Tænketanken CONCITO

Aalborg styrker undervisning i klima og miljø gennem Den Grønne Rygrad

Del

Aalborg Kommune har netop indgået et samarbejde med Den Grønne Rygrad om at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen i grundskolen.

Aalborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Aalborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.

Landet over er kommuner i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Men fordi aktiviteterne er knopskudt over tid, kan det være svært for den enkelte lærer at overskue alle mulighederne for at skabe en motiverende, praksisnær undervisning. Det er baggrunden for projektet Den Grønne Rygrad, der bl.a. gennem en digital kortlægning af lokale tilbud giver lærerne bedre overblik, så de nemmere kan indarbejde dem i arbejdet med at give eleverne er målrettet, grøn undervisning af høj kvalitet.

”Klimaforandringerne udfordrer os, og mange vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til at bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid,” siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland

Samarbejdet udvider Aalborgs grønne visioner og skaber overblik over grønne tilbud

Når Aalborg kommune har valgt at indgå et samarbejde med Den Grønne Rygrad, sker det som en del af ambitionen om at styrke bæredygtighed og klima i grundskolen. Sigtet er at gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende bæredygtighedsundervisning i og uden for klasselokalerne i kommunens skoler.

Aalborg kommune ser et stort potentiale i Den Grønne Rygrads værktøjer til at skabe overblik over kommunens allerede eksisterende aktiviteter inden for temaerne natur, klima, energi, ressourcer, fødevarer og sundhed. Rasmus Greve, Leder af Pædagogisk og Digital Udvikling, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune uddyber:

”Vi har en klar forventning om at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil kvalificere vores indsatser ift. klima og bæredygtighed i undervisningen. Den første kortlægning har allerede vist os, at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil være værdifuldt for os som kommune og give os en tydeligere platform til at inspirere og motivere til mere klima i undervisningen.”

Aalborg kommune har gennem mange år arbejdet strategisk med at sætte fokus på bæredygtighed i undervisningen og ønsker at styrke praksisnærhed og Åben Skole–tilbuddene i arbejdet med naturfagene i kommunens skoler. Kommunen har sat sig et mål om, at 25 % af undervisningen skal foregå uden for skolen og Aalborg kommunes lærere kan på nuværende tidspunkt vælge mellem mange gode Åben Skole aktiviteter i kommunen, både fra Skoleforvaltningens skoletjeneste og andre aktører og virksomheder som f.eks. Aalborg Zoo.

Samarbejdet med Den Grønne Rygrad indebærer bla., at kommunen får lagt konkrete planer for aktiviteter og indsatser, som kan styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at engagere sig i naturfagene. Et af værktøjerne er at synliggøre, hvordan man i praksis kan koble lokale ‘hands-on’-aktiviteter (f.eks. besøg på en genbrugsstation, et landbrug eller virksomhed) til undervisningen på skolen.

Store potentialer i værktøjer og overblik

Centralt i samarbejdet med Den Grønne Rygrad er at udbrede og dele viden om de gode praksisnære tilbud, der allerede er til rådighed for kommunens lærere f.eks. gennem Skoleforvaltningens Skoletjeneste. Med udgangspunkt i kommunens allerede definerede naturfagsstrategi og skolernes handleplaner, vil der i handleplanen tages udgangspunkt i, hvordan man kan koble konkrete undervisningsindsatser om klima og bæredygtig bedre sammen, f.eks. når man arbejder med projekter i Grønt Flag Grøn Skole sammenhæng.

”Vi ønsker, at vores undervisere får mest mulig viden om muligheder og tilbud, når de skal træffe valg om undervisningens indhold og metoder. Den Grønne Rygrad tilbyder en let og smidig vej til at vælge Åben Skole-samarbejder med klima og bæredygtighed som element. Vi forventer, at den lave indstigning vil gøre det lettere for vores undervisere at træffe kvalificerede valg, som i sidste ende kommer børnene til gode i undervisningen,” siger Rasmus Greve.

Der vil også blive arbejdet med, hvordan man i praksis kan koble andre af kommunens klima og bæredygtighedsindsatser, som f.eks. Aalborgs DK2020 Klimaplan, med konkrete undervisningsforløb.

Ud over at styrke overblik og vidensdeling lokalt blandt Aalborg kommunes skoler og lærere, vil kommunens lærere gennem samarbejdet med Den Grønne Rygrad kunne få inspiration til konkret klimaundervisning fra andre af projektets deltagende kommuner.

”Vi glæder os til at give en hånd med i arbejdet med at styrke de grønne undervisningsambitioner i Aalborg kommuner som allerede har så meget at bygge videre på”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

 

FAKTA OM PROJEKTET:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver og har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Vi arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed.

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu har vi samarbejder med Aalborg, Hvidovre, Ringsted, Skanderborg, Svendborg og Vejle kommuner og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://concito.dk/groenne-rygrad

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, Programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, Projektleder i for Haver til Maver, tlf. +45 5194 9682

Billeder

Aalborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Aalborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 203011.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2 og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper. Det er på høje tid, at der tages konkrete politiske beslutninger, der understøtter den udvikling. På baggrund af ny analyse fra EA energianalyse foreslår Danmarks grønne tænketank CONCITO, at afbrændingen af biomasse halveres frem mod 2030, og at det sikres ved at pålægge biomassen en afgift.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum