Andel sætter turbo på en grønnere fremtid med historisk høje investeringer

Del

Efter investeringer i 2023 på 3,4 mia. kr. via datterselskaber i ladenetværk landet over samt udbygning af elnet og fibernet på Sjælland, forventer Andel i 2024 at skrue kraftigt op for aktiviteterne inden for sol og vind. Med målet om at tage ansvar for en grønnere fremtid skal vedvarende energi bane vejen for historisk høje investeringer på mere end 5 mia. kr. Koncernens resultat blev i 2023 præget af et urealiseret tab på Ørsted.

Efter et dramatisk 2022 med voldsomme prisstigninger på de europæiske energimarkeder, kunne alle danskere i 2023 glæde sig over faldende priser på el og gas. Efterdønninger fra 2022 prægede dog fortsat energimarkederne og påvirkede omsætningen og indtjeningen i energi- og fibernetkoncernen Andel. Det viser årsregnskabet for 2023.

Som følge af faldende energipriser faldt Andels omsætning i 2023 til 124,3 mia. kr., svarende til en tredjedel af 2022. Resultatet før skat og før kursregulering af Andels aktier i Ørsted landede på 176 mio. kr.

På trods af normaliseringen i indtjeningen holdt Andel med høje investeringer på 3,4 mia. kr. via datterselskaber fast i ambitionerne for omstillingen til en grønnere og mere digital fremtid.

”Danmark står sammen med andre nationer i en gigantisk udfordring på grund af de menneskeskabte klimaforandringer. Den udfordring vil og skal vi i Andel være med til at løse ved at producere, transportere, levere og optimere anvendelsen af vedvarende energi. Derfor investerer vi via vores datterselskaber massivt i nye solcelleparker, ladenetværk til elbiler og udbygning af elnettet, så det er klar til en mere elektrificeret fremtid på vedvarende energi,” siger Andels adm. direktør, Jesper Hjulmand, som glæder til at sætte endnu mere fart på udviklingen i 2024.

Her forventer Andel at skrue op for investeringerne til mere end 5 mia. kr. I tråd med tidligere bliver den største aktivitet udbygning af elnettet i Østdanmark, som tilføres knap 2 mia. kr. Vejen mod et historisk højt niveau drives dog særligt af øgede investeringer i ny vedvarende energiproduktion, der i 2024 forventes at udgøre 1 mia. kr.

”Behovet for en fremtid med et energisystem baseret på vedvarende energi med stabile priser og høj forsyningssikkerhed er større end nogensinde. Derfor ser vi os heller ikke tilbage i Andel-koncernen, men skruer yderligere op for investeringerne,” siger Jesper Hjulmand.

Faldende Ørsted-kurs præger årets resultat
Efter et fald i Ørsted-aktiens værdi på mere end 40 procent i 2023, bogfører Andel som storaktionær i Ørsted et urealiseret kurstab på 5,4 mia. kr. i regnskabet. Som følge lander resultatet før skat i 2023 på -5.2 mia. kr.

Andels aktier i Ørsted har dog siden selskabets børsnotering i 2016 bidraget med en positiv kursregulering inklusive realiseret avance og udbytter på 11,9 mia. kr.

Jesper Hjulmand glæder sig over koncernens tilstedeværelse i hele værdikæden:

”Andels selskaber er ude i hele energisystemet, lige fra energiproduktion til infrastruktur og kundeløsninger. Det gør os robuste over for udsving i markederne, men vi påvirkes naturligvis af eksterne faktorer. Set i lyset heraf lander årets resultat på et tilfredsstillende niveau. Ligeledes er jeg tilfreds med, at vi via vores massive investeringer aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling af regionen og samfundet generelt.”

Fra ambition til handling
I 2023 tog Andel de første skridt i at realisere sin ambitiøse investeringsstrategi frem mod 2035, hvor op mod 90 mia. kr. er reserveret til grøn omstilling af energi og øget forsyningssikkerhed.

Som led i strategien er der et stærkt fokus på at øge produktionen af vedvarende energi og frigøre Danmark fra afhængigheden af fossile brændsler. Halvdelen af den store investeringsramme er således øremærket til nye aktiviteter inden for havvind, sol, Power-to-X, energiøer og lagring af energi.

Her fandt Andel i 2023 sin vej fra ambition til handling på at øge produktionen fra vedvarende energi:

”Samarbejdet på tværs af sektorer i det danske energisystem er modnet i en grad, så der kan indgås langsigtede strategiske partnerskaber, hvor parterne tager et fælles ansvar og bringer hver sine ekspertiser og finansielle styrker i spil. Det er en naturlig vej frem mod, at Danmark når sine grønne ambitioner. Det er ligeledes et konkret bevis på, at vi i Andel vægter ansvaret for at skabe en grønnere fremtid over kortsigtet profit”, siger Jesper Hjulmand.

Som ét eksempel på vejen mod Andels mål om i 2035 at råde over 2 GW solenergi, 2 GW vindenergi og 1,2 GW elektrolyse peger Jesper Hjulmand på, at Andel sammen med Better Energy har fire solcelleparker på vej, som forventes tilsluttet til elnettet allerede i år og næste år. Alene i det samarbejde er ambitionen at opføre nok solenergi til at kunne dække 1,3 millioner danskeres årlige elforbrug.

Samtidig har Andel planer om at byde på de to store danske havvindmølleparker Hesselø og Kriegers Flak II, der sammen skal kunne levere grøn strøm til omtrent to millioner husstande.

Datterselskaber i vækst
Flere af Andel-koncernens datterselskaber har i 2023 fortsat deres vækstrejse. Det gælder ikke mindst for Andel Energi, Clever og Fibia, der alle udviklede sig positivt.

Andel Energi oplevede en positiv vækst som følge af de mere stabile energipriser, og i løbet af året lancerede selskabet flere nye kundeløsninger, herunder varmepumper og solceller.

Via Andels investeringer i Clever på 881 mio. kr. i 2023 blev der sat ekstra fart på udrulningen af ny ladeinfrastruktur. Clever opsatte i 2023 622 lynladepunkter og knap 3.000 normalladepunkter. På landsplan opsatte branchen i alt ca. 8.000 ladepunkter i Danmark i løbet af sidste år.

Andel fastholdt også sine investeringer i fibernet i regionen. Med investeringer på 771 mio. kr. nåede datterselskabet Fibia i mål og leverede på Andels ejerløfte om udbredelse af fibernet i Region Sjælland, idet 99 pct. af andelshaverne nu har adgang til en fibernetforbindelse.

Koncernens netselskaber, Cerius og Radius Elnet, har desuden investeret ca. 1,5 mia. kr. i at udbygge elnettet på Sjælland, Lolland-Falster og øerne.

Udvalgte nøgletal 2023

Nettoomsætning

124.335 mio. kr.

Driftsresultat (EBITDA)

2.868 mio. kr.

Resultat før skat og Ørsted-kursregulering

176 mio. kr.

Resultat før skat

-5,237 mio. kr.

Investeringer

3.433 mio. kr.

Egenkapital

34.738 mio. kr.

Gennemsnitligt antal medarbejdere

2.650

Yderligere oplysninger:

Morten Kidal
Pressechef
2170 3799
mkl@andel.dk

Andels presseafdeling:
2170 3101

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern. Vi er et andelsselskab ejet af 400.000 andelshavere i form af private husstande og virksomheder i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne. Vi tager ansvar for at skabe en fælles fremtider og er en del af ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i havvindmøller, ladeinfrastruktur og visionære, kunderettede energiløsninger.

Vi har 2,8 millioner kundeforhold og via vores datterselskaber, Andel Energi, Clever, Energi Danmark, Fibia og netselskaberne Cerius og Radius, giver vi dig markedets bedste energiløsninger og den skarpeste kunderådgivning.

Følg pressemeddelelser fra Andel

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Andel

Andel i nyt partnerskab om udvikling af solcelleparker30.5.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er der brug for flere vindmøller og solceller, som kan producere masser af vedvarende energi og gøre os uafhængige af fossile brændsler. Sådan lyder ambitionen hos energi- og fibernetkoncernen Andel, der indgår et nyt partnerskab om solcelleparker rundt om i landet. Den første solcellepark skal ligge ved Vordingborg, og etableringen starter i 2025.

Få del i overskud fra Andel – sidste frist for udbetaling nærmer sig21.5.2024 13:20:28 CEST | Pressemeddelelse

Til og med den 31. maj kan borgere, der bor, har sommerhus eller virksomhed i Nordvest-, Vest-, Midt-, Sydsjælland eller Lolland-Falster og øerne få del i energi- og fibernetkoncernen Andels overskud fra 2022. Der er helt ekstraordinært afsat 850 mio. kr. og midt i maj har flere end 300.000 andelshavere hver fået 2.500 kr. Andel håber på, at endnu flere vil registrere sig, så alle pengene bliver udbetalt.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye