Lægeforeningen

Hanne Rolighed Christensen modtager Lægeforeningens Ærespris 2024

Del

Pensioneret cheflæge, ph.d., klinisk lektor Hanne Rolighed Christensen tildeles dette års ærespris på grund af sit enestående arbejde med at udvikle klinisk farmakologi og være bannerfører for rationel farmakoterapi.

Hanne Rolighed Christensen modtager Lægeforeningens Ærespris 2024
Hanne Rolighed Christensen modtager Lægeforeningens Ærespris 2024 Foto: Claus Beck

På Lægemøde 2024 er Hanne Rolighed Christensen blevet tildelt Lægeforeningens Ærespris. Æresprisen gives til læger, som fagligt, forskningsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller organisatorisk har ydet en særlig indsats, der kan inspirere andre læger.

I sit virke som blandt andet cheflæge, ph.d., klinisk lektor har Hanne Rolighed Christensen været bannerfører for udviklingen af klinisk farmakologi og rationel farmakoterapi. Det vil sige læren om den optimale anvendelse af lægemidler til behandling og rationel brug af lægemidler – både i valget af lægemiddel, og når et fravalg er det bedste valg. Samtidig har dette års modtager af Lægeforeningens Ærespris igennem et langt lægeliv arbejdet for kvalitet og prioritering i sundhedsvæsenet.

”På lægestandens vegne er det mig en glæde at kunne tildele Lægeforeningens Ærespris og den anerkendelse, der følger med, til Hanne Rolighed Christensen,” siger formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke.

”Længe før det blev et politisk buzzword, har Hanne Rolighed Christensen talt prioritering og haft fokus på den evidensbaserede og patientorienterede behandling og lagt meget vægt på, at patienterne skulle have ensartede tilbud på tværs af geografi. Desuden har hun igennem sit arbejde i den Regionale Lægemiddelkomité i Region Hovedstaden samt i Medicinrådet praktiseret lighed i sundhed,” siger Camilla Rathcke.

Tildelingen af Lægeforeningens Ærespris sker også på baggrund af Hanne Rolighed Christensens evne til og arbejde for at skabe debat og sætte behandlingskvalitet på dagsordenen.

”Hanne Rolighed Christensen er ikke bange for at gå mod strømmen og turde tage beslutninger, som ikke nødvendigvis er de mest populære. I sit virke har hun lagt stor vægt på, at behandlinger bør være evidensbaserede – og er således adskillige gange gået imod lægemiddelindustriens nye, meget omtalte behandlinger, hvis behandlingerne ikke har demonstreret tilstrækkelig effekt,” siger Camilla Rathcke.

Hanne Rolighed Christensen har herudover også bidraget til udviklingen af adskillige tiltag for at sikre, at Klinisk Farmakologi understøtter de kliniske lægers arbejde. Dette gælder bl.a. Giftlinjen, MedicinInfo, TrygMor, Bivirkningsmanageren, Komitésystemet på lægemiddelområdet samt senest branding af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som medicinsikkert hospital, hvilket betyder, at hospitalet årligt har særlige fokusområder med henblik på at øge medicinsikkerheden.

Med Lægeforeningens Ærespris følger 35.000 kroner.

Nøgleord

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Johan Reventlow er genvalgt som formand for Lægeforeningen Sjælland7.2.2024 15:36:23 CET | Pressemeddelelse

Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt. Johan Reventlow er praktiserende læge, og som genvalgt formand ser han frem til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen: "Jeg ser frem til at forsætte det gode politiske arbejde i Lægeforeningen Sjælland. Mit ønske er, at vi fortsat kan bidrage til udviklingen af Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har i regionen store udfordringer, og det er vigtigt at såvel rekruttering til speciallæge og uddannelsesstillingerne styrkes, for at udligne den store ulighed der er i regionen,” siger Johan Reventlow. Johan Reventlow arbejder som praktiserende læge i en delepraksis i Slagelse, og er praksiskonsulent i Slagelse Kommune og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Han har derfor en bred kontaktflade til sundhedsvæsenet i regionen. ”Lægeforeningen Sjælland holder to årlige dialogmøder med regionsrådets medlemmer, hvor vi drøfter aktuelle sundhedspolitiske temaer, er vigtige for at skabe en f

Mark Krasnik er genvalgt som formand for Lægeforeningen Hovedstaden16.1.2024 08:02:00 CET | Pressemeddelelse

Overlæge Mark Krasnik, der har været formand for Lægeforeningen Hovedstaden siden 2023, er netop blevet genvalgt. Mark Krasnik arbejder til dagligt på Rigshospitalet, og sideløbende med sit lægefaglige virke har han været fagpolitisk aktiv i mange år. ”Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny lokal psykiatriplan tæt, så vi kan sikre, at de lægefaglige stemmer bliver hørt,” siger Mark Krasnik. Mark er 72 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne.

Lægeforeningen: Nye anbefalinger til patientklagesystemet er en stor sejr11.1.2024 09:02:29 CET | Pressemeddelelse

I en række nye anbefalinger til, hvordan patientklagesystemet skal indrettes fremover, lægges der op til et system, som fremmer læring i sundhedsvæsenet i højere grad end det nuværende klagesystem. Det betyder, at der i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed samt på det samlede forløb, patienterne har haft, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

Gitte Anna Madsen er genvalgt som formand for Lægeforeningen Midtjylland19.12.2023 13:40:56 CET | Pressemeddelelse

Gitte Anna Madsen, der har været formand for Lægeforeningen Midtjylland siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin, hun er ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, og hun har tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på AUH. Sideløbende med sine ledelsesopgaver i lungemedicin har hun stadig en stor del klinisk arbejde, så hun ser fortsat mange lungepatienter i det daglige. Lægedækning, lighed i sundhed og værdige forhold i psykiatrien er fortsat mærkesager for Gitte Anna Madsen. Som formand for Lægeforeningen Midtjylland er hun en stærk og faglig lægestemme i den regionale sundhedspolitik, hvor hun senest har markeret sig skarpt i forhold til Region Midtjyllands kapacitetsudfordringer og spareplaner. Gitte Anna Madsen bor i Aarhus med sin kæreste, er 46 år gammel og har tre børn. I fritiden bader hun i havet året rundt, hygger med børnene og drikker gerne rigtig god kaffe.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye