Akademikerne

Akademikerne vil have en fagligretlig bedømmelse af kritiseret brug af Coronarelaterede vikarbureauansættelser i Erhvervsstyrelsen

Del

Akademikerne har netop indklaget den statslige arbejdsgiver for en faglig voldgiftsret for at stoppe omgåelsen af overenskomsten og forhindre misbruget af vikarbureauansættelser i Erhvervsstyrelsen. Akademikerne indbringer samtidig vikarbureauet Moment for Arbejdsretten. Dermed kommer nu en juridisk afklaring af statens muligheder for at benytte vikaransættelser udenfor overenskomsten.

Erhvervsstyrelsen har siden foråret 2020 brugt vikarbureau-ansættelser på et efter Akademikernes opfattelse ureglementeret grundlag, som derfor er et brud på overenskomsten. Nu kan ca. 200 vikaransatte akademikere se frem til at sagen bliver afklaret både i faglig voldgiftsret samt i Arbejdsretten.

Det er de akademiske medlemsorganisationer der sammen med hovedorganisationen Akademikerne ønsker et opgør med vikarbureauansættelser i staten ved at indbringe Erhvervsstyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for en faglig voldgiftsret og vikarbureauet Moment for Arbejdsretten. 

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, siger:

”Arbejdsgiver har med fuldt overlæg overtrådt de forhandlingsretlige regler og omgået overenskomsten, og derfor har vi en klokkeklar sag.  Konsekvensen er, at ansættelserne er sket på langt ringere vilkår, og vi forventer en afgørelse afspejler dette i form af påbud om både bod og efterbetaling”, siger Lars Qvistgaard. Han fortsætter:  

”Vi har flere gange rakt hånden ud til den statslige arbejdsgiver for at finde en løsning sammen, men uden held. Arbejdsgiver har på intet tidspunkt vist vilje til, at de ønsker at indgå en aftale med os eller at fjerne problemet på anden vis. Vi må desværre konstatere, at vi i denne sag har oplevet en meget firkantet arbejdsgiver, som ikke har været i stand til at se egne fejltagelser”, siger Lars Qvistgaard. 

”Det er første gang, at vi ser akademikere blive ansat via et vikarbureau på statens område. Vi vil med sagsanlægget forhindre at denne form for vikarbureauansættelser i staten danner præcedens og bliver ’new normal’”, siger Lars Qvistgaard.

Akademikerne har gennem hele forløbet med Coronakrisen udvist samfundssind i forhold til at bidrage til fleksible løsninger på arbejdspladserne. Samtidig er arbejdet med at sikre, at hjælpepakkerne til erhvervslivet som følge af Coronakrisen hurtigt bliver implementeret stadig en væsentlig opgave for staten. 

Brugen af akademikeroverenskomsten har dog aldrig stået som en forhindring for dette arbejde, fordi den er fleksibel, og dermed kan rumme behovet for kortvarige ansættelser i de situationer, hvor det er strengt nødvendigt for driften i staten. Arbejdsgiver har derfor hele tiden haft mulighed for at bruge overenskomsten, også i de ekstraordinære situationer under Corona-krisen, hvor der er opstået et akut behov for at løse en stor mængde opgaver.

Men efter et forløb, hvor Akademikerne trods talrige forsøg, ikke længere ser mulighed for, at parterne kan opnå enighed om en løsning, ser Akademikerne nu ikke anden vej end at lade en faglig voldgift og Arbejdsretten afgøre sagen.

Akademikerne stævner Erhvervsstyrelsen og statens arbejdsgiverkontor (Medarbejder-og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet) for at bruge akademikere ansat udenom Akademikeroverenskomsten, samt for at de vikarbureau-ansatte akademikere arbejder under ringere vilkår, end der er aftalt i Akademikeroverenskomsten. Akademikerne vil desuden stævne vikarbureauet, Moment, for at udsende vikarer efter et forkert overenskomstgrundlag og manglende overholdelse af ligebehandlingsprincippet efter vikarloven. 

”Vi er med sagen om disse vikarbureau-ansættelser slet og ret vidne til statslig social dumping. Den statslige arbejdsgiver er forpligtet til at sikre overholdelse af de statslige overenskomster gennem arbejdsklausuler. Men her har staten i den grad svigtet, og kastet sig ud i, hvad der i stedet mest af alt ligner fiksfakserier med ansættelsesproceduren. Vi kan selvfølgelig ikke leve med, at der ad bagvejen indføres et A-hold og et B-hold på de statslige arbejdspladser, hvor man får ringere løn og vilkår, ved at omgå de aftaler vi har indgået. Det er helt grotesk, at der er statsansatte der ikke får løn under sygdom eller ret til frihed med løn under barns 1. sygedag. Og uden tryghed for en ordentlig og fair behandling fra arbejdsgiver, fordi ansættelsen foregår på en anden overenskomst end en vi har været med til at indgå aftale om”, siger Lars Qvistgaard. 

Mere information

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne 21472686

Jesper David Jensen, chefjurist, 22495862

Nøgleord

Kontakter

Information om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K

33 69 40 40http://www.ac.dk/

Om Akademikerne

Akademikerne er en partipolitisk uafhængig paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne repræsenterer pr. 1. januar 2021 ca. 447.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Akademikerne samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Akademikerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Akademikerne

Ny måling: Stort flertal af danskerne er imod at skære i de nyuddannedes dagpenge17.9.2021 06:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Regeringens forslag om skære i de nyuddannedes dagpenge har ikke opbakning i hverken befolkningen generelt eller blandt deres egne vælgere. Det viser en dugfrisk undersøgelse, foretaget af Kantar Gallup for Akademikerne. Kun hver fjerde dansker mener, at satsen skal sættes ned. Tværtimod mener mere end halvdelen, at satsen skal sættes op eller holdes på det nuværende niveau. Undersøgelsen bør give stof til eftertanke hos Folketingets partier. Det mener Akademikernes formand Lars Qvistgaard.

Socialdemokratiets generationstyveri er dybt skuffende7.9.2021 10:34:54 CEST | Pressemeddelelse

Det er under al kritik, at socialdemokraterne, trods løfter om det modsatte, nu foreslår forringelser af dimittendernes dagpenge. Hvis Socialdemokratiets forslag går igennem, kommer det til at have alvorlige konsekvenser for både de nyuddannede og det solidariske dagpengesystem. Det er helt uacceptabelt, at regningen sendes til de unge. Det mener Lars Qvistgaard, der er formand for hovedorganisationen Akademikerne.

Akademikerne om høje ansøgertal: Historisk fejltagelse at lukke uddannelsespladser i byerne5.7.2021 13:40:24 CEST | Pressemeddelelse

Med et ansøgertal på 93.388, ser det ud til, at de høje ansøgertal til de videregående uddannelser er ved at bide sige fast, efter Corona sidste år gav ansøgertallet et boost. Det er ifølge hovedorganisationen Akademikerne meget positivt, at de unge vælger at uddanne sig, men hovedorganisationen påpeger, at det i lyset af de høje ansøgertal er en historisk fejltagelse, at regeringen og et bredt flertal af folketingets partier for nyligt besluttede at lukke tusindvis af uddannelsespladser i de større byer.

Fuld opbakning til forskernes forsvar for forskningsfriheden7.6.2021 13:47:12 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget en erklæring ”Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer”, som pålægger universiteterne ”at sikre, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer”. Erklæringen har udgangspunkt i bestemte politikeres angreb på navngivne forskere og forskningsmiljøer, og den pålægger også universiteterne at sørge for, at ”politik ikke forklædes som videnskab, og at det ikke er muligt systematisk at unddrage sig kritik.”

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum