Gylle.dk

Miljøstyrelsen sagsøges for brud på EU-lovgivningen om forbudte sprøjtegifte

Del

Fire foreninger er gået sammen om en juridisk stævning mod Miljøstyrelsen, som anklages for at udstede dispensationer til brug af sundhedsskadelige sprøjtegifte i strid med EU-lovgivningen

Asulam er giftstoffet i Asulox, og det er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.
Asulam er giftstoffet i Asulox, og det er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.

Stævningen fokuserer på sprøjteproduktet Asulox, der aldrig har opnået godkendelse i EU, men alligevel har Miljøstyrelsen siden 2008 hvert år givet dispensation til brugen. Giften anvendes af landmænd i halvdelen (47) af landets kommuner, hvor der dyrkes spinatfrø.

Bag stævningen står foreningerne Frie Bønder – Levende Land, Landsforeningen Praktisk Økologi, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og Foreningen Gylle.dk. (Nederst i denne pressemeddelelse begrundes beslutningen om at udtage stævningen af talspersoner for de fire foreninger.)

Påvirker skjoldbruskkirtlen

Stævningen er rettet specifikt mod produktet Asulox. Det indeholder sprøjtegiften asulam, der udgør en ganske alvorlig sundhedsrisiko for både mennesker og miljø.

Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.

Miljøpåvirkningerne omfatter meget giftige og langvarige bivirkninger for vandlevende organismer. Det fremgår af godkendelsen, at sprøjtegiften ikke må anvendes nærmere end fem meter fra §3-naturområder for at beskytte vilde planter, og det må heller ikke anvendes nærmere end fem meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Pattedyr og fugle påvirkes formentlig også, men effekten er ikke undersøgt.

Kartoffelgiften er også i fokus

Med stævningen sættes der også spørgsmålstegn ved Miljøstyrelsens gentagne dispensationer til kartoffelgiften Reglone siden totalforbuddet i 2018. Reglone blev sidste år anvendt i 63 af landets kommuner, hvor midlet anvendes til kemisk nedvisning af kartoffelplanter. Sprøjtemidlet er baseret på giftstoffet diquat, som blev totalforbudt i EU i 2019, fordi det kan give nerveskader og bl.a. kædes sammen med sygdommen Parkinsons.

Ifølge EU-reglerne kan de nationale miljømyndigheder give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, men kun hvis der foreligger alvorlig fare, der truer en afgrøde, og som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde. Det understreges i EU-forordningen, at dispensationer er en undtagelse fra reglerne, og at en dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse i nødsituationer.

I alt har Miljøstyrelsen modtaget otte ansøgninger i 2024 om dispensation til forbudte sprøjtegifte. Indtil nu er der givet dispensation til de fem, og ingen er blevet afvist. Alle fem har modtaget dispensation i mindst syv år eller længere.

Det juridiske arbejde med stævningen udføres af advokat Nikolaj Nielsen fra firmaet Kontra Advokater. Den vil i nærmeste fremtid blive forelagt miljøminister Magnus Heunicke som øverst ansvarlige for den ulovlige dispensationspraksis. Ministerens svar på stævningen vil afgøre sagens videre forløb ved en dansk domstol.

Kontakt:

Landsforeningen Praktisk Økologi, forkvinde Astrid Sandmark

mobil 26 23 02 82 mail: forkvinde@praktiskoekologi.dk

"Vi ved at mange naboer oplever at sprøjtemidler driver ind i deres haver, og det giver en utryghed, særligt når man gerne vil dyrke sin have økologisk. De af vores medlemmer som bor i det åbne land og en naboer til de marker, hvor de her midler bliver brugt er med rette meget bekymret for, hvad det har af påvirkning."

Frie Bønder – Levende Land, formand Ole Kjærulff Davidsen

mobil 26 84 90 90 mail: olekdavidsen@gmail.com

”Der aftegner sig desværre et mønster af, at danske myndigheder underimplementerer EU's forordninger, når det drejer sig om landbrug og miljø. I tilfældet med dispensationer fra forbud imod påviseligt livsfarlige gifte er det særligt forkasteligt, da det sætter den enkelte landmand i et umuligt dilemma: Enten sætter hun eller han sit og andres helbred på spil, eller også gælder det virksomheden, når andre, mindre standhaftige kolleger får en uretmæssig konkurrencefordel. Med sin kompensationspraksis gavner Miljøstyrelsen ikke landbruget - tværtimod.”

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, daglig leder Lars Myrthu-Nielsen

mobil 62 24 43 24 mail: lmn@eco-net.dk

"FULDT STOP FOR GIFT - vi skal tænke helt forfra!"

Foreningen Gylle.dk, redaktør Kjeld Hansen

mobil 26215326 mail: kjeld@baeredygtighed.dk

”Vi har valgt dette skridt, fordi vi finder det både uacceptabelt og risikabelt, at Miljøstyrelsen helt åbenlyst blæser på EU-lovgivningen og tillader en så aggressiv sprøjtegift, der kan påføre både mennesker og miljø alvorlige skadevirkninger. Vi finder det også stærkt betænkeligt, at miljøminister Magnus Heunicke forholder sig passivt til styrelsens lovbrud, selvom han udmærket godt ved, hvad der foregår.”

Kontakter

Billeder

I den seneste planperiode 2022-23 blev der indberettet sprøjtninger med Asulox fra 47 kommuner. Kilde: MIljøstyrelsen
I den seneste planperiode 2022-23 blev der indberettet sprøjtninger med Asulox fra 47 kommuner. Kilde: MIljøstyrelsen
Download
Asulam er giftstoffet i Asulox, og det er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.
Asulam er giftstoffet i Asulox, og det er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.
Download

Vedhæftede filer

Links

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

Hist hvor vejen slår en bugt er naturen trængt13.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Den danske natur er presset af flere grunde. En af de store trusler er tilførslen af for meget næringsstof. Det er ikke kun det meget omtalte havmiljø, der af den grund først bliver for grønt, for siden at blive plumret, brunt, artsfattigt og til sidst dødt. Noget lignende sker også på land, hvor et saftigt grønt landskab ofte signalerer ringe biodiversitet. Den trængte vejkantsnatur er et manende eksempel på denne fattigdom.

Forbrugerkrav: Fortæl, hvilke sprøjtegifte I bruger på vores fødevarer12.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Utrygheden ved sprøjtede fødevarer breder sig i takt med det voksende kendskab til de sundhedsfarlige virkninger af landbrugskemikalier som Porpulse SE 250, Asulox, Reglone og Roundup. Lovpligtig forbrugeroplysning fra producenternes side om anvendte sprøjtegifte kan være vejen frem på samme måde som pligten til at oplyse om farve- og tilsætningsstoffer (de såkaldte E-numre). Hverken COOP og Forbrugerrådet stiller sig afvisende, hvorimod Salling-koncernen ikke ønsker at forholde sig til forslaget

Miljøstyrelsen freder landbrugets mest populære sprøjtegift trods gentagne forureninger af grundvandet11.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Trods alarmerende fund af godkendte sprøjtegifte i grundvandet agter hverken Miljøstyrelsen eller miljøminister Magnus Heunicke (S) at gribe ind med forbud mod de konstaterede forureninger. De henviser til et nyt princip om en ’kravværdi’, der tillader landbruget at sprøjte videre, så længe ”det årlige gennemsnit for de testede stoffer ikke vurderes at overstige kravværdien for pesticider i grundvand”. Med den forklaring ’reddes’ PFAS-giften Propulse SE 250, der er dansk agroindustris mest anvendte sprøjtegift

Mænds sæd er forurenet med verdens mest anvendte sprøjtegift10.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

I den første undersøgelse nogensinde har franske forskere påvist glyfosat i ufrugtbare mænds sæd og i koncentrationer fire gange højere i sædvæsken end i blodplasma, hvor kemikaliet tidligere er påvist. Forskerne advarer om en sandsynlig negativ virkning af glyfosat på mænds reproduktive sundhed og muligvis på deres afkom. De anbefaler, at myndighederne gør brug af et forsigtighedsprincip i diskussionen om fortsat brug af glyfosat i Europa

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye