Incita

Ny undersøgelse: Disse mennesker afvises oftest af arbejdsgivere ved jobsøgning

Del
Ny undersøgelse fra Incita kortlægger, hvilke grupper af jobsøgere som danske arbejdsgivere er mest utilbøjelige til at invitere til jobsamtaler.

Arbejdsgiveranalysen fra Incita fastslår, at blinde og døve topper listen af grupper, som arbejdsgiverne afviser. Alene det faktum at en person er blind, betyder at 73 pct. af arbejdsgiverne afviser at tage personen til samtale. 67 pct. af arbejdsgiverne afviser døve.

Incitas arbejdsgiveranalyse er baseret på anonyme svar fra 160 virksomheder indsamlet i april og maj 2020. Incita laver arbejdsgiveranalysen 1 gang om året.

-Blinde og døve har delt den sørgelige topplacering som de mest afviste grupper på arbejdsmarkedet i årevis. Vi har set de samme tendenser i 2020 som vi også så i 2018 og 2019. Generelt synes vi det er langt ude, at så mange arbejdsgivere på forhånd afviser disse mennesker, når man tænker på at der findes masser af hjælpemidler og handicapkompenserende ordninger. Vi kæmper imod fordomme og myter, siger Incitas direktør Christina Grøntved, som også mener det er langt ude at hver tredje arbejdsgiver afviser fx kørestolsbrugere, tidligere misbrugere og stresssyge.

Movitation er vigtigere end kompetencer
Arbejdsgiveranalysen viser også, at 91 pct. af arbejdsgiverne peger på kandidatens motivation som vigtigste faktor, når arbejdsgiveren vurderer om de vil ansætte en udsat ledig (= en person som har flere problemer, end at de mangler arbejde). Kun 9 pct. peger på kandidatens kompetencer/andet.

Arbejdsgiveranalysen peger på et stort potentiale for at ansætte flere udsatte i småjob. Et småjob er en ny ansættelsesform, hvor ledige kan supplere deres offentlige forsørgelse med et par lønnet timers arbejde om ugen. 46 pct. af arbejdsgiverne er positive overfor idéen, mens kun ganske få har erfaringer eller viden om småjob.

-Incita har selv opbygget et stort netværk af virksomheder, som er indstillet på at give folk en ekstra chance. Vi bruger netværket til at finde jobs til udsatte, og til hurtigt at skabe fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har tidligere stået bag en forskerundersøgelse, som fastslog at det bedste redskab til at støtte udsatte ledige i beskæftigelse er, når vi kan få dem ud på en arbejdsplads i praktik, siger Christina Grøntved.

Nøgleord

Kontakter

Direktør Christina Grøntved, 40788284, cgr@incita.dk
Johannes Bjerrum, 60880022, job@incita.dk

Billeder

Vedhæftede filer

Links

Information om Incita

Incita
Ellebjergvej 52, 3.
2450 København SV

http://www.incita.dk

Arbejdsgiver analysen laves årligt af Incita for at skabe viden om arbejdsgivernes holdninger til at ansætte udsatte, og til at samarbejde om praktik og andre indsatser, som støtter udsattes chancer for at finde arbejde. Incita arbejder blandt andet med forløb for udsatte ledige i Aarhus, Silkeborg, København, Frederiksberg og resten af hovedstadsregionen.

Incita er en professionel leverandør af velfærdsydelser med fokus på indsatser, som støtter mennesker i job, uddannelse og tilbage på arbejde. Incita har cirka 100 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger. Incita er en erhvervsdrivende fond og registreret socialøkonomisk virksomhed. 15 pct. af Incitas egne medarbejdere er ansat i fleksjob, skånejob, småjob eller andre ansættelser på særlige vilkår.