Incita

Arbejdsgivernes skriger på arbejdskraft, men disse kandidater er (stadig) ikke velkomne.

Del

Ny undersøgelse fra fonden Incita viser, at selvom det danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt, er der stadig plads til forbedring. Alt for mange kandidater bliver stadig frasorteret på forhånd.

Ny undersøgelse fra Incita viser, at dansk arbejdsmarked er blevet mere rummeligt, men for mange kandidater frasorteres stadig på forhånd.
Ny undersøgelse fra Incita viser, at dansk arbejdsmarked er blevet mere rummeligt, men for mange kandidater frasorteres stadig på forhånd.

Generelt er de danske arbejdsgivere blevet mere rummelige, når det handler om at ansætte kandidater på særlige vilkår, hvis vi sammenligner med tidligere år. Det viser den nye Incita Arbejdsgiveranalyse 2024. MEN: Arbejdsgiverne afviser i stor stil jobansøgere, der ikke taler dansk og engelsk eller har problemer med hygiejnen. Og hvis du har et synshandicap eller sidder i kørestol, har du også ringe chancer for at komme i betragtning til en jobsamtale, idet halvdelen af arbejdsgiverne vil takke nej til en samtale. Det viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2024. Der er også positive takter: Analysen viser nemlig, at arbejdsgiverne i 2024 er blevet mere tolerante overfor jobansøgere med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som autisme. Således svarer 11% af arbejdsgiverne, at de vil afvise en jobansøger med autisme inden jobsamtale, sidste år var tallet 13% og 2022 ville 18% af arbejdsgiverne afvise en kandidat med autisme. Det ses også en positiv ændring i arbejdsgivers holdning til kandidater med en psykiatrisk diagnose som fx bipolar, hvor 18% af arbejdsgiverne i 2024 vil afvise disse kandidater på forhånd mod hele 26% i 2023. Den målgruppe som arbejdsgiver er mest afvisende overfor er ”kandidater, der ikke taler og forstår dansk og engelsk”, her siger hele 72% af arbejdsgiverne nej tak, allerede før en jobsamtale. Som nummer 2 på listen over kandidater, der afvises, finder vi ”kandidater, der har udfordringer med hygiejne”, hvor 56% af arbejdsgiverne vil give afslag.

Motivation er vigtigst for arbejdsgiver, når en kandidat tilbydes en ansættelse – det mener 42% af arbejdsgiverne. Næst vigtigst er personens kompetencer (20%) og på tredjepladsen finder vi ”kandidaten skal være mødestabil” (15%). Det er positivt, at arbejdsgiverne er parate til at give en chance til mennesker med få formelle kompetencer og ringe joberfaring, så længe personen er motiveret og mødestabil.

Arbejdsgiverne kendskab til forskellige former for jobs på særlige vilkår er stigende og det er en trend, der fortsætter fra sidste år. Således svarer 91% af arbejdsgiverne, at de er bekendte med ”fleksjob”. I 2023 var procenten 89%. Også arbejdsgivernes kendskab til ”småjob” eller ”lønnede timer” er stigende. I 2024 svarer 46% af arbejdsgiverne at de kender til småjob mod 41% i 2023. Det er positivt at flere og flere arbejdsgivere kender til småjob og lønnede timer, da et lille lønnet job kan være en eminent trædesten ind på arbejdsmarkedet. Et småjob er typisk henvendt til dem, der får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, men som i øjeblikket ikke er i stand til at varetage et job på fuldtid.

Arbejdsgiverne peger på flere forhold, når der spørges til, hvad der skal til for at endnu flere mennesker, der har brug for en ansættelse på særlige vilkår, kommer ind på arbejdsmarkedet: Det skal være nemmere at finde kandidater, det skal være administrativt nemmere, der skal være nemmere adgang til hjælp og sparring undervejs. Og så handler det naturligvis også om, om der er nok i ordrebogen.   

Fonden Incita gennemfører hvert år Arbejdsgiveranalysen for at stille skarpt på arbejdsmarkedet holdning og vilje til at ansætte mennesker på særlige vilkår. Undersøgelsen bidrager til ny viden om det danske arbejdsmarked for så vidt angår ansættelser på særlige vilkår. Formålet er at tilvejebringe ny viden, udbrede viden og dermed øge forståelsen for det rummelige arbejdsmarked – og få flere mennesker inkluderet på arbejdsmarkedet

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Ny undersøgelse fra Incita viser, at dansk arbejdsmarked er blevet mere rummeligt, men for mange kandidater frasorteres stadig på forhånd.
Ny undersøgelse fra Incita viser, at dansk arbejdsmarked er blevet mere rummeligt, men for mange kandidater frasorteres stadig på forhånd.
Download

Links

Om Incita Arbejdsgiveranalyse:

Arbejdsgiveranalysen kaster hvert år lys over arbejdsgiveres holdninger til at ansætte mennesker på særlige vilkår, fx mennesker med forskellige handicap og de såkaldte udsatte ledige. Arbejdsgiveranalysen 2024 er nummer 9. Analysen bygger på 588 svar fra virksomheder med max 200 ansatte i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Analysen bygger på svar fra respondenter, som angiver at være med til at træffe beslutninger om ansættelser. Små og mellemstore virksomheder er vigtige samarbejdspartnere for fonden Incita Center for Autisme i indsatsen for skabe fodfæste til flere med særlige behov på arbejdsmarkedet. Incita tager temperaturen på arbejdsmarkedets rummelighed og tilgængelighed ved at spørge ind til arbejdsgivernes holdning til at ansætte mennesker på særlige vilkår. Fonden Incita har siden 1966 arbejdet for formålet at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye