Mary Fonden

Sundhedsplejersker lykkes med at screene for vold blandt nybagte forældre

Del

Siden marts sidste år har sundhedsplejersker i fem kommuner screenet for partnervold hos nybagte forældre. Og metoden ser ud til at virke. I dag finder sundhedsplejerskerne flere par, der lever med vold eller voldsomme konflikter end tidligere. Screeningen er en del af projekt Sammen uden vold – Småbørnsforældre, som Mary Fonden, Dialog mod vold og Ole Kirk’s Fond står bag.

Personer holder en baby.
Foto: Getty Images

Under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. En tidligere undersøgelse blandt kvinder på krisecentre viser, at flere end 20 pct. oplevede, at volden blev værre under graviditeten, mens mere end halvdelen oplevede, at volden eskalerede efter graviditeten.

Vold og voldsomme konflikter kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Projektet Sammen uden vold – Småbørnsforældre er udviklet for at finde frem til de voldsudsatte par og tilbyde dem hjælp til at komme ud af volden. Og projektet ser ud til at give gode resultater.

En midtvejsevaluering af projektet viser, at 81 familier i perioden marts til december 2023 blev screenet positiv for voldsomme konflikter eller vold på tværs af de fem kommuner. Tidligere fandt sundhedsplejerskerne næsten ingen par, som levede med vold eller voldsomme konflikter – bl.a. fordi de simpelthen ikke spurgte systematisk ind til det.

”Vi er meget glade for, at projektet allerede nu viser så positive resultater. Og vi har store forhåbninger til, at man med den nye tilgang vil blive ved med at opspore langt flere par, end man gjorde før.  At få sagt højt, at man er i en voldelige relation, er det første skridt til at kunne få hjælp til at bryde med volden og på den måde få skabt bedre forudsætninger for et godt liv for sig selv og sit barn”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Partnervold er for mange et tabubelagt emne, og derfor kan det være svært at spørge ind til og også svært at blive spurgt om. Midtvejsevalueringen peger dog på, at 8 ud af 10 sundhedsplejersker generelt føler sig trygge ved at spørge ind til og screene for voldsomme konflikter og vold.

"Vi har igennem projektet fået værktøjerne og er blevet klædt på til at kunne spørge ind til vold og voldsomme konflikter i alle familier. Vi har fået en fælles forståelse og et fælles sprog, som nu har gjort, at det er langt nemmere at spørge ind til vold, når vi sidder ude i familierne. Det, at vi nu systematisk spørger i alle familier, gør, at det pludselig bliver mere almindeligt og mindre tabubelagt, at kunne snakke om vold og voldsomme konflikter, både for os og familierne. Generelt oplever vi, at det bliver taget rigtig godt imod, også i de familier, hvor der viser sig at være et højt konfliktniveau – alle ønsker jo at skabe de bedst mulige betingelser for en god start på livet for det lille barn", siger Louise Mosebo, sundhedsplejerske i Høje Taastrup.

Den finansielle partner på projektet, Ole Kirk’s Fond er glade for, at projektet allerede viser så tydelige resultater.

”Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle ift. tidlig opsporing af vold i hjemmet. Ved at finde familierne, som kæmper med voldsomme konflikter og vold, tidligt i et barns liv, kan man hurtigere gribe ind over for, at børn skal vokse op med vold. De børn og familier har vi i Ole Kirk’s Fond et særligt fokus på at hjælpe. Vi blev derfor også utrolig glade for at se de flotte resultater for projektet, der allerede nu viser, at over 90 pct. af de adspurgte sundhedsplejersker er begyndt at screene for vold i familien”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Hovedresultater fra midtvejsevalueringen

  • Fra marts til og med december 2023 er 81 familier screenet positivt for voldsomme konflikter og/eller vold, herudover er der 94 familier, hvor der har været behov for at følge op på screeningen.
  • Det svarer til, at 3 pct. af familierne screener positivt for voldsomme konflikter og/eller vold ved første screening og 4 pct. ved anden screening.
  • I spørgeskemaundersøgelsen blandt sundhedsplejersker svarer 91 pct. af de adspurgte, at de altid eller ofte screener familier for voldsomme konflikter og vold ved den første screening ved 2 måneders besøget.
  • Det er 84 pct. af sundhedsplejerskerne, som altid eller ofte screener ved besøget omkring 8-10 måneder.
  • I midtvejsevalueringen er småbørnsforældrene også blevet spurgt ind til deres oplevelse med screeningen. 75 pct. af småbørnsforældrene giver udtryk for, at det er fint at blive spurgt ind til voldsomme konflikter og vold. Blot 7 pct. af småbørnsforældrene oplever, at det er grænseoverskridende at blive spurgt ind til emnet.

 Læs den fulde evaluering her. 

Om Sammen uden vold - Småbørnsforældre

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Helsingør og Høje-Taastrup Kommuner. Projektet blev lanceret i januar 2023.

Om midtvejsevalueringen

Evalueringen er udarbejdet af Analytisk Fællesskab og er baseret på;

  • to fokusgruppeinterviews med ledende sundhedsplejersker fra de fem deltagende kommuner gennemført i sommeren 2023 og foråret 2024,
  • en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedsplejersker i de fem kommuner gennemført i efteråret 2023 med 72 fulde besvarelser og
  • en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre gennemført i foråret 2024 med 80 fulde besvarelser.

Kontakter

Links

Om Mary Fonden

Mary Fonden er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation. Fondens indsats er koncentreret inden for tre områder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor projekter identificeres, udvikles og gennemføres i partnerskaber med forskere, fonde og organisationer.

Følg pressemeddelelser fra Mary Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Mary Fonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye