vil ansætte en udsat. (= en person som har flere problemer, end at de mangler arbejde). Derimod er arbejdsgivere splittet i spørgsmålet om, hvorvidt de har planer om at ansætte, hvis de tager imod en ledig i virksomhedspraktik. 38 pct. har planer om at ansætte mennesker i praktik på længere sigt, 26 pct. har ikke, og 36 pct. ved ikke. Det vidner om, at det kan være en god idé at parterne afstemmer forventningerne med hinanden.

Arbejdsgiveranalysen peger desuden på et stort potentiale for at ansætte flere i småjob og derved få flere i gang på arbejdsmarkedet. Et småjob er en almindelig lønnet ansættelse på få timer om ugen (fx 2-6 timer om ugen), hvor ledige kan supplere deres offentlige forsørgelse. 66 pct. af arbejdsgiverne er positive overfor idéen, men kun 14 pct har prøvet at ansætte i småjob og kun hver tredje arbejdsgiver er bekendt med, hvad et småjob er.

-Incita har selv opbygget et stort netværk af virksomheder, som er indstillet på at give folk en ekstra chance. Vi bruger netværket til at formidle jobs til ledige, dvs. omvendt rekruttering, og på den måde at skabe hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Incita har tidligere stået bag en forskerundersøgelse, som fastslog den bedste vej væk fra offentlig forsørgelse er, når vi kan få mennesket i gang på en arbejdsplads, dvs enten i virksomhedspraktik, småjob eller job med løntilskud, siger Christina Grøntved

Arbejdsgiveranalysen kortlægger desuden arbejdsgiveres holdninger til mennesker i fleksjob. Tallene viser, at arbejdsgivere generelt ser positivt på ansatte i fleksjob, både når det gælder vurderingen af deres sygefravær, arbejdstempo og kvalitet sammenlignet med ordinære ansatte. Halvdelen af arbejdsgiverne i undersøgelsen angiver, at de har haft ansatte i fleksjob i løbet af det seneste år.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Incita

Incita
Ellebjergvej 52, 3.
2450 København SV

http://www.incita.dk

Incita er en socialøkonomisk virksomhed med godt 100 medarbejdere, som støtter ledige og sygemeldte med at komme i gang med job eller uddannelse over hele landet. 

Følg pressemeddelelser fra Incita

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Incita