Aarhus Universitet: Science and Technology

Aarhus får et fødevarelaboratorium i 2020

Del

Aarhus Universitets Institut for Fødevarer og iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research er sammen med Aarhus By, Agro Food Park og Region Midtjylland udnævnt som Fødevare-By-laboratorium, et såkaldt Food CityLab, under det EU-finansierede Fit4Food2030 initiativ.

Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox
Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox

Fødevarelaboratoriet for borgerinvolvering skal koordineres af Aarhus Universitet, og tovholder bliver Milena Corredig, der er centerleder på iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research. Målet er at styrke forbindelsen til lokalsamfundene og herigennem ruste fødevaresystemer til fremtiden ved hjælp af forskning og innovation.

 I regi af det nye Fødevarelaboratorium vil der i henholdsvis februar og september 2020 blive holdt to workshops i Aarhus med deltagelse af relevante NGO’er og forbrugerrepræsentanter samt industriaktører. Workshoppene vil fokusere på at etablere en forståelse for forbindelsen mellem fødevarer og velvære og hvordan fødevarer kan levere funktionalitet udover basal næring.

 Tovholder, Centerleder for iFOOD og Professor ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Milena Corredig forklarer:

 -Der er en stadigt voksende afstand mellem eliten og de fattigste grupper i samfundet, og den hastigt voksende urbanisering efterlader udsatte grupper og ældre borgere.

 På Aarhus Universitet har et netværk kaldet NFORM netop modtaget finansiering til at fokusere på at finde bæredygtige nye fødevareløsninger ved at udvikle nye partnerskaber mellem Aarhus Universitets institutter, offentlige interessenter, internationale samarbejdspartnere, erhvervsliv og borgere. Målet for NFORM netværket er at skabe solidt forskningsbaseret grundlag for at udvikle nye fødevarer, der kan bidrage til at vedligeholde vores fysiske og psykiske sundhed samt til at forebygge eller bedre kroniske sygdomme på ethvert tidspunkt i livet.

 Milena Corredig fortæller:

-Vi behøver ikke kigge langt væk for at finde løsninger med rødder i lokalsamfundene, som kan bidrage til morgendagens bæredygtige fødevareforsyning. Men vi mangler målrettede og effektive aktiviteter og investeringer i alle tre sider af videnstrekanten, dvs. forskning, uddannelse og forretningsskabelse, og vi mangler stærkt fokus på entreprenørskab og forbrugertillid.

De to workshops vil samle borgere fra alle dele af samfundet, og der skal diskuteres flere af tidens store udfordringer på fødevareområdet:

 ·        Kostens relation til helbredet og viden om sammenhængen mellem disse to områder

·        Øget forbrugerbevidsthed om kostens indflydelse på sundhed og miljø

·        Barrierer for lige adgang til ordentlig ernæring, herunder naturkatastrofer, socio-økonomiske barrierer, geografiske afstande, fysiske udfordringer som tygge- eller synkebesvær og/eller nedsat appetit

·        Sociale mønstre og deres indflydelse på sundheden

·        Demografiske forandringer herunder migration, urbanisering, social ulighed og marginalisering

·        Klimaforandringer og tilgængelighed af bæredygtige bio-ressourcer

Målgrupper:

Workshoppene, som skal øge bevidstheden om morgendagens fødevareudfordringer og deres mulige løsninger har specielt fokus på børn og unge, unge voksne samt ældre.

Workshoppen for interessenter afholdes i februar, mens workshoppen for borgerinddragelse holdes i september 2020.

For yderligere info, kontakt:

Head of the IFOOD Centre:

Professor Milena Corredig

Email: mc@food.au.dk

Phone: +45 22 71 91 32

læs mere om NFORM

læs mere om Fit4food initiativet 

Nøgleord

Kontakter

For yderligere info, kontakt:

Head of the IFOOD Centre:

Professor Milena Corredig

Email: mc@food.au.dk

Phone: +45 22 71 91 32

Billeder

Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox
Aarhus bliver et såkaldt Food CityLab Foto: Colourbox
Download

Links

Information om Aarhus Universitet: Science and Technology

Aarhus Universitet: Science and Technology
Aarhus Universitet: Science and TechnologyDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er rammen om samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. Centret understøttes af en mindre centerenhed, der bl.a. koordinerer universitetets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening på fødevare- og jordsbrugsområdet.

Læs mere om DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

 

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Science and Technology

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Science and Technology

Bananfluer hjælper til i udviklingen af skræddersyet medicin9.10.2019 09:04:57 CESTPressemeddelelse

Det er kendt viden, at der er sammenhæng mellem vores gener og risikoen for at udvikle bestemte sygdomme. Forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet er netop, ved hjælp af et studie på bananfluer, kommet nærmere en forståelse af, at en kortlægning af gener også kan bruges til at forudsige respons på en given behandling. Denne viden er afgørende for udviklingen af skræddersyet medicin.

Dyrkningssikre afgrøder til fremtidens klima3.10.2019 11:52:50 CESTPressemeddelelse

En oversvømmelse kan ødelægge en kartoffelhøst på bare 24 timer. Men ved at forstå planternes forsvarsmekanismer over for oversvømmelser er det muligt at skabe mere dyrkningssikre afgrøder, der tåler at blive oversvømmede. Et internationalt forskerhold med deltagelse af lektor Kim Hebelstrup fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet arbejder på at gøre planter ”vandtætte”. Det vil kunne gøre en verden til forskel i forhold til at sikre fremtidens forsyning af fødevarer.

Tørke som følge af klimaændringer truer verdens hvedeproduktion26.9.2019 09:52:37 CESTPressemeddelelse

I de kommende år vil en stigende del af hvedearealet påvirkes af tørke, og det vil have alvorlige følger for den globale fødevareforsyning. Skrækscenariet er en betydelig reduktion af hvedehøsten ved århundredeskiftet, og selv hvis det lykkes at begrænse den globale opvarmning til de 2 grader, som er forudsat i Parisaftalen fra 2015, kan en fordobling af det tørkeskadede areal ikke undgås. Det viser ny forskning, som netop er offentliggjort i Science Avances. Professor i klimaforandringer og landbrug Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er en del af den internationale forskergruppe, som har undersøgt emnet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum