Andel

Andel og Nature Energy investerer 100 mio. kr. i Power-to-X

Del

En fælles investering på omkring 100 millioner kroner i et Power-to-X anlæg skal booste produktionen af dansk biogas. Det er vigtigere end nogensinde, så vi kan frigøre os fra fossil naturgas og import af energi fra Ruslands. Andel og Nature Energy opfører det nye anlæg i Glansager på Als og udvider dermed gasproduktionen.

To af Danmarks største energiaktører går nu sammen om at gøre Power-to-X kommercielt bæredygtigt. Projektet har potentiale til at blive et vigtigt skridt på Danmarks vej frem mod en grøn omstilling og et fossilfrit samfund der er uafhængigt af udenlandsk gas.

Energi- og fibernetkoncernen Andel og Nature Energy, verdens største producent af biogas, opfører et Power-to-X-anlæg, der med overskudsstrøm fra vindmøller øger produktionen af biogas og reducerer CO2-udledningen. Det sker i en proces, hvor der populært sagt sættes strøm til vand i et elektrolyseanlæg. Her dannes brint og ilt, og brinten tilsættes Nature Energys metaniseringsanlæg, hvor brinten går i forbindelse med opfanget CO2. Derved dannes der metangas, der har samme kvalitet, som den naturgas, der udvindes fra undergrunden

Projektet er et stærkt eksempel på, hvordan den danske energisektor sammen finder nye løsninger på en af de største kriser, vi står over for.

Elektrolyseanlæg til 50 millioner kr.
Andel investerer 50 millioner kroner i et elektrolyseanlæg, der skal producere brint. Om baggrunden for investeringen siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Andel:

"Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, verden står over for. Det er tvingende nødvendigt, at vi alle engagerer os yderligere, så vi får reduceret CO2-udledningen. Med krigen i Ukraine truer fossil energi ikke kun vores klima, men også vores frihed. Et vigtigt våben er den grønne omstilling - og netop vores indsats og bidrag i den sammenhæng spiller en afgørende rolle. Vores nye partnerskab med Nature Energy er et eksempel på, hvordan vi via sektorkobling kan angribe en af de udfordringer, verden står over for".

Stort potentiale i biogas
Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy, ser stort potentiale i biogassen:

"Madaffald fra husholdninger og organisk affald fra industrien er også en vedvarende ressource, vi kan lave energi af. Og biogassen er nødvendig både i den tunge transport og industrien, og så kan den lagres, siger han og påpeger, at sol, vind og organisk affald er de tre naturgivne ressourcer, vi har til rådighed i den grønne omstilling".

I 2021 udgjorde biogas omkring 25 procent af gassen i det danske gasnet og forventningen er at nå 40 procent i år, mens den politiske ambition er at nå 100 procent i 2030.

"Lige nu og de kommende mange år er der et stort marked for biogas både i og udenfor Danmark fordi det erstatter fossilt naturgas og fortrænger CO2. Derfor er det godt for både den grønne omstilling og Danmarks førerposition inden for energiproduktion og udvikling af fremtidens løsninger, at vi nu bruger Power-to-X til at øge biogasproduktionen", konstaterer Ole Hvelplund.

Jesper Hjulmand supplerer:

"Vores engagement i Glansagerprojektet er et ønske om at etablere et stigende samspil mellem forskellige sektorer i energibranchen med det formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk energisystem med langt bedre mulighed for at integrere vedvarende energikilder. Baggrunden for at vi lige netop vælger at investere i brint, skyldes at brint står til at få en nøglerolle i produktion af bæredygtige brændstoffer til energisektoren, til skibe, fly og anden tung transport".

Brint er samtidig en effektiv måde at udnytte overskuddet af vedvarende vindenergi, når produktionen er højere end forbruget, fordi det kan indgå i Power-to-X-teknologi og øge produktionen af biogas.

Nature Energy har de senere år først gennemført laboratorieforsøg med denne form for Power-to-X og siden med succes drevet et pilotanlæg på sit biogasanlæg i Holsted.

Med anlægget i Glansager rykker Power-to-X ud af forsøgsstadierne og ind i industriel skala.

Aktuelt er Andel og Nature Energy i dialog med de relevante myndigheder med henblik på godkendelser til byggeri og drift. Byggeriet ventes at kunne gå i gang i efteråret 2022, og anlægget forventes at kunne sættes i drift i sommeren 2023.

Et Fyrtårn i Syd
En del af Nature Energys finansiering af anlægget kommer fra Erhvervsfyrtårn Syd, hvor Steen Brødbæk, der er CEO i Semco Maritime og en af initiativtagerne til det sydjyske erhvervsfyrtårns-projekt, glæder sig over initiativet i Glansager:

"Gennem det sydjyske erhvervsfyrtårn forfølger vi en vision om at gøre Sydjylland til et førende centrum, når det handler om at udvikle de praktiske løsninger til fremtidens integrerede energisystem. Vores virksomheder og forskere har allerede fat i mange af løsningerne, men har en stor opgave i at skalere dem og udbrede dem i større format. Glansagerprojektet indeholder både tænkning på tværs af flere energiformer og en ambition om at skalere løsningen op i et større format. Derfor er vi glade for, at vi fra fyrtårnet har været med til at skaffe en del af finansieringen til dette projekt".

Erhvervsfyrtårnet i Sydjylland er et samarbejdsprojekt, hvor en række organisationer, virksomheder, universiteter og de sydjyske kommuner medvirker. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har foreløbigt tildelt Erhvervsfyrtårnet 105 mio. kr. fra REACT-EU til 13 sydjyske test- og demonstrationsprojekter samt uddannelsesinitiativer med fokus på samtænkning af energiformer og dermed bedre udnyttelse af den stadigt mere dyrebare energi.

I forhold til etableringen af Power-to-X-anlægget i Glansager, udvikler X-automation styring og der er der indgået en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet Institut for Grøn Teknologi (IGT) om forskning i andre CO2-kilder, der kan bruges i Power-to-X.

Desuden har projektet indledt et partnerskab med den danske regering om at sikre erhvervsfyrtårnets udvikling på længere sigt.

Til dagligt er fyrtårnsprojektet forankret i ’Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling’, som er dannet til formålet.

Kontaktpersoner for pressen

Morten Kidal
Pressechef, Andel. 2170 3799, mkl@andel.dk

Rasmus Carlsen
Communications Director, Nature Energy. 3028 6720, raca@nature-energy.com

Adm. direktør Brian Seeberg, ProjectZero, Sønderborg. Telefon 24 28 64 01.

Fakta
Biogas laves ved at opsamle den metan og CO2, der afgives når organisk materiale går i forrådnelse. Ved denne proces skabes en biogas, der består af 60 procent metan, der kan indføres i gasnettet, og 40 procent CO2 der kan bruges i fødevarebranchen og industrien til for eksempel svejsning eller produktion af tøris eller indgå i Power-to-X-processer. Metan kan også dannes, hvis man får CO2 og brint til at gå i forbindelse med hinanden.

Brinten skabes ved elektrolyse. Når der sættes strøm til vand (H2O) spaltes vandet til gasserne brint (H2) og ilt (O2). Elektrolyseanlægget kan drives fleksibelt, så det aktiveres, når der er overskud af strøm fra vind og sol og slukkes, når der er brug for strømmen andre steder.

Dermed spiller Power-to-X anlægget også en afgørende rolle i balanceringen af elnettet, så produktion og forbrug mødes på den mest økonomiske og energieffektive måde.

Det særlige ved dette Power-to-X-anlæg er et nyudviklet rislefilter, hvor naturligt forekommende mikroorganismer fra biogasproduktionen skaber den grønne metan. Populært sagt spiser bakterierne CO2 og H2 og spytter det ud som CH4 og vand.

Metoden er udviklet i et samarbejde mellem Nature Energy og SDU og gør det meget billigere at producere den grønne gas af CO2 og H2 end gennem en kemisk proces.

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Andel

Andel
Andel
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

70 29 29 00https://andel.dk/

Vi har alle en andel i energien

Andel er et andelsselskab, der bygger og tror på, at det bedste samfund er et samfund med muligheder for alle. Lige muligheder for at lade elbilen og gå online. En velfungerende vital infrastruktur skaber sammenhæng og sammenhold. Et stærkt sammenhold kræver stærke forbindelser. Vi er afhængige af at være forbundet med hinanden – elektrisk og digitalt – og vi er hinandens bedste forbindelse.

I Andel vil vi være hinandens bedste forbindelse, og vi tager ansvar for at skabe en fælles fremtid – for vores kunder, vores andelshavere og vores omverden. Andel har 2,8 millioner kundeforhold og via vores datterselskaber, Clever, Energi Danmark, Fibia og SEAS-NVE, giver vi dig markedets bedste energiløsninger og den skarpeste kunderådgivning. Vi en del af en ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i havvindmøller, ladeinfrastruktur og visionære energiløsninger. Andel har hovedsæde i Svinninge og primære lokationer i Ballerup, Haslev og Virum. Koncernen har 1.700 ansatte og omsatte i 2019 for 6.902 mio. kr.

Følg pressemeddelelser fra Andel

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Andel

Andel hylder de unge, der skal bygge den grønne omstilling4.11.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Danmark har sat et ambitiøst mål for reduktion af CO2-udledningen. I 2030 skal udledningen være reduceret med 70% i forhold til niveauet i 1990. Men meget tyder på, at vi kommer til at mangle så mange faglærte, fx smede, VVS’ere og elektrikere til den grønne omstilling, at dette 2030 klimamål ikke kan indfries. Manglen på faglærte er en samfundsudfordring, som vi mangler løsninger på. Derfor lancerer energi- og fibernetkoncernen Andel nu 2030-legatet, der både skal motivere og hylde de unge, der fra januar starter på en af de relevante uddannelser på de fem erhvervsskoler i Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum