Aarhus Universitet Technical Sciences

50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug

Del

I samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Dansk økologi har været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor, bl.a. gennem det økologiske Forsknings-, Udviklings-, og Demonstrationsprogram Organic RDD.

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2021 til økologiforskning. ICROFS ser frem til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien, og glæder sig til samarbejdet med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, forskere og myndigheder, som alle er integrerede parter i forskningen. 

Der er afsat ca. 45 mio. kr. til det nationale Organic RDD-program og op til 3 mio. kroner til det internationale CORE Organic program (ERA-netværk).

Den 11. januar 2021 åbnede den nye ansøgningsrunde via CORE Organic. Fokus for CORE Organic-opslaget er: “Organic Farming systems for improved mixed plant and animal production”. Læs mere om dette opslag på CORE Organics hjemmeside 

Bæredygtighed, Innovation, Vækst og Troværdighed

Indholdet af Organic RDD 7-opslaget tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021

Forsknings- og udviklingsstrategiens seks fokusområder adresserer centrale udfordringer og potentialer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor - og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.

De seks fokusområder:

  • CIRKULÆR BIOØKONOMI
  • KLIMA OG MILJØ
  • BIODIVERSITET
  • SUNDHED OG VELFÆRD
  • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
  • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Organic RDD 7-opslaget har følgende fire succeskriterier: 

  • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
  • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
  • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
  • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Ansøgningsfristen er d. 4. maj kl. 12.00

Infomøder om Organic RDD 7
I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder ICROFS to informationsmøder, hvor potentielle ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.  

På grund af corona-situationen bliver begge møder holdt som webinarer, hhv.:

- D. 3. februar kl. 12.00-16.00

- D. 11. februar kl. 9.00-13.00

Tilmelding her


Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Simon Rosenhøj Leth, Landbrugsstyrelsen: 31 99 69 74 simlet@lbst.dk eller
Ilse A. Rasmussen, ICROFS: tlf. 87 15 79 92 icrofs@icrofs.org

LÆS MERE PÅ : https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/har-du-en-ide-til-et-oekologiprojekt/

Om ICROFS
ICROFS’ formål er at koordinere, udføre og formidle strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj, international kvalitet. ICROFS koordinerer på vegne af GUDP og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det nationale økologiforskningsprogram Organic RDD 7.

Video om ny pulje af forskningsmidler

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences
Aarhus Universitet Technical Sciences
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

8715 0000https://tech.au.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Bønner og ærter er der fremtid i12.2.2021 09:59:03 CETPressemeddelelse

Spis dine ærter, er ikke længere blot noget, man med alvorlig mine siger til kræsne børn. For der er mange gode grunde til at spise friske ærter og bønner, og bælgfrugterne vinder langsomt men sikkert større indpas herhjemme: Fra Michelin-kokken Francis Cardenau’s ”økologiske bønnemøder” til edamame bønnerne, der de seneste år har bevæget sig fra sushi restauranterne og ud i supermarkederne. Bønner og ærter er gode kilder til protein, og de kan sikre næringsstoffer og styrke klimaregnskabet for de økologiske systemer. Alligevel fylder dyrkningen af friske økologiske bælgfrugter til human konsum ikke ret meget herhjemme. Det vil forskere fra Aarhus Universitet og RUC i samarbejde med fødevarevirksomheder og producenter gerne være med til at ændre med projektet GrainLegsGo, der netop er skudt i gang.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum