Gylle.dk

EU lynevaluerer bestandene af 42 fuglearter - mulighed for jagtforbud

Del

Embedsmænd i EU-kommissionen arbejder i øjeblikket på højtryk for at vurdere, om jagten er bæredygtig på 42 fuglearter, som i øjeblikket er lovlige at jage inden for EU. Hvis gruppen, der vurderer arten, ikke får adgang til overbevisende data, er konsekvensen et jagtstop. Mange af arterne, heriblandt krikand, ederfugl og storspove er kendt og skattet af danske jægere

Jagten på spidsand er en af de fuglearter, der i øjeblikket undersøges. I næste trin vil f.eks. ederfugl også blive undersøgt. Foto: Kjeld Hansen
Jagten på spidsand er en af de fuglearter, der i øjeblikket undersøges. I næste trin vil f.eks. ederfugl også blive undersøgt. Foto: Kjeld Hansen

Det er gruppen Task Force on the Recovery of Bird Species under Fugledirektivet, der har fået til opgave hurtigt at evaluere jagten på 42 arter, der vurderes at have en usikker eller ugunstig bestandsstatus inden for EU

Gruppen, der er oprettet og ledes af EU-Kommissionen, består af medlemslandenes eksperter, og den har en række tilknyttede forskere, der producerer dokumentation. Formålet med evalueringen er at finde ud af, om der er behov for at indføre nye anbefalinger på EU-niveau til medlemslandene vedrørende forvaltning gennem jagt. I dag udarbejdes og træffes beslutninger om jagt på disse arter som regel af medlemsstaterne selv.

Det skriver Svensk Jakt i en nyhedsartikel den 15. maj 2024.

Ingen lov, men bindende anbefalinger

Ifølge Johan Svalby, der arbejder med jagtspørgsmål i EU og er knyttet til det nordiske jægersamarbejde, ønsker EU-Kommissionen en højere grad af harmonisering på EU-niveau omkring jagtbeslutningerne. EU-Kommissionen har valgt ikke at forberede sagen som et lovforslag. Gruppens konklusioner vil derfor ikke blive forelagt for Parlamentet og Ministerrådet.

”I stedet for lovgivning handler det om at udarbejde anbefalinger, som uden at være juridisk bindende har til formål at være de facto bindende. Resultatet for det enkelte medlemsland bliver dog det samme. Man kan kalde det en slags "gentleman's agreement”, siger Johan Svalby til Svensk Jakt.

”Den mindste tvivl eller mangel på data i et enkelt EU-land risikerer at føre til et forbud mod jagt i hele EU på en art”     Johan Svalby, det nordiske jægersamarbejde    

Ifølge Johan Svalby kan der sættes spørgsmålstegn ved udformningen af ​​evalueringen: ”Grundlaget skal produceres meget hurtigt, og tilgangen er ikke gennemsigtig. Et vidtgående forsigtighedsprincip og bevisbyrde anvendes til skade for jagten. Den mindste tvivl eller mangel på data i et enkelt EU-land risikerer at føre til et jagtforbud i hele EU for en art.”

Johan Svalby mener, at der bør sættes mere fokus på den enkelte arts bevaringsbehov ud fra et helhedsperspektiv, og på hvordan jagt kan bidrage positivt til bevaring af arter. For flere fuglearter med faldende bestande inden for EU er jagt ikke årsag til tilbagegangen ifølge Sandby.

”Medlemslandene bør blive mere aktive i processen og ikke lade embedsmændene i EU-Kommissionen i praksis bestemme, om jagt skal være mulig,” siger Johan Svalby.

Evaluering inden året er omme

Allerede den 28. juni præsenteres resultaterne af den hurtige evaluering af de første 15 fuglearter, det omfatter blandt andet Troldand, Pibeand, Fløjlsand, Svartbag og Stormmåge.

I næste fase vil arter som Dalrype, Tjur og Urfugl blive vurderet. Denne evaluering skal indberettes inden årsskiftet 2024–2025.

Ifølge Johan Svalby kan der sættes spørgsmålstegn ved udformningen af ​​evalueringen: ”Grundlaget skal produceres meget hurtigt, og tilgangen er ikke gennemsigtig. Et vidtgående forsigtighedsprincip og bevisbyrde anvendes til skade for jagten. Den mindste tvivl eller mangel på data i et enkelt EU-land risikerer at føre til et jagtforbud i hele EU for en art.”

Johan Svalby mener, at der bør sættes mere fokus på den enkelte arts bevaringsbehov ud fra et helhedsperspektiv, og på hvordan jagt kan bidrage positivt til bevaring af arter. For flere fuglearter med faldende bestande inden for EU er jagt ikke årsag til tilbagegangen ifølge Sandby.

”Medlemslandene bør blive mere aktive i processen og ikke lade embedsmændene i EU-Kommissionen i praksis bestemme, om jagt skal være mulig,” siger Johan Svalby.

Evaluering inden året er omme

Allerede den 28. juni præsenteres resultaterne af den hurtige evaluering af de første 15 fuglearter, det omfatter blandt andet Troldand, Pibeand, Fløjlsand, Svartbag og Stormmåge.

I næste fase vil arter som Dalrype, Tjur og Urfugl blive vurderet. Denne evaluering skal indberettes inden årsskiftet 2024–2025.

Se hvilke arter der evalueres i det vedhæftede appendix.

Kontakter

Billeder

Hele 42 jagtbare gæs, ænder, vadefugle, måger og hønsefugle samt Sanglærke og Stær undersøges af EU med henblik på at sikre en bæredygtig jagt. Foto: Jan Skriver
Hele 42 jagtbare gæs, ænder, vadefugle, måger og hønsefugle samt Sanglærke og Stær undersøges af EU med henblik på at sikre en bæredygtig jagt. Foto: Jan Skriver
Download
Den sidste Urfugl er forlængst skudt i Danmark, hvor arten uddøde i 1997, men i Sverige er der stadig en bestand med jagt. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Den sidste Urfugl er forlængst skudt i Danmark, hvor arten uddøde i 1997, men i Sverige er der stadig en bestand med jagt. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Download
Jagten på spidsand er en af de fuglearter, der i øjeblikket undersøges. I næste trin vil f.eks. ederfugl også blive undersøgt. Foto: Kjeld Hansen
Jagten på spidsand er en af de fuglearter, der i øjeblikket undersøges. I næste trin vil f.eks. ederfugl også blive undersøgt. Foto: Kjeld Hansen
Download

Vedhæftede filer

Links

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

Forbrugerkrav: Fortæl, hvilke sprøjtegifte I bruger på vores fødevarer12.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Utrygheden ved sprøjtede fødevarer breder sig i takt med det voksende kendskab til de sundhedsfarlige virkninger af landbrugskemikalier som Porpulse SE 250, Asulox, Reglone og Roundup. Lovpligtig forbrugeroplysning fra producenternes side om anvendte sprøjtegifte kan være vejen frem på samme måde som pligten til at oplyse om farve- og tilsætningsstoffer (de såkaldte E-numre). Hverken COOP og Forbrugerrådet stiller sig afvisende, hvorimod Salling-koncernen ikke ønsker at forholde sig til forslaget

Miljøstyrelsen freder landbrugets mest populære sprøjtegift trods gentagne forureninger af grundvandet11.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Trods alarmerende fund af godkendte sprøjtegifte i grundvandet agter hverken Miljøstyrelsen eller miljøminister Magnus Heunicke (S) at gribe ind med forbud mod de konstaterede forureninger. De henviser til et nyt princip om en ’kravværdi’, der tillader landbruget at sprøjte videre, så længe ”det årlige gennemsnit for de testede stoffer ikke vurderes at overstige kravværdien for pesticider i grundvand”. Med den forklaring ’reddes’ PFAS-giften Propulse SE 250, der er dansk agroindustris mest anvendte sprøjtegift

Mænds sæd er forurenet med verdens mest anvendte sprøjtegift10.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

I den første undersøgelse nogensinde har franske forskere påvist glyfosat i ufrugtbare mænds sæd og i koncentrationer fire gange højere i sædvæsken end i blodplasma, hvor kemikaliet tidligere er påvist. Forskerne advarer om en sandsynlig negativ virkning af glyfosat på mænds reproduktive sundhed og muligvis på deres afkom. De anbefaler, at myndighederne gør brug af et forsigtighedsprincip i diskussionen om fortsat brug af glyfosat i Europa

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye