ADRA Danmark

ADRA har fået flere børn i skole i Sydsudan

Del

Siden 2019 har ADRA støttet eleverne på 11 skoler i det nordlige Sydsudan. Programmet, der har været støttet af Danida, sluttede ved nytår. Resultatet er ikke til at tage fejl af. Langt flere børn og især piger er kommet på skolebænken, hvilket er afgørende for deres videre fremtid

Skolebørn fra Maiwut med ADRA Sydsudans programchef Simon Namana bagved (Foto: Maria Lykke Andersen)
Skolebørn fra Maiwut med ADRA Sydsudans programchef Simon Namana bagved (Foto: Maria Lykke Andersen)

Vejen til at opbygge modstandskraft blandt den del af Sydsudans fattige befolkning, der lever i de nordlige, konfliktramte og isolerede områder, er at få børnene på skolebænken. Det har været ADRA Danmarks vinkel på hjælpearbejdet i Upper Nile-regionen, og indsatsen har båret frugt. Ikke mindst på grund af mødrenes engagement.

Siden projektets start for tre år siden og til afslutningen lige før nytår lykkedes det ADRA og lokalsamfundet i Maiwut-området at få 84 procent flere drenge og piger på skolebænken: For første gang for nogle store børns vedkommende og i andres tilfælde efter en længere pause, der kunne have betydet fravær af uddannelse for altid. Fattigdom, sociale normer og voldelige kampe mellem politiske grupper i området har været medvirkende årsag til mange elevers lange fravær.

Læs artiklen ’Elev greb skolebog med i flugten’

Bæredygtige resultater
Når befolkninger bliver uddannet, stiger chancerne for, at de kan løfte sig selv og deres lokalsamfund ud af fattigdom.

”Med projektet er det i høj grad lykkedes ADRA at engagere forældre og lokalbefolkningen generelt i børnenes uddannelse. Især mange mødre har knoklet på for at få alle børn og særligt piger i skole. Dedikerede forældre har overbevist andre forældre om vigtigheden af uddannelse, hvilket er helt afgørende for, at de gode takter fortsætter, selvom ADRA-projektet slutter.” Sådan siger ADRA Danmarks evalueringsrådgiver Karen Ansbæk og fortsætter:

”Da jeg var i Sydsudan for at evaluere projektet i december, talte jeg med kvinder, der af hele hjertet ønsker at give pigerne i lokalsamfundet nogle muligheder, de ikke selv har haft.”

Læs artiklen ’Nyamat sætter sin lid til skolen’

Den markante stigning i elever, der er mødt op til skolegang, er sket på trods af skolenedlukninger i en krisetid med Corona. Under pandemien gjorde ADRA det muligt for eleverne i Maiwut at møde op på skyggefulde åbne pladser og modtage båndet undervisning af lærere fra hovedstaden Juba. Indsatsen lod sig gøre på grund af opbakning fra forældre og lokale ledere.

Læs artiklen ’Undervisning på bånd fastholder skoleelever’

Stigning i piger på skolebænken
I alle ADRA Danmarks programmer er der særligt fokus på at beskytte pigers og kvinders rettigheder samt at fremme deres muligheder for at skabe sig bedre og mere bæredygtige levevilkår.

Forøgelsen af piger, der er kommet på skolebænken i de ADRA-støttede skoler i Maiwut, lyder gennemsnitligt på en fordobling – fra 1099 til 2147 piger – inden for tre år.

Som et forsøg på at fastholde teenagepigerne i skolen har ADRA blandt andet uddelt genanvendelige hygiejnebind til i alt 3645 unge kvinder. Uden denne hjælp bliver pigerne oftest hjemme af praktiske grunde, når de har menstruation.

Læs artiklen ’Fravær på grund af menstruation’

Kriser går værst ud over børn
Gennem mange år har befolkningen i Upper Nile lidt under blodige konflikter mellem politiske grupper, ikke mindst siden landet blev selvstændigt fra Sudan for ti år siden, og en ny borgerkrig i 2013 brød ud i det purunge land.

Læs artiklen ’Håb om fred og en fremtid med uddannelse i Sydsudan’

Under kriser og konflikter i Afrika viser historien desværre tydeligt, at presset på befolkningerne ofte går værst ud over børnene. Drenge og piger bliver holdt hjemme fra skole, for at de kan bidrage til at skaffe mad på bordet, når forældrene har svært ved at skabe indtægter. Eller pigerne bliver gift væk i en meget ung alder for at lette forældrene for forsørgerbyrden og skaffe indkomst i form af medgift. Når de bliver gravide, vender de sjældent tilbage på skolebænken. Risikoen, for at drengene forlader skolen for at blive børnesoldater, stiger ligeledes.

Læs artiklen ’Nye skolebøger fik Rout til at fravælge et liv som børnesoldat’

ADRA’s projekt ‘Building Resilience in the Education Sector’ (red.: Opbyggelse af modstandskraft i uddannelsessektoren) i Upper Nile har dog tydeligvis dæmmet op for nogle af krisernes negative konsekvenser.

Det Danida-støttede projekt sluttede ved årets udgang. ADRA Danmark fortsætter i Sydsudan med et nyt Danida-støttet program de næste fire år frem. Nu med et endnu stærkere fokus på piger og kvinder, men med en anden vinkel end uddannelse.

Sådan støttede ADRA skoler og lokalbefolkninger i Upper Nile, Sydsudan fra 2019-2021.

  • Uddeling af skolebøger, skrivegrej, skolebænke, fodbolde, volleyball-net, sjippetove og materialer til renovering af skolebygninger.
  • Støtte til etablering af midlertidige klasseværelser.
  • Etablering af latriner på skoleområderne og håndvaskfaciliteter i form af sæbe og vandbeholdere.
  • Udvikling af kompetencer blandt både skolebestyrelser, lærere og forældre. Lærerne blev blandt andet klædt på til at undlade brug af vold over for eleverne. De blev også trænet i at identificere børn med traumer efter krigen og i at og give basal psykosocial støtte.
  • Forældrene fik desuden viden om, hvor vigtig deres børns skolegang er, især for pigerne.
  • For at fastholde teenagepigerne i skolen fik i alt 3645 af dem udleveret hygiejnebind.
  • Organisering af samarbejde mellem forældre og lærere, hvorefter de modtog såsæd og redskaber til at kultivere havestykker ved skolerne. Indtægten fra afgrøderne blev brugt til at købe materialer til skolerne.
  • Oplysningskampagner over for forældre og lokalsamfund om vigtigheden af uddannelse og om konsekvenserne af vold mod børn.
  • Støtte til mentorhjælp af erfaren lærer fra Juba, der kom til landsbyerne for at observere undervisningen og uddanne lærerne.
  • Udbetaling af motivationsløn på 40 dollars per måned som supplement til den løn regeringen lovede lærerne for at fastholde dem i landsbyerne (i projektperioden modtog lærerne dog ikke lønnen fra regeringen).

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Skolebørn fra Maiwut med ADRA Sydsudans programchef Simon Namana bagved (Foto: Maria Lykke Andersen)
Skolebørn fra Maiwut med ADRA Sydsudans programchef Simon Namana bagved (Foto: Maria Lykke Andersen)
Download

Information om ADRA Danmark

ADRA Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum

https://www.adra.dk/

ADRA Danmark er en stor international udviklings- og nødhjælpsorganisation.

Vores arbejde tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske i centrum. Vi arbejder for, at alle mennesker har lige ret, mulighed og håb for fremtiden.

Vi er en del af det globale ADRA netværk, som hjælper mennesker med nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i mere end 115 lande.

ADRA Danmark er en uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.

Gennem partnerskaber med lokalsamfund, organisationer og regeringer når ADRA’s verdensomspændende netværk hvert år ud til millioner af mennesker.

Følg pressemeddelelser fra ADRA Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ADRA Danmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum