Gylle.dk

Forbruget af antibiotika til småsvin er eksploderet efter zinkforbud

Del

Det er vigtigt at give et retvisende billede af forbruget af antibiotika til fravænningsgrise og af dyrlægernes opgaver i forbindelse hermed. Her kommer et bidrag til billedet

Svinekødsproducenterne er de helt store forbrugere af antibiotika, og det er især småsvinene, der kræver stærkt stigende mængder lægemidler efter forbuddet mod brug af tungmetallet zink. Kilde: Danmap
Svinekødsproducenterne er de helt store forbrugere af antibiotika, og det er især småsvinene, der kræver stærkt stigende mængder lægemidler efter forbuddet mod brug af tungmetallet zink. Kilde: Danmap

I Den Danske Dyrlægeforenings nyhedsbrev, uge 45, er der en trist grænsende til tårepersende historie om det stigende forbrug af antibiotika til fravænningsgrise med titlen ” Frygter resistens – men har ingen alternativer”.

Det er ikke korrekt.

Fravænningsgrise er i risiko for at få diarre, når de adskilles fra soen og skal klare sig selv på fast føde. Jo tidligere de adskilles, desto større er risikoen. For økologiske grise sker dette tidligst efter syv uger men for konventionelle grise allerede efter tre til fire uger. Antibiotika bruges til behandling af diarre, og medicinsk foderzink bruges til at forebygge. Begge kan føre til uønsket udvikling af resistente bakterier, og tungmetallet zink kan desuden forurene miljøet.

SEGES viser vejen allerede i 2018

Forbuddet mod medicinsk zink trådte i kraft juni 2022 og blev varslet fem år tidligere. Mange har arbejdet på alternativer, og der findes pt ikke et 1 til 1 alternativ, men der er mange alternativer.

Grisebranchen SEGES har selv lavet flere undersøgelser. Allerede i 2018 blev der lavet en grundig afprøvning af 4 alternativer. (Meddelelse Nr. 1147). Her er et uddrag af resultaterne:

”Fire foderkoncepter til smågrise fra 7 til 30 kg blev sammenlignet med foder tilsat medicinsk zink tildelt de første 14 dage efter fravænning samt med foder uden medicinsk zink. Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj.”…

”Konceptet fra Trouw Nutrition viste statistisk sikker bedre produktivitet og lavere behandlingsfrekvens end gruppen med medicinsk zink, men kostede netto ca. 8 kr. pr. gris på grund af højere foderpris.”

” Ingen af de testede koncepter var således i stand til via forbedret produktivitet at betale for den øgede foderpris i forhold til kontrolgrupperne. Effekten på diarré og besparelsen på antibiotika kan ikke udligne de øgede foderomkostninger.”

De 8 kr. pr. gris i 2018 er i 2023 priser i omegnen af en rund 10 krone eller en smule mere pr. gris. 

SEGES konkludere i Erfaring Nr. 1912: ”Fravænning uden zink: Erfaringer fra 26 besætninger”, at ”fokus på vand- og foderoptag efter fravænning, proteinniveau i fravænningsfoder og erfarne medarbejdere viste sig at være vigtigt, når grise fravænnes uden brug af medicinsk zink i 26 smågrisebesætninger.”

Kvaliteten af foderet er afgørende

Jeg har valgt alene at referere til Grisebranchen egne undersøgelser, hvor foder spiller en central rolle. Der er mange flere undersøgelser, der peger i samme retning.

Reglerne på området er klare:

 ”Antimikrobielle lægemidler må ikke anvendes rutinemæssigt eller for at kompensere for ringe hygiejne, mangelfuldt husdyrhold eller manglende omsorg for dyrene eller for at kompensere for dårlig forvaltning af bedriften.

Antimikrobielle lægemidler må kun anvendes til metafylakse, når risikoen for spredning af en infektion eller en smitsom sygdom i gruppen af dyr er høj, og når der ikke findes andre egnede alternativer”.

Prisen på antibiotika er 3 – 4 kr. pr. gris i forbindelse med fravænning. Forskellen til den runde 10-krone kan ses, men hvad betyder den?

Dyrlægen har ansvaret for recepten

Det er ikke griseproducenter, der udskriver recepter på antibiotika til fravænningsgrise. Det er dyrlæger.

Griseproducenter har klare økonomiske interesser. Fokus kan både være kortsigtede og langsigtede. Med en presset økonomi rykker de kortsigtede tættere på.

Dansk Veterinær Hyologisk Selskabs årsmøde i 2023 stillede jeg 3 spørgsmål:

1.                       Kan mangel på viden om de konkrete risikofaktorers størrelse begrunde, at der ikke findes egnede alternativer til antibiotika?

2.                       Kan undladelse af at søge viden om mindre risikobetonet foder begrunde, at der ikke findes egnede alternativer til antibiotika?

3.                       Indgår omkostninger i begrundelsen for egnede alternativer?

Det er stadig interessant at få et svar på spørgsmålene.

Det vigtigt at DDD’s nyhedsbrev giver et retvisende billede af antibiotikaforbruget til fravænningsgrise og dyrlægernes opgaver i forbindelse hermed. Jeg håber jeg har bidraget hertil.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Niels Juul Jensen, lic. med. vet.
Niels Juul Jensen, lic. med. vet.
Download
Svinekødsproducenterne er de helt store forbrugere af antibiotika, og det er især småsvinene, der kræver stærkt stigende mængder lægemidler efter forbuddet mod brug af tungmetallet zink. Kilde: Danmap
Svinekødsproducenterne er de helt store forbrugere af antibiotika, og det er især småsvinene, der kræver stærkt stigende mængder lægemidler efter forbuddet mod brug af tungmetallet zink. Kilde: Danmap
Download

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

Er forsigtighedsprincippet en by i Rusland i dansk forvaltningspraksis?20.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

I den seneste tid har der været en række urovækkende eksempler på, at miljøskadelige praksisser får lov at fortsætte, længe efter at skadevirkningerne er påvist og omfattet af lovbestemmelser: Udledning af giftigt spildevand fra den tidligere Cheminova-fabrik i Vestjylland, importen af norsk olieslam til dumpning i Agersø Sund ved Skælskør og den udstrakte anvendelse af PFAS-baserede sprøjtegifte overalt i dansk landbrug

Kræver stop for Miljøstyrelsens ulovlige dispensationer til brug af forbudte sprøjtegifte17.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Miljøstyrelsen indstævnes nu for retten i Roskilde, hvis styrelsen fastholder sin dispensation til at sprøjte med det stærkt giftige Asulox-produkt. Miljøstyrelsen har modtaget udkast til stævning i fredags (14.6) og har nu 14 dage til at ændre praksis. Ønsker styrelsen at undgå retslige skridt, bør Asulox-dispensationen annulleres, og den generelle praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte bringes til ophør.

Hist hvor vejen slår en bugt er naturen trængt13.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Den danske natur er presset af flere grunde. En af de store trusler er tilførslen af for meget næringsstof. Det er ikke kun det meget omtalte havmiljø, der af den grund først bliver for grønt, for siden at blive plumret, brunt, artsfattigt og til sidst dødt. Noget lignende sker også på land, hvor et saftigt grønt landskab ofte signalerer ringe biodiversitet. Den trængte vejkantsnatur er et manende eksempel på denne fattigdom.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye