Gylle.dk

Markens muld er giftbelastet i mange EU-lande – også i Danmark

Del

Mindst fire ud af hver fem marker i EU er forurenet med rester af langsomt nedbrydelige sprøjtegifte, og mere end halvdelen af alle analyserede jordprøver rummer blandinger af to eller flere sprøjtegifte. I alt er der påvist 166 forskellige blandinger af sprøjtegifte i landbrugsjorden. Forskerne efterlyser mere præcise godkendelsesprocedurer for fremtidens sprøjtegifte

Den stadigt voksende anvendelse af kemiske sprøjtegifte overalt efterlader rester i dyrkningsjorden, hvor stoffernes nedbrydningsprodukter kan indgå i nye kemiske forbindelser med andre rester af sprøjtegifte. En helt dugfrisk undersøgelse fra marts 2024 fra Miljøstyrelsen har påvist spor af insektmidlet imidacloprid i hvert 3. pindsvin, forskerne undersøgte. Da pindsvin næppe færdes meget på de sprøjtede marker, så tyder fundene på en generel forurening overalt.
Den stadigt voksende anvendelse af kemiske sprøjtegifte overalt efterlader rester i dyrkningsjorden, hvor stoffernes nedbrydningsprodukter kan indgå i nye kemiske forbindelser med andre rester af sprøjtegifte. En helt dugfrisk undersøgelse fra marts 2024 fra Miljøstyrelsen har påvist spor af insektmidlet imidacloprid i hvert 3. pindsvin, forskerne undersøgte. Da pindsvin næppe færdes meget på de sprøjtede marker, så tyder fundene på en generel forurening overalt.

Mindst fire ud af hver fem marker i EU er forurenet med rester af langsomt nedbrydelige sprøjtegifte, og mere end halvdelen af alle analyserede jordprøver rummer blandinger af to eller flere sprøjtegifte. I alt er der påvist 166 forskellige blandinger af sprøjtegifte i landbrugsjorden. Forskerne efterlyser mere præcise godkendelsesprocedurer for fremtidens sprøjtegifte

Denne artikel har tidligere været bragt første gang på gylle.dk den 6. januar 2019, men er atter aktualiseret af nye påvisninger af godkendte sprøjtegifte i drikkevand, i afgrøder og i mennesker.

Anvendelse af sprøjtegifte er blevet et vigtigt fundament for det intensive landbrug i løbet af de seneste par årtier. Som følge heraf er forurening af dyrkningsjorden med langsomt nedbrydelige rester af sprøjtegifte blevet et problem, der skaber stigende bekymring på grund af nogle sprøjtegiftes langsomme nedbrydning og giftighed for andre organismer end de, der sprøjtes mod.

Det fremgår af artiklenPesticide residues in European agricultural soils – A hidden reality unfolded” offentliggjort i Science Direct fra november 2018. Undersøgelsen er udført af seks forskere fra Wageningen Universitet i Holland.

I denne undersøgelse blev forekomsten af ​​76 sprøjtegifte evalueret i 317 jordprøver fra marker i EU. Jordprøverne blev indsamlet i 2015 og stammer fra 11 EU-medlemsstater og seks af de vigtigste dyrkningssystemer. Over 80 procent af de testede jordprøver indeholdt rester af sprøjtegifte (25 procent af prøverne havde en rest, mens 58 procent af prøverne rummede blandinger af to eller flere rester), i alt blev der påvist 166 forskellige kombinationer af sprøjtegifte.

Glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA, DDT og dets metabolitter samt og de bredspektrede fungicider boscalid, epoxiconazol og tebuconazol var de forbindelser, der hyppigst blev fundet i jordprøverne, og de forekom i de højeste koncentrationer. Disse forbindelser overskred lejlighedsvis den forventede koncentration i jordprøverne, men lå dog under de respektive toksiske grænseværdier for standardorganismer i jorden.

Det maksimale individuelle indhold af sprøjtegift vurderet i en jordprøve var 2,05 mg kg-1, mens det maksimale samlede indhold var 2,87 mg kg-1.

Anbefaler bedre godkendelsesprocedurer

Undersøgelsen viste også, at tilstedeværelsen af ​​blandinger af sprøjtegiftrester i jord er reglen snarere end undtagelsen, hvilket indikerer, at procedurer for miljøvurdering og godkendelser skal tilpasses i overensstemmelse hermed for at minimere relaterede risici for jordbunden og derudover.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan bruges til at indføre overvågningsprogrammer for sprøjtegifte i dyrkningsjorden og indføre giftighedsvurderinger af blandinger af sprøjtegiftrester på et bredere udvalg af jordarter for at opnå mere omfattende og præcise risikovurderinger

Kontakter

Billeder

Salgssloganet for Roundup har fået en ny, men dyster betydning efter påvisningen af den udbredte forurening af markmulden i EU. Det anvendte giftstof glyfosat er verdens mest udbredte, og påvises i dag overalt i miljøet og i menneskers urin. Læg hertil mistanke om sammenhæng mellem glyfosat og Parkinsons Sygdom som beskrevet for nylig i Ugeskrift for Læger. Billedet viser en glyfosatsprøjtet mark i april 2024, hvor alt planteliv er udslukt.
Salgssloganet for Roundup har fået en ny, men dyster betydning efter påvisningen af den udbredte forurening af markmulden i EU. Det anvendte giftstof glyfosat er verdens mest udbredte, og påvises i dag overalt i miljøet og i menneskers urin. Læg hertil mistanke om sammenhæng mellem glyfosat og Parkinsons Sygdom som beskrevet for nylig i Ugeskrift for Læger. Billedet viser en glyfosatsprøjtet mark i april 2024, hvor alt planteliv er udslukt.
Download
Den stadigt voksende anvendelse af kemiske sprøjtegifte overalt efterlader rester i dyrkningsjorden, hvor stoffernes nedbrydningsprodukter kan indgå i nye kemiske forbindelser med andre rester af sprøjtegifte. En helt dugfrisk undersøgelse fra marts 2024 fra Miljøstyrelsen har påvist spor af insektmidlet imidacloprid i hvert 3. pindsvin, forskerne undersøgte. Da pindsvin næppe færdes meget på de sprøjtede marker, så tyder fundene på en generel forurening overalt. Foto: Finn Hansen
Den stadigt voksende anvendelse af kemiske sprøjtegifte overalt efterlader rester i dyrkningsjorden, hvor stoffernes nedbrydningsprodukter kan indgå i nye kemiske forbindelser med andre rester af sprøjtegifte. En helt dugfrisk undersøgelse fra marts 2024 fra Miljøstyrelsen har påvist spor af insektmidlet imidacloprid i hvert 3. pindsvin, forskerne undersøgte. Da pindsvin næppe færdes meget på de sprøjtede marker, så tyder fundene på en generel forurening overalt. Foto: Finn Hansen
Download
Her får du de vigtigste forskerfund i undersøgelsen af markens muld i EU
Her får du de vigtigste forskerfund i undersøgelsen af markens muld i EU
Download
Så mange forskellige rester af sprøjtegifte blev der fundet i jordprøverne i de enkelte EU-lande
Så mange forskellige rester af sprøjtegifte blev der fundet i jordprøverne i de enkelte EU-lande
Download

Links

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye