Andel

Andels omsætning vokser massivt gennem organisk vækst og opkøb

Del

Den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel er i transformation, og årsregnskab for 2021 viser strategiske investeringer i den digitale og grønne omstilling samtidig med, at omsætningen stiger massivt og driftsindtjeningen fordobles. Det samlede resultat er negativt påvirket af et ikke realiseret kurstab på Ørsted-aktier.

Jesper Hjulmand, adm. direktør, ved indvielsen af Danmarks største lynladestation til elbiler ved Odense 2. maj 2022
Jesper Hjulmand, adm. direktør, ved indvielsen af Danmarks største lynladestation til elbiler ved Odense 2. maj 2022

Energi- og fibernetkoncernen Andel har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2021.

Regnskabet viser en massiv omsætningsfremgang til 56,3 mia. kr., hvilket er en syvdobling sammenlignet med 2020. Fremgangen er drevet af organisk vækst og strategiske opkøb i kerneforretningen, og er i særlig grad drevet af en øget ejerandel i Energi Danmark fra 40,5% til 63,6%. Andel fordobler samtidig sin driftsindtjening til 2 mia. kr.

Årsresultatet ender på -8,2 mia. kr. før skat, hvilket er drevet af Andels aktiebeholding i Ørsted A/S, som bidrager med en negativ urealiseret kursregulering på -8,6 mia. kr. Med til historien hører dog, at ejerandelen i Ørsted A/S har bidraget med en positiv kursregulering inklusive realiseret avance på knap 20. mia. kr. siden børsnoteringen i 2016.

Jesper Hjulmand, adm. direktør, knytter denne kommentar til årsregnskabet for 2021:

”Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at reducere de menneskeskabte klimaforandringer og sikre, at vi bliver uafhængige af den russiske gas. Vi vil i Andel være en del af løsningen. Det sker ikke af sig selv. Det kræver massive investeringer og opkøb. I 2021 tog vi væsentlige skridt ved at forstærke elnettet til mere vedvarende energi og den stigende elektrificering af vores samfund, udbygge den danske ladeinfrastruktur samtidig med, at vi udviklede visionære energiløsninger til gavn for kunderne og klimaet. Først og fremmest båret af en dedikeret indsats af alle kolleger i Andel-koncernen.”

Vækst og massive investeringer i kerneforretningen
2021 var et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret både Andel, energibranchen og samfundet generelt. Særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne - blandt andet som følge af Covid-19 pandemien og den geopolitisk uro, der senere førte til krigen i Ukraine - har skabt udfordrende betingelser.

Det har alligevel været muligt for Andel at forfølge koncernens strategiske prioriteter og indsatsområder inden for blandt andet digital og grøn omstilling samt ambitionen om at yde et afgørende samfundsbidrag.

Andel øgede i 2021 sit ejerskab af Energi Danmark fra 40,5% til 63,6%, hvilket øger konkurrencekraften og skaber synergier på tværs af Andel-koncernens selskaber.

Andel købte elnettet i Hillerød i 2021 i den fortsatte ambition om at samle hele det østdanske elnet og sikre, at det med løbende investeringer og modernisering kan spille en afgørende fremtidig rolle i den grønne omstilling.

Endvidere øgede Andel-koncernen ejerandelen i Waoo til 100% i 2021 med det formål, at Andel - udover at accelerere udrulningen af fibernet – kan sikre gode, fremtidssikrede produkter og kundeløsninger til kunderne på fibernettet.

”Når vi vækster vores forretning så massivt, som vi gør i disse år, både gennem organisk vækst og opkøb, så er det først og fremmest drevet af et ønske om at skabe værdi. Vi skaber blandt andet en grøn og digital fremtid til gavn for andelshavere og kunder gennem vores vækstvirksomheder som eksempelvis Clever og Fibia, der begge udviklede sig positiv i 2021. Fibia oplever en stor kundetilgang, ikke mindst drevet af den accelererede udrulning af fibernet, der inden udgangen af 2023 skal sikre, at alle andelshavere tilbydes 1Gbit/s internet. Fibia rundede en kvart million kunder, og omsætningen krydsede 1 mia. kr. Også på markedet for elbiler har udviklingen været særdeles gunstig. I Clever er kundebasen, antallet af offentlige ladepunkter og omsætningen mere end fordoblet i takt med, at elbilerne ruller ud på de danske veje. Den styrke, vi opnår gennem investeringer og vækst, er afgørende for vores position og for vores mulighed for at kunne bidrage og spille en afgørende rolle i den grønne omstilling i Danmark.”

Strategisk opkøb skaber synergigevinster
For Andel har 2021 også været et år i integrationens tegn, som følge af købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning tilbage i andet halvår 2020.

”Vi har gennem året arbejdet intenst med sammenlægning af forretningsenheder, processer og it-systemer, og de første positive resultater er allerede indfriet. Vi etablerede og lancerede eksempelvis driftsselskabet Nexel i juni 2021 og samler her entreprenøraktiviteten for koncernens elnetselskaber Cerius og Radius i ét selskab. Vi etablerede også en ny stærk udelysforretning, Andel Lumen, som så dagens lys i november 2021. Den samlede integrationsproces følger den fastsatte plan, og trods store engangsomkostninger til integrationen, glæder jeg mig over, at vi i 2021 høstede de først trecifrede milliongevinster i synergier. Det er synergier, som vil være tilbagevendende de kommende år.”

De primære nøgletals udvikling i 2021

  • Nettoomsætning stiger fra 7,6 mia. kr. til 56,3 mia. kr.
  • Årets resultat falder fra 10,7 mia. kr. til -8,3 mia. kr.
  • Resultat før finansielle poster stiger med 0,6 mia. kr. ifht. budget og ender på 0,4 mia. kr.
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA) stiger fra 0,9 mia. kr. til 2,0 mia. kr.
  • Andels ejerandel i Ørsted A/S bidrager med en urealiseret negativ værdiregulering på 8.599 mia. kr. og et positivt bidrag på 242 mio. kr. i udbytte.
  • Integrationsomkostninger i form af en række engangsomkostninger i forbindelse med købet af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning påvirker årets resultat med -484 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Andels presseafdeling
2170 3101

Billeder

Jesper Hjulmand, adm. direktør, ved indvielsen af Danmarks største lynladestation til elbiler ved Odense 2. maj 2022
Jesper Hjulmand, adm. direktør, ved indvielsen af Danmarks største lynladestation til elbiler ved Odense 2. maj 2022
Download

Information om Andel

Andel
Andel
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

70 29 29 00https://andel.dk/

Vi har alle en andel i energien

Andel er et andelsselskab, der bygger og tror på, at det bedste samfund er et samfund med muligheder for alle. Lige muligheder for at lade elbilen og gå online. En velfungerende vital infrastruktur skaber sammenhæng og sammenhold. Et stærkt sammenhold kræver stærke forbindelser. Vi er afhængige af at være forbundet med hinanden – elektrisk og digitalt – og vi er hinandens bedste forbindelse.

I Andel vil vi være hinandens bedste forbindelse, og vi tager ansvar for at skabe en fælles fremtid – for vores kunder, vores andelshavere og vores omverden. Andel har 2,8 millioner kundeforhold og via vores datterselskaber, Clever, Energi Danmark, Fibia og SEAS-NVE, giver vi dig markedets bedste energiløsninger og den skarpeste kunderådgivning. Vi en del af en ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i havvindmøller, ladeinfrastruktur og visionære energiløsninger. Andel har hovedsæde i Svinninge og primære lokationer i Ballerup, Haslev og Virum. Koncernen har 1.900 ansatte og omsatte i 2021 for 56,3 mia. kr.

Følg pressemeddelelser fra Andel

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Andel

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum