Gylle.dk

Vild rundspørge: Ni ud af ti agroproducenter værdsætter natur og miljø over alt andet

Del

Hvis du tror, det er løgn, hvad Landbrugsstyrelsens hjemmelavede rundspørge viser, så er du ikke helt galt afmarcheret. Læs her, hvordan styrelsens personale skaber illusionen om den naturglade danske bondemand. En specialist i rundspørgeundersøgelser påpeger, at når folk svarer på sådan nogle spørgsmål, vil man altid opleve, at nogen svarer uærligt, sjusket eller strategisk. Meget tyder på, at han har ret

Her står det sort på vidt - Danmarki er det land i EU, der har den ringeste natur, selvom ni ud af ti agroproducenter siger, at de elsker den højere end noget andet. Kilde: Natura 2000-barometer
Her står det sort på vidt - Danmarki er det land i EU, der har den ringeste natur, selvom ni ud af ti agroproducenter siger, at de elsker den højere end noget andet. Kilde: Natura 2000-barometer

For langt de fleste agroproducenter er miljø, natur, biodiversitet og klima vigtigtigere at tage hensyn til end stort set alt andet på deres fabrik. Faktisk placerer et overvældende flertal natur (95 pct.), miljø (93 pct.), biodiversitet (85 pct.) og klima (81 pct.) højere eller på højde med bedriftens sunde økonomi (87 pct.). Faktisk mener hele 13 pct., at det er mindre eller slet ikke vigtigt med en sund økonomi.

Disse procenter fremgår af en undersøgelse, som Landbrugsstyrelsen offentliggjorde 27. november 2023. Undersøgelsen havde karakter af en rundspørge, som personale hos Landbrugsstyrelsen selv havde foretaget.

Styrelsens egen undersøgelse

Umiddelbart skærer resultatet i øjnene på alle, der har kendskab til den danske naturs tilstand. I de seneste årtier er det dokumenteret gang på gang, at Danmark er det hårdest dyrkede land i Europa, og at Danmark har det mindste areal udlagt som natur af samtlige EU-medlemslande. Dyrkningsgraden er 61 pct. og naturandelen blot 8,34 pct., og læg dertil, at mange fjorde og kystnære farvande ligger hen som døde ørkner efter gentagne iltsvindskatastrofer. Hvordan kan naturens og miljøets elendige tilstand hænge sammen med agroproducenternes overvældende begejstring for både natur og miljø ifølge Landbrugsstyrelsens rundspørge?

”Det ser også umiddelbart mærkeligt ud, at 13 procent angiver, at hensynet til en sund økonomi på bedriften er mindre vigtigt. Hvilken virksomhedsejer vil dog – hånden på hjertet - mene det?” Lektor Kresten Roland Johansen, DMJX 

Landbrugsstyrelsen har selv udarbejdet, gennemført og analyseret undersøgelsen, hvori der deltager et nøje udvalg af danske agroproducenter. De spørges om, hvor vigtigt det er at tage hensyn til blandt andet miljø, natur, biodiversitet, klima, fødevareproduktion og økonomi på deres bedrift.

Nøje udvælgelse

Udgangspunktet for rundspørgen var de 33.334 jordejere, der modtager landbrugsstøtte i 2023 gennem EU-ordningen. Af disse blev 5.223 inviteret til at deltage, men ikke som tilfældigt udvalgte, og kun hver femte gennemførte. Stikprøven blev udtaget efter hvor mange grønne støtteordninger, der enkelte havde ansøgt om i året før. Hele 225 agrpproducenter havde ansøgt hele fire eller fem bio-støtterordninger i 2023, og denne gruppe var selvskreven som deltagere. For de resterende blev der udtaget en tilfældig mængde, dog således at antallet var proportionalt med de udvalgtes antal ansøgninger. Desuden er ansøgere til Økologisk Arealstøtte udeladt.

Hele undersøgelsen blev gennemført på 11 dage og med svar fra 1.015 agroproducenter, mens 124 deltog med nogle svar.

Landbrugsstyrelsen selv var overmåde tilfreds med resultaterne. Vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Anna de Klauman, udtalte i styrelsens pressemeddelelse:

”Resultaterne i undersøgelsen giver et værdifuldt pejlemærke til os om landbrugernes interesse i at deltage i den grønne omstilling. Det er afgørende, at landbrugere deltager med en aktiv indsats, hvis vi skal komme i mål. Her spiller Landbrugsstyrelsens bio-ordninger en central rolle, og vi håber derfor på en øget søgning til ordningerne i 2024.”

Vicedirektøren røber her, hvad formålet i virkeligheden er med skønmaleriet: at overtale nogle flere agroproducenter til at ansøge om bio-støtte. I 2023 kunne de for første gang søge tilskud til en indsats for miljø, natur, biodiversitet og klima på deres marker, men imidlertid valgte kun ca. 24.000 ansøgere at gøre brug af denne økonomiske mulighed, svarende til ca. 72 procent af alle støtteberettigede.

Selvom antallet af ansøgninger er højt, har regeringen dog stadig behov for indsatser på et større landbrugsareal, hvis den skal komme i hus med sin grønne omstilling. I 2023 blev der søgt tilskud fra bio-ordninger til ca. 420.000 ha, mens det samlede potentiale i den danske CAP-plan for 2023 var godt 620.000 ha, når man ser samlet på alle bio-ordningerne.

Det ser mærkeligt ud

Redaktionen har bedt lektor Kresten Roland Johansen, fra DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om en vurdering af lødigheden i den overraskende rundspørge. Han skriver i en mail:

”Det er holdningstilkendegivelser (eller hensigtserklæringer), de beder om, og det er selvsagt ret uforpligtende. Generelt er det som regel mere interessant at måle folks faktiske adfærd end deres holdninger og hensigtserklæringer.

Det ser også umiddelbart mærkeligt ud, at 13 procent angiver, at hensynet til en sund økonomi på bedriften er mindre vigtigt. Hvilken virksomhedsejer vil dog – hånden på hjertet - mene det?

Når folk svarer på sådan nogle spørgsmål, vil man altid opleve, at nogen svarer uærligt, sjusket eller strategisk. Om det her er et større problem end ved andre undersøgelser, har jeg dog ikke grundlag for at sige noget kvalificeret om.”

 

Kontakter

Billeder

Vicedirektør Anna de Klauman arbejder med sine egne ord ud fra dette værdigrundlag for ledelse i landbrugsstyrelsen: ansvar, mod, professionalisme og tillid. Foto: LInkdin
Vicedirektør Anna de Klauman arbejder med sine egne ord ud fra dette værdigrundlag for ledelse i landbrugsstyrelsen: ansvar, mod, professionalisme og tillid. Foto: LInkdin
Download
Lektor Kresten Roland Johansen, DMJX
Lektor Kresten Roland Johansen, DMJX
Download
Sådan præsenteres de overraskende resultater af rundspørgen i selve rapporten
Sådan præsenteres de overraskende resultater af rundspørgen i selve rapporten
Download
Så bombastisk præsenterede Landbrugsstyrelsen sine fakta om de danske agroproducenters store kærlighed til natur og miljø. Pressemeddelelse via Ritzau
Så bombastisk præsenterede Landbrugsstyrelsen sine fakta om de danske agroproducenters store kærlighed til natur og miljø. Pressemeddelelse via Ritzau
Download
Landbrugspressen åd undersøgelsen råt. Ingen stoppede op og undrede sig. Skærmbillede
Landbrugspressen åd undersøgelsen råt. Ingen stoppede op og undrede sig. Skærmbillede
Download
Her afsløres det udspekulerede formål med Landbrugsstyrelsens rundspørge. Agroproducenterne svigter indsatsen for natur og miljø, og så gælder åbenbart alle midler for at overtale dem. Skærmbillede
Her afsløres det udspekulerede formål med Landbrugsstyrelsens rundspørge. Agroproducenterne svigter indsatsen for natur og miljø, og så gælder åbenbart alle midler for at overtale dem. Skærmbillede
Download

Vedhæftede filer

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

Slå dog de vejgrøfter, når det virkelig batter21.6.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

År efter år tøver kommuner og vejvæsen med at slå kanterne langs vejene indtil en gang i juni, men så er det ofte for sent at redde en smule biodiversitet for blomster og bier. Det er, som om man venter på, at vegetationen skal vokse sig høj nok, til at det ser ud af noget, når den bliver slået. Også selvom slagleklipperne så må køre med nedsat effekt på grund af faren for forstoppelse i den meterhøje vegetation. En tidligere slåning vil gavne flora og fauna, glæde mange borgere og spare vejvæsenet for både diesel og mandetimer

Er forsigtighedsprincippet en by i Rusland i dansk forvaltningspraksis?20.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

I den seneste tid har der været en række urovækkende eksempler på, at miljøskadelige praksisser får lov at fortsætte, længe efter at skadevirkningerne er påvist og omfattet af lovbestemmelser: Udledning af giftigt spildevand fra den tidligere Cheminova-fabrik i Vestjylland, importen af norsk olieslam til dumpning i Agersø Sund ved Skælskør og den udstrakte anvendelse af PFAS-baserede sprøjtegifte overalt i dansk landbrug

Kræver stop for Miljøstyrelsens ulovlige dispensationer til brug af forbudte sprøjtegifte17.6.2024 05:55:00 CEST | Pressemeddelelse

Miljøstyrelsen indstævnes nu for retten i Roskilde, hvis styrelsen fastholder sin dispensation til at sprøjte med det stærkt giftige Asulox-produkt. Miljøstyrelsen har modtaget udkast til stævning i fredags (14.6) og har nu 14 dage til at ændre praksis. Ønsker styrelsen at undgå retslige skridt, bør Asulox-dispensationen annulleres, og den generelle praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte bringes til ophør.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye