Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskolers Center for Undervisningsmidler (CFU) får ny forkvinde

Del

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen fra Københavns Professionshøjskole overtager posten som ny forkvinde for Center for Undervisningsmidler (CFU). Ann-Birthe overtager efter Søren Grosen fra VIA University College, der har været formand siden 2021.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen ny forkvinde for Professionshøjskolernes CFU Danmark
Ann-Birthe Overholt Nicolaisen ny forkvinde for Professionshøjskolernes CFU Danmark

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen har siden starten af 2023 været leder for Vejledning og formidling på Center for Undervisningsmidler (CFU) på Københavns Professionshøjskole og sætter sig nu i spidsen for arbejdet med at udvikle professionshøjskolernes CFU Danmark sammen med resten af CFU Danmark ledelsen.  

Ann-Birthe ser særligt frem til at fortsætte det gode arbejde, som allerede foregår i CFU. I den nærmeste fremtid står det højt på dagsordenen med udmøntningen af de afsatte 540 mio. kr. i perioden 2025-2034 til bøger mv. i den politiske aftale om 'Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse’.

”Vi ser ind i en årrække, hvor vi skal arbejde intensivt med at få pengene til læremidler og læsekampagner mv., ud at leve på alle landets skoler. I CFU har vi selvfølgelig en stor opgave med at indkøbe og distribuere materialerne, men CFU’s kerneværdi er også at levere didaktisk støtte og vejledning til lærerne på skolerne. Med folkeskoleaftalen bliver den rolle endnu vigtigere, hvis man ønsker at få størst mulig læring og læselyst ud af midlerne”, fortæller Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, forkvinde for CFU Danmark.

Udover distribuering af læremidler, herunder bøger til grundskolen og ungdomsuddannelser, arbejder CFU også med afholdelse af kurser for landets skolelærere, ligesom CFU deltager i forskellige udviklingsprojekter med læring som omdrejningspunkt:

”Professionshøjskolernes CFU Danmark deltager i flere udviklingsprojekter, heriblandt tre store nationale projekter der fokuserer på elevernes manglende læselyst. Med den nye folkeskoleaftale håber vi selvfølgelig, at CFU Danmark skal indgå i det nye dialogforum for læremidler, og at vi kan bringe vores stærke kobling til professionshøjskolernes forskningsmiljøer og vores mange erfaringer med læseindsatser og læremiddelvejledning af lærerne i spil - også i den nye læsekampagne”, siger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen.

Til kamp mod besparelse
Ann-Birthe Overholt Nicolaisen kommer også til at stå i spidsen, når professionshøjskolernes CFU Danmark fortsætter kampen for at fjerne den permanente nedskæring, som CFU står overfor på Finansloven:

”CFU Danmark står paradoksalt nok også til at skulle spare en femtedel af budgettet, hvilket svarer til godt 42 millioner om året. Det virker helt absurd, når vi samtidigt står over for en kæmpe opgave med at indkøbe, distribuere og vejlede i det bogindkøb, som folkeskoleforligskredsen har besluttet. Derfor er CFU Danmarks fortsatte bevilling i Finansloven for 2025 selvfølgelig noget af det, der står højest på vores prioriteringsliste. Vi lykkedes med at få fjernet den planlagte besparelse med Finansloven i 2024, og vi håber, at politikerne kan se nødvendigheden i at fjerne den permanent, så CFU har de bedst mulige forudsætninger for at bidrage til at indfri regeringens ambitioner om mindre brugaf skærm i skolen, som også understøttes af skøn- og faglitteratur”, siger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er 48 år og har en lang historik i uddannelsesverdenen, hvor hun bl.a. har 10 års erfaring med at udvikle digitale læremidler hos undervisningsforlaget Clio og har arbejdet som lærer og læsevejleder i 14 år. Derudover er hun uddannet Cand. Pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er tiltrådt stillingen som forkvinde for professionshøjskolerne CFU Danmark pr. 23. april 2024.

FAKTA:
Professionshøjskolernes CFU Danmark hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og er strukturelt forankret på landets seks professionshøjskoler med afdelinger landet over. CFU’s opgave er defineret i egen lovbekendtgørelse og er finansieret gennem en statslig bevilling, der udløses af finansloven.

CFU’s kerneopgave er centreret om en omfattende samling af alle slags læremidler, herunder bøger til udlån til alle landets skoler og ungdomsuddannelser. Med læremidler i kobling med pædagogisk vejledning, kurser og konferencer kan undervisere benytte det lokale CFU-centers mange gratis tilbud til at berige og udvikle deres daglige undervisning.

I samarbejde med forlagsbranchen og skolernes aktører afholder CFU fagmesser og større events, og indgår i en lang række udviklingsprojekter med ministeriet, DR, forskellige fonde og øvrige samarbejdspartnere.

Nøgleord

Kontakter

Louise Soraya Sturich Berggreen, Kommunikationsspecialist i Center for Undervisningsmidler
Tlf: 6137 1516

CFU’s kerneopgave er centreret om en omfattende samling af alle slags læremidler, herunder bøger til udlån til alle landets grundskoler og ungdomsuddannelser.

Følg pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler: Der er behov for en ambitiøs og helhedsorienteret reform af professionsuddannelserne2.5.2024 09:07:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark mangler uddannede fagprofessionelle - både på velfærdsområdet, men også til life-science-industrien og de erhverv, der knytter sig til den grønne omstilling og digitalisering. Samtidig har de unges søgning til samfundsbærende professions- og erhvervsrettede uddannelser været stærkt nedadgående de senere år; ikke mindst til de store velfærdsrettede professionsuddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Fx har der siden 2014 været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelsen på 42 pct., mens der på sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen har været et fald på omkring 40 pct. i samme periode. Regeringen forventes inden for kort tid at præsentere et udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I den forbindelse kommer Danske Professionshøjskoler for første gang i dag med et bud på, hvad en reform bør indeholde, hvis vi skal lykkes med at løse den store samfundsmæssige udfordring, Danmar

Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser15.3.2024 15:01:22 CET | Pressemeddelelse

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej.

For få unge vil være pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver – ”Det haster med ambitiøse reformer”5.7.2023 16:07:33 CEST | Pressemeddelelse

Søgningen mod de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet står samlet set stille i forhold til sidste år. Siden 2019 tegner der sig imidlertid en markant udvikling, hvor unges søgning mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hhv. 29 og 27 pct. Den udvikling skal vendes, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye