Europa Kommissionen

200 millioner kroners Brexit-hjælp til danske fiskere er godkendt af Europa-Kommissionen

Del

Europa-Kommissionen har godkendt en støtteordning på 204,4 millioner kroner til den danske fiskerisektor, der er særligt hårdt ramt af Storbritanniens udtræden af ​​EU. Ordningen skal give fiskere mulighed for at vælge en ny levevej.

Fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn til højre, og EU's miljøkommissær Virginijus Sinkevičius til venstre, under et besøg på et dansk fiskerifartøj
Fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn til højre, og EU's miljøkommissær Virginijus Sinkevičius til venstre, under et besøg på et dansk fiskerifartøj

”Danske fiskere er desværre blevet særligt hårdt ramt af Brexit. De har helt uforskyldt mistet store del af deres indkomst, og derfor er det nødvendigt at hjælpe dem på vej videre,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark, Per Haugaard.

Danskregistrerede fartøjsejere kan med ordningen få et direkte tilskud, der skal kompensere dem for at ophøre med fiskeri. Hvis en fisker vælger at få ophugget sit fartøj, er støttebeløbet baseret på fartøjets værdi og ophugningsomkostninger. Loftet for fartøjets værdi er på 17,5 millioner kroner.

Hvis en fisker vælger at beholde sit fartøj og ombygge det til andre formål, kan støttebeløbet dække op til 10 millioner kroner af investeringsomkostningerne. Når fartøjer er trukket ud, kan de ikke erstattes med et andet fartøj, ligesom fiskerilicenserne og tilladelserne vil blive inddraget permanent.

”Selvom vi selvfølgelig helst havde set, at de danskere fiskere kunne have fortsat i britisk farvand, så håber vi at fiskerne med denne ordning kan komme ud med skindet på næsen,” udtaler Per Haugaard.

Baggrund

Foranstaltningen er planlagt til at blive finansieret under brexittilpasningsreserven, der er oprettet for at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af brexit, med forbehold for godkendelse i henhold til de specifikke bestemmelser, der regulerer finansiering fra dette instrument.

Kommissionen vurderede foranstaltningerne i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som giver medlemsstaterne mulighed for at støtte udviklingen af ​​visse økonomiske aktiviteter eller områder på visse betingelser, og i henhold til retningslinjerne for undersøgelsen statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren.

Kommissionen fandt, at ordningen letter udviklingen af ​​en økonomisk aktivitet og ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde der strider mod den fælles interesse. På dette grundlag godkendte Kommissionen den danske foranstaltning i henhold til EU's statsstøtteregler.

Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.101091 i statsstøtteregistret på Kommissionens konkurrencewebsted, når eventuelle fortrolighedsproblemer er blevet løst. Ordningen løber frem til den 31. december 2023.

Kontakter

Billeder

Fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn til højre, og EU's miljøkommissær Virginijus Sinkevičius til venstre, under et besøg på et dansk fiskerifartøj
Fødevare- og fiskeriminister Rasmus Prehn til højre, og EU's miljøkommissær Virginijus Sinkevičius til venstre, under et besøg på et dansk fiskerifartøj
Download

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

  • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
  • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
  • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
  • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
  • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum