Et samlet Folketing bag national handlingsplan mod PFAS

Del

Et samlet Folketing har indgået aftale om den første nationale handlingsplan mod PFAS. Planen skal beskytte miljøet og danskerne mod PFAS i hverdagen.

Der er netop indgået en ny politisk aftale om en national handlingsplan for PFAS. Der er afsat 404 mio. kr. til planen, som skal danne grundlag for at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forurening.

PFAS er evighedskemikalier. Når først de er i miljøet, så forsvinder de ikke igen. De ophobes i miljøet, i dyr og i mennesker, og PFAS er forbundet med en række alvorlige sygdomme. Derfor kalder udfordringen på en samlet tværgående indsats, så vi sikrer, at problemerne med PFAS forebygges og håndteres effektivt og målrettet.  

Danmark går nu som det første land i EU - muligvis sammen med Frankrig - foran og indfører et forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere. PFAS fra tekstiler udgør omkring 60 procent af alle PFAS-udledninger i EU, så det vil kræve en betydelig indsats af branchen at udfase PFAS.

- Med denne handlingsplan er vi kommet et meget vigtigt skridt mod at håndtere PFAS i vores miljø og få mindre PFAS i vores hverdag Det er vigtigt, at man som dansker er tryg ved at give børnene regntøj på, drikke vand fra hanen og spise kartoflerne i køkkenhaven. Derfor handler tre af de store indsatser i handlingsplanen om forbud mod PFAS i tøj og sko, PFAS i jorden og i drikkevandet. Og Danmark vil allerede nu gå foran EU og forbyde PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere, siger miljøminister Magnus Heunicke.

To af de store indsatser i handlingsplanen handler om PFAS i jorden og i drikkevandet. PFAS er svært nedbrydeligt og kan findes i lang tid i miljøet. Selvom vi globalt stoppede al udledning af PFAS i dag, ville vi fortsat kunne finde PFAS i vores miljø, drikkevand og omgivelser i fremtiden.

Derfor afsætter aftaleparterne nu en pulje til at oprense punktkilder, der er forurenet med PFAS. Regionerne anslår, at på op mod 15.000 grunde kan jorden være forurenet med PFAS på grund af mistanke om forurenende aktivitet på grundene. Aktiviteterne kan fx være tidligere brandøvelsespladser og deponier. Der skal gøres noget ved disse punktkilder, hvor jord- og grundvandsforureninger med PFAS udgør en risiko for bl.a. drikkevand og overfladevand for at begrænse spredningen af PFAS til miljøet.

Der afsættes med handlingsplanen også en tilskudspulje, som vandforsyningerne kan bruge til at beskytte borgernes drikkevand mod PFAS de steder, hvor der er behov for det. Når vi finder høje koncentrationer af PFAS, kan vi skærme og inddæmme forureningen ved at etablere nye forsyningsledninger og boringer. I nogle tilfælde kan vi også rense vandet og dermed fjerne PFAS fra drikkevandet. Formålet er at sikre forsyningen af rent drikkevand og imødegå væsentlige stigninger i vandprisen.

- Det er heldigvis kun få vandforsyninger, der er så hårdt ramt af PFAS, at de skal rense vandet, men i de tilfælde vil forbrugeren kunne opleve høje stigninger i vandprisen. Den ulighed vil vi forhindre med en tilskudspulje, samtidig med at vi sikrer forsyningen af rent drikkevand, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Indsatserne rammer bredt, med fokus på at:

  • Forbyde PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere i Danmark. Det foreslås at give erhvervslivet en overgangsperiode på et år af hensyn til at omstille produktionen. Det betyder, at forbuddet vil gælde fra 1. juli 2026.
  • Der afsættes en pulje på 110 mio. kr. til oprensning af PFAS i drikkevand
  • Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. til rensning af jord for PFAS
  • Øge kontrollen af produkter – bl.a. med onlinehandel og i fysiske butikker
  • Styrke overvågning af PFAS i vandmiljøet, i fødevarer og fødevareproducerende dyr.
  • Etablere partnerskaber med erhvervslivet samt sikre målrettet information til borgerne med letforståelige råd og vejledning
  • Sikre viden om PFAS-niveauerne i den danske befolkning
  • Rådgive kommuner og vandforsyningsselskaber om PFAS samt sikre viden om PFAS-niveauerne i den danske befolkning
  • Arbejde for et generelt forbud mod PFAS i hele EU

- Med handlingsplanen sikrer vi en samlet plan for, hvordan vi fremadrettet skal håndtere udfordringerne med PFAS i bl.a. fødevarer. Den mad, vi spiser, kan være en kilde til eksponering for PFAS. Derfor er det afgørende, at vi ikke blot bliver bedre til at forstå, men også til at håndtere det, når PFAS spreder sig fra foder til dyr og fra dyr til fødevarer, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler tidligt og mindske risikoen for PFAS i vores mad. Jeg er meget glad for, at vi nu har en plan, der blandt andet styrker Fødevarestyrelsens monitorering af PFAS i fødevarer og sikrer, at vi arbejder for flere og mere kvalificerede grænseværdier i EU, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

Aftaleparterne udtaler:

Anne Paulin, S: I Socialdemokratiet er vi meget glade for denne aftale, der forbyder PFAS i tekstiler og sko, og dermed gør det tryggere at være forbruger i Danmark. Vi skal have PFAS’en ud af vores hverdag.

Erling Bonnesen, V: PFAS er alle steder, hvor vi kigger, så det glæder mig, at vi nu har en fælles plan for, hvordan vi skal oprense, afværge og inddæmme PFAS. Det er vigtigt – ikke mindst på fødevareområdet, hvor der nu sættes ind med styrket kontrol for PFAS.

Charlotte Bagge, M: Det er glædeligt, at vi nu er i mål med en plan for, hvordan vi skal håndtere det omsiggribende problem, som PFAS udgør. PFAS er en grænseoverskridende udfordring. Vi går nu som det første land i EU foran og indfører et forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler, der viser vejen for de andre EU-lande.

Carl Valentin, SF: Det er simpelthen fremragende, at vi nu endelig får et dansk forbud mod PFAS i tøj. Det har SF kæmpet for længe, og det kommer til at gøre en stor forskel. Nu mangler vi bare resten af de steder, hvor man bruger PFAS. Lad os håbe, regeringen ikke synes, den har gjort tilstrækkeligt nu.

Hans Kristian Skibby, DD: Jeg synes, det er glædeligt, at vi i dag kan præsentere en samlet plan for håndtering af PFAS i de næste 4 år – med over 400 mio. kr. afsat til gennemførelsen.

Alexander Ryle, LA: Jeg glæder mig over, at vi har det internationale perspektiv med i aftalen, og at der fastsættes en bagatelgrænse for utilsigtet tilstedeværelse af PFAS i beklædning og imprægnering. Med en styrket kontrolindsats, både i fysiske butikker og i online-handlen, samt konstruktive partnerskaber med erhvervslivet, kan vi begrænse mængden af PFAS på en klog måde.

Mette Abildgaard, K: En styrket indsats mod PFAS er virkelig tiltrængt, og med denne aftale kommer vi et godt stykke imod en bedre beskyttelse af danskerne.
Vi var gerne gået endnu videre i forhold til oprensning af PFAS-grunde samt et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter, men glæder os over, at vi starter ud med et forbud mod PFAS i tekstiler til beklædning.

Søren Egge Rasmussen, EL: Godt at vi laver den første aftale mod PFAS-forurening med forskellige indsatser. Jeg er glad for, at der indføres bedre kontrol med fødevarer og foder til husdyr. Og dermed få mere styr på forureningsrisiko med PFAS i landbruget, som bl.a. kan komme fra fiskemel i foderet. Jeg håber næste skridt bliver at udfase PFAS i sprøjtegift.

Katrine Robsøe, RV: Jeg tror, at vi alle er bekymrede over de store fund af PFAS i vores samfund. For du skal trygt kunne åbne for vandet i vandhanen og købe tøj i butikken. Derfor er jeg også glad for, at vi nu tager skridt i den rigtige retning med mange gode initiativer, og vi vil fra Radikal side arbejde videre for langt mindre PFAS i Danmark og EU. 

Morten Messerschmidt, DF: DF bakker fuldt og helt op om denne her samlede plan for, hvordan vi skal håndtere de store problemer, vi ser i disse år med PFAS – alle steder hvor vi leder. Vi er godt tilfredse med planen.

Sascha Faxe, ALT: PFAS er en kæmpe udfordring for miljøet og vores helbred, derfor er det på høje tid at vi får lavet en samlet handlingsplan. Det glæder Alternativet, at Danmark denne gang går mærkbart foran ved at forbyde PFAS i tøj og sko i Danmark. Som mennesker er i konstant berøring med PFAS i vores beklædning, og tøjet er en stor kilde til PFAS i vores miljø, og forbuddet er en håndsrækning til det trængte vandmiljø.

Fakta:

PFAS er en samlet betegnelse for mindst 10.000 forskellige fluorholdige stoffer.

Stofferne har været brugt i industrien i over 50 år og mange bruges stadig. De er kendetegnet ved at være vand- og fedtafvisende, og derfor har man brugt dem i hverdagsprodukter som fx tøj, sko, elektronik og maling. Stofferne kan skade miljø og sundhed, og er meget svære at nedbryde. Desuden ophober de sig i miljøet, i dyr og i mennesker.

Handlingsplanen løber frem til og med 2027 og repræsenterer en første fase i indsatsen mod PFAS. Folketinget er enigt om at afsætte 404 mio. kr. i årene 2024-2027. Efter 2027 skal der tages stilling til fremadrettede indsatser mod PFAS-forurening.

Tekstiler dækker omkring 60 % af den totale udledning af PFAS til miljøet ifølge forslaget til EU-forbud. Tøj og sko til forbrugere udgør over 80% af de tekstiler, der markedsføres. Bekendtgørelsen om forbuddet forventes at være klar 1. juli 2025. Det forventes, at erhvervslivet får en overgangsperiode på et år, så forbuddet gælder fra 1. juli 2026.

Indsatsen mod PFAS vil sikre, at regionerne kan undersøge og oprense endnu flere af de ca. 15.000 grunde, der potentielt kan være forurenet med PFAS. Regionerne har i 2024 undersøgt 95 brandøvelsespladser, 1045 grunde, hvor der har været andre brancher end brandøvelsespladser og undersøgt ca. 400 jordforureningers påvirkning af overfladevand, hvoraf påvirkning af overfladevand med PFAS ved ca. 120 lokaliteter viste sig helt eller delvist skyldes jordforureningerne.

Samtidigt er det nødvendigt med en pulje til oprensning af drikkevand for PFAS. Der er det seneste år fundet overskridelser af kravværdien for summen af 4 PFAS i ca. 5 % af boringskontrollerne for drikkevandsboringer.

Med de 44 mio. kr. der afsættes til forstærket overvågning af vandmiljøet, vil overvågningen kunne udvides til at måle på ca. 900 målestationer i grundvandet 1-4 gange fra 2024 til 2027 og min. 60 ekstra årlige målestationer i vandløb og søer.

Samtidig vil overvågning af fødevarer og foder blive styrket væsentligt. Antallet af årlige kontrolprøver vil kunne øges med ca. 500 prøver og analyser til opfølgning på mistanke om forurening af fødevarer med ca. 250 prøver.

Læs den nationale handlingsplan mod PFAS her 

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Drikkevandsbeskyttelse: Resultater fra pilotprojekt på Fyn er klar og bekræfter effektiviteten af ny metode2.7.2024 13:42:11 CEST | Pressemeddelelse

Et pilotprojekt på Fyn har haft til formål af identificere sårbare grundvandsdannende områder. Kortlægningen har gjort brug af en ny metode og resultatet er, at der er ca. 28.300 ha sårbare grundvandsdannende områder på Fyn. Den viden kan nu danne grundlag for indsatsen for at beskytte drikkevandet. Samtidig vil den nye kortlægningsmetode danne grundlag for den nationale kortlægning, der starter i år.

Aftale om Havnaturfond: Ny massiv genopretningsindsats27.6.2024 09:48:50 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen og RV, SF, EL og K er blevet enige om en model for en Havnaturfond, der skal bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten under havoverfladen. Med aftalen igangsættes i 2024 en opskalering af genopretningen af Taarbæk Rev, kortlægning af det danske havareal og en undersøgelse af mulighederne for genopretning af stenrev i Storebælt. Der er samlet afsat 500 mio. kr. til Havnaturfonden.

Biodiversitetspartnerskabet overrækker anbefalinger, der skal føre til styrkede biodiversitetsindsatser hos danske virksomheder13.6.2024 13:51:44 CEST | Pressemeddelelse

22 organisationer fra den private sektor, civilsamfund og videninstitutioner er blevet enige om, at virksomheder skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land. Men for at det skal lykkes kræver det indsatser fra mange parter, og nu er de 22 organisationer klar med deres anbefalinger til en vellykket indsats.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye