Gylle.dk

Dyrevelfærden er blevet bedre i danske stalde, påstår fødevareminister Jacob Jensen (V)

Del

Fødevarestyrelsen har i 2022 givet færre sanktioner til ejere af kvæg- og grisebesætninger per besøg, fremgår det angiveligt af den nyeste dyrevelfærdsrapport ifølge ministerens pressemeddelelse. Forsøg på en statistisk vurdering giver dog ikke grundlag for at godtage ministerens erklæringer om forbedret dyrevelfærd for kvæg og svin

Svinene har fået det bedre fra 2021 til 2022, påstås det i Fødevareministeriets pressemeddelelse. Foto: Piqsels
Svinene har fået det bedre fra 2021 til 2022, påstås det i Fødevareministeriets pressemeddelelse. Foto: Piqsels

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort dyrevelfærdsrapporten fra 2023, og ifølge pressemeddelelsen den 3. maj 2024 viser rapporten, at andelen af besøg, der udløste en sanktion, er mindre end året før, men at det fortsat ligger på et højt niveau.

Sanktionsprocenten er angiveligt faldet hos kvægbesætninger i 2022 til 40 pct. fra 46 pct. i 2021, mens den for svinebesætninger faldt fra 31 pct. til 30 pct. Det fremgår af rapporten ifølge ministerens pressemeddelelse, men sådan forholder sig ikke. Det procentuelle fald er ikke udregnet i rapporten, men må være kalkuleret af ministerens kommunikationsfolk.

Intet belæg for sikker statistik

En gennemlæsning af de to dyrevelfærdsrapporter fra 2021 og 2022 afslører, at der er tale om ganske forskellige talmængder, og de er indsamlet med forskellige formål. Da der ikke er tale om ensartede stikprøver, er tallene problematiske at sammenligne endsige vurdere statistisk.

Redaktionen har alligevel bedt en statistiker gøre forsøget med en Contingency Test og med Yates Korrektion og 1 frihedsgrad under den teoretiske antagelse, at kontrollerne er foretaget som ensartede tilfældige stikprøver.

For svinene er der intet belæg for at postulerede et statistisk sikkert fald fra 31 pct. sanktioner i 2021 til 30 pct. i 2022, som det påstås i ministerens pressemeddelelse. Tallene for kvægkontrollerne viser derimod et signifikant fald fra 2021 til 2022 på 0,05% niveau, som er det normale minimum for at acceptere en statistisk sikker forskel. Men forudsætningen, at kontrollerne i de to år er udtaget som sammenlignelige stikprøver, er ikke opfyldt.

Covid-19 påvirker kontrollerne

Ser man nøjere på svinekontrollerne, så blev der gennemført 271 besøg i 2021 mod 563 i 2022. Den store forskel skyldes Covid-19’s påvirkning i 2021, hvor besætningskontrollen samt en del af transportkontrollen blev reduceret på grund af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 i første kvartal samt større beredskabsopgaver. Alene af denne årsag kan der ikke foretages en meningsfuld sammenligning mellem de to årsrapporter.

Læg dertil at Fødevarestyrelsen gennemførte en målrettet kontrolkampagne af svin i 2021 med fokus på håndteringen af syge og tilskadekomne dyr, mens kontrollen i 2022 havde særlig fokus på høj sodødelighed.

Generelt udpeger Fødevarestyrelsen hvert år besætninger og dyrehold til kontrol på baggrund af estimater over bl.a. antal kontrolobjekter, dataanalyser, risikokriterier, faglige behov og politiske tiltag, hedder det i rapportens forord. Årets kampagne gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange som muligt til at forstå og overholde reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. Indsatsen er effekt- og risikobaseret og har en høj grad af løbende tilpasning til den type kontrol, som vurderes at give den bedste effekt på området.

En glad minister

Fødevareminister Jacob Jensen (V) ser ingen problemer i at glædes over det postulerede fald i sanktioner til ejere af kvæg- og svinebesætninger. Tværtimod bekræfter det ham i ”vigtigheden af Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden”, fremgår det af pressemeddelelsen. Han siger:

- Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. Samtidigt bekræfter den mig i, hvor vigtigt det er, at vi på tværs i Folketinget i februar præsenterede Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden i staldene og i hjemmet. For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter.

Med dyrevelfærdsaftalen ”Sammen om Dyrene” blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti enige om 31 initiativer, der forventes at indlede et nyt kapital for dansk dyrevelfærd.

Partierne blev blandt andet enige om bedre afrapportering af Dyrevelfærdsrapporten, så der gives et mere retvisende og aktuelt billede af dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i besætningerne i landet. Opdateringen gælder fra den næste rapport, der dækker kontrolresultaterne fra 2023. Desuden er det også en del af aftalen at øge kontroltrykket yderligere for kvæg- og grisebesætninger.

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2023 her.

Fakta

  • Dyrevelfærdsrapporten fra Fødevarestyrelsen med tal for 2022 hævdes at vise, at andelen af kvægbesætninger, som blev sanktioneret, er faldet fra 46 procent i 2021 til 40 procent i 2022.
  • For svinebesætninger hævdes faldet at være fra 31 procent i 2021 til 30 procent i 2022.
  • Fødevarestyrelsen udførte i 2022 dyrevelfærdskontrol i 1692 besætninger i forbindelse med den ordinære kontrol. Det er en stigning fra 1033 besøg i 2021, hvor kontrolindsatsen blev begrænset af Covid-19 pandemien.

Kontakter

Billeder

Svinene har fået det 1 pct. bedre fra 2021 til 2022, påstås det i Fødevareministeriets pressemeddelelse. Foto: Piqsels
Svinene har fået det 1 pct. bedre fra 2021 til 2022, påstås det i Fødevareministeriets pressemeddelelse. Foto: Piqsels
Download
Fødevareminister Jacob Jensen (V) er selv gårdejer, og på partiets hjemmeside kaldes han konsekvent 'landbrugsminister'.
Fødevareminister Jacob Jensen (V) er selv gårdejer, og på partiets hjemmeside kaldes han konsekvent 'landbrugsminister'.
Download

Links

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

Slå dog de vejgrøfter, når det virkelig batter21.6.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

År efter år tøver kommuner og vejvæsen med at slå kanterne langs vejene indtil en gang i juni, men så er det ofte for sent at redde en smule biodiversitet for blomster og bier. Det er, som om man venter på, at vegetationen skal vokse sig høj nok, til at det ser ud af noget, når den bliver slået. Også selvom slagleklipperne så må køre med nedsat effekt på grund af faren for forstoppelse i den meterhøje vegetation. En tidligere slåning vil gavne flora og fauna, glæde mange borgere og spare vejvæsenet for både diesel og mandetimer

Er forsigtighedsprincippet en by i Rusland i dansk forvaltningspraksis?20.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

I den seneste tid har der været en række urovækkende eksempler på, at miljøskadelige praksisser får lov at fortsætte, længe efter at skadevirkningerne er påvist og omfattet af lovbestemmelser: Udledning af giftigt spildevand fra den tidligere Cheminova-fabrik i Vestjylland, importen af norsk olieslam til dumpning i Agersø Sund ved Skælskør og den udstrakte anvendelse af PFAS-baserede sprøjtegifte overalt i dansk landbrug

Kræver stop for Miljøstyrelsens ulovlige dispensationer til brug af forbudte sprøjtegifte17.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Miljøstyrelsen indstævnes nu for retten i Roskilde, hvis styrelsen fastholder sin dispensation til at sprøjte med det stærkt giftige Asulox-produkt. Miljøstyrelsen har modtaget udkast til stævning i fredags (14.6) og har nu 14 dage til at ændre praksis. Ønsker styrelsen at undgå retslige skridt, bør Asulox-dispensationen annulleres, og den generelle praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte bringes til ophør.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye