Beskæftigelsesministeriet

Anbefalingerne fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning er nu klar

Del

Danmark har et pensionssystem i særklasse. Men for at ruste systemet til fremtiden er der behov for nogle ændringer: en lempeligere regulering af folkepensionsalderen, der sikrer mere lige pensionsvilkår på tværs af generationer, en styrkelse af incitamenterne til pensionsopsparing samt at pensionsydelserne kommer til at afspejle, at pensionister er blevet økonomisk bedre stillet.

Kommissionen anbefaler en langsommere stigning i folkepensionsalderen efter 2045 ved at justere i koblingen mellem folkepensionsalderen og den forventede levetid. Forslaget indebærer, at det fremover kun er en stigende levetid for personer netop på folkepensionsalderen, som vil medføre en højere folkepensionsalder. Dermed undgår man at forhøje folkepensionsalderen med udgangspunkt i levetidsforbedringer, der sker for yngre aldersgrupper. Desuden foreslår Kommissionen, at et ekstra leveår ikke længere kun skal forlænge arbejdslivet, men at en del af stigningen i stedet skal forlænge pensionsperioden. Samlet set medfører forslaget, at folkepensionsalderen stiger omkring halvt så meget, som det er forudsat med de nuværende regler. Det vil indebære en forventet folkepensionsalder på 74 år i 2100 mod 77 år med den nuværende regulering.

Kommissionens foreslåede model sikrer, at der fortsat er en fornuftig sammenhæng mellem levetid og pensionsalder, mere lige pensionsvilkår på tværs af generationer og en fortsat holdbar økonomi.

I dag tager mange allerede ansvar for at opbygge en pensionsopsparing. Det afspejler bl.a., at pensionssystemet i vid udstrækning giver gode incitamenter til pensionsopsparing. Der er dog fortsat plads til forbedringer. Derfor anbefaler Kommissionen en række justeringer af aldersopsparingen og en forhøjelse af det ekstra pensionsfradrag, så det mere entydigt kan betale sig at spare op til egen pension gennem hele arbejdslivet.

Pensionsopsparing er til gavn for den enkelte – og for samfundet – og derfor er det hensigtsmæssigt, at alle erhvervsaktive sparer op. I dag sparer størstedelen af danskerne op til pension, og med Obligatoriske Pensionsordning sparer også overførelsesmodtagere nu op. Der er imidlertid en del erhvervsaktive borgere, som ikke får sparet op til pension, og som derfor kan modtage flere offentlige pensionsydelser end dem, der får sparet op. Det kan true opbakningen til pensionssystemet. Kommissionen foreslår derfor en pensionsopsparing gennem et ekstraordinært ATP-bidrag på 3,3 pct. af erhvervsindkomsten for lønmodtagere og selvstændige uden arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger.

Nogle pensionister oplever meget høj modregning i offentlige pensionsydelser af egen pensionsopsparing, så det dårligt har kunnet betale sig at spare op til pension. Samtidig er pensionisterne blevet bedre økonomisk stillet – en udvikling der forventes at fortsætte fremover. Det skaber et behov for en mere tidssvarende og fremtidssikret indretning af pensionsydelser og aldersbetingede særordninger, så ældre ikke stilles bedre eller værre end andre aldersgrupper. Kommissionen anbefaler på den baggrund en omlægning af boligydelsen, en øget formuemålretning af ældrechecken, en udfasning af nedslaget i ejendomsværdiskatten og varmetillægget, samt en afskaffelse af mediechecken. Forslagene er indrettet, så de tager hensyn til nuværende pensionisters økonomiske forhold og tidligst får virkning fra 2025. 

Kommissionens rapport, handouts, faktaark og alle anbefalinger kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet:

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning inviterer til pressemøde2.5.2022 11:59:56 CEST | Pressemeddelelse

Ved et pressemøde den 4. maj 2022 kl. 9.30 i Skuespilhuset vil Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning præsentere sin rapport og anbefalinger. Tilmelding til pressemødet er nødvendig og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: fkn@bm.dk. Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 4. maj 2022. Tid: 9.30 (der er adgang til lokalet fra kl. 9.00). Sted: Skuespilhusets foyer, Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K. Deltagere Medlemmer af Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning deltager: Jørn Neergaard (formand), tidl. beskæftigelsesminister og tidl. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension og formand i Forsikring & Pension Dorrit Vanglo, direktør for LD Fonde Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Teknisk gennemgang Pressen er desuden inviteret til teknisk gennemgang af Kommi

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 202229.4.2022 08:16:36 CEST | Pressemeddelelse

I marts 2022 var der 72.000 ledige. Det er 1.300 færre end måneden før, svarende til et fald i ledigheden på 1,8 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu nede på 2,5 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Dagens ledighedstal understregner endnu engang, at dansk økonomi er i storform. Ledigheden er faldet med yderligere knap 1.300 personer og samtidig fortsætter beskæftigelsen i vejret. Det er ikke kommet af sig selv, men skyldes blandt andet, at regeringen har ført en ansvarlig og retfærdig økonomisk politik. - Det glæder mig selvsagt, at ledigheden nu er helt i bund. På vegne af os alle, men især de mange kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige og ikke-vestlige indvandrere, som nu har fået en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Dem skal vi gøre alt, hvad vi kan for at holde fast i. - Selvom dansk økonomi er i storform, så sætter krigen i Ukraine selvfølgelig også sit tydelige præg herhjemme. Forbrugerpriserne tordner lige nu i vejret, og det mærke

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 202222.4.2022 08:07:27 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2022 var der 2.929.000 personer i job. Det er 9.000 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,3 procent. Ser man på den private sektor, er der kommet 10.000 flere lønmodtagere siden januar måned. I samme periode er der kommet 1.000 færre offentligt ansatte. Sammenlignet med februar 2020, som var den sidste måned inden COVID-19-krisen ramte, er beskæftigelsen samlet set 128.000 højere, svarende til 4,6 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Endnu engang får vi lov at glæde os. Vi ser igen, at lønmodtagerbeskæftigelsen er i top, og at dansk økonomi står på et solidt grundlag. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. - Forbrugerpriserne er det højeste i over 35 år, og alle danskere mærker, hvordan dagligdagen er blevet dyrere. Det er regeringen meget opmærksomme på, og vi følger udviklingen nøje. Situationen i Ukraine er fortsat bekymrende, og omkring fem millioner ukrainere er allerede flygtet fra deres hjemland – blandt andet til Danmark. Dette vi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum