Danske Regioner

Landets største fødeafdeling sparer klimaet for hundredevis tons CO2

Del

Når kvinder føder på Hvidovre Hospital, er de også med i en klimasucces. Hospitalet opsamler og destruerer nemlig over 50% af den lattergas, der bruges ved fødslerne. Dermed spares klimaet for 447 tons C02 om året. Danske Regioner ser et stort reduktions-potentiale, hvis alle fødeafdelinger i landet kan gøre det samme.

Hvert år bliver der født ca. 6.400 børn på Hvidovre Hospital, som er Danmarks største fødeafdeling. Ved 55% af disse fødsler bliver der brugt lattergas som smertelindring. Og hver gang det sker, er kvinderne med i en klimasucces.

Som det første hospital i Danmark har Hvidovre Hospital nemlig deres eget anlæg til destruktion af lattergas, som er en stor klimasynder, når det kommer ud i atmosfæren. Hospitalet destruerer over 50% af lattergassen, efter at den er blevet brugt. Det sparer klimaet for, hvad der svarer til 447 tons CO2 om året.

Gavner sundhedsvæsnets klimaaftryk

Hos Danske Regioner er man begejstrede for teknologien, der reducerer  lattergassens klimapåvirkning:

”Sundhedsvæsenet efterlader et stort klimaaftryk. Derfor har vi en forpligtelse til at gøre det mindre alle steder, hvor det er muligt. Her skal vi også have et skarpt fokus på udledningerne fra fødeafdelingernes brug af lattergas, som i særlig grad er en potent drivhusgas”, siger Camilla Hove Lund, der er formand for Regionernes Udvalg for Miljø og Klima.

Sundhedsvæsnets markante klimaaftryk er også udgangspunktet for den fællesregionale strategi for Grønne Hospitaler, som blev offentliggjort i januar 2024. Her har alle regioner sat et fælles mål om at halvere udledningerne af drivhusgasser fra sundhedsvæsenet inden 2035.

Regionerne arbejder med flere tiltag, der har til hensigt at reducere fødeafdelingernes klimaaftryk. Blandt andet ved at bruge mindre engangsudstyr og strøm, undgå spild og genbruge mere, hvor det er sikkert for patienterne. Indkøb af mere klimavenlige produkter er ligesom et mere bæredygtigt forbrug og adfærd på hospitalerne en del af den fællesregionale strategi for grønne hospitaler.

Win-win situation

Hvidovre Hospital holdt i en periode op med at bruge lattergas, fra 2011-2021. Grunden var, at det dengang gav problemer for arbejdsmiljøet, og at det ikke var muligt at undgå, at gassen efter brug blev ledt direkte ud i atmosfæren.

Da destruktionsanlægget blev indviet i 2023, var det derfor en win-win investering for alle parter.

”Det gavner klimaet. Det gavner de fødende kvinder, som igen har mulighed for at få lattergas som smertelindring. Og det gavner arbejdsmiljøet for de ansatte. Endelig er det en billig måde at gøre sundhedsvæsnets klimaaftryk mindre”, siger Camilla Hove Lund.

Derudover peger estimater fra Hvidovre Hospital på, at prisen for hvert ton C02, som destruktionsanlægget nedbryder, er 507 kroner. Det er markant billigere end den pris, det har for staten at investere i C02-fangst fra 2029 og 15 år frem. Den estimeres således til 631 kroner pr ton.

Stort potentiale

I Sverige begyndte man allerede i 2010 at opsamle og nedbryde lattergas på hospitalerne. Ifølge en opgørelse fra Nordic Center for Sustainable Healthcare er der i dag etableret 35 anlæg til onsite-destruktion af lattergas i Sverige.

Hos Danske Regioner ser man også et stort potentiale i at udbrede projektet på Hvidovre Hospital til resten af landet. Hvis man forudsætter, at alle fødeafdelinger i Danmark fik lignende destruktionsanlæg, og at der forbruges og destrueres tilsvarende mængder, ville man ifølge Danske Regioners beregninger potentielt kunne spare miljøet for, hvad der svarer til knap 4.000 tons C02 om året.

”Der er et stort potentiale i, at flere hospitaler gør det samme. Men først er der brug for bedre viden og data om hospitalernes forbrug af lattergas. Det ved vi for lidt om i dag. Men det er et område, vi kommer til at følge tæt og skubbe på for i den kommende tid”, siger Camilla Hove Lund.

FAKTABOKS

 Sådan destrueres lattergassen

  • Lattergas hedder også dinitrogenoxid og består af to kvælstofatomer (nitrogen) og ét iltatom.

  • Når lattergassen er blevet brugt på fødestuen, opsamles så meget af den som muligt og ledes i rør hen til destruktionsanlægget.
  • Her destrueres lattergassen ved, at den varmes op til 550 grader. Det får lattergas-molekylerne til at skille sig i kvælstof og ilt. Dermed uskadeliggøres lattergassen i forhold til klimapåvirkning.
  • Derefter pumpes ilten og kvælstoffet direkte ud i atmosfæren.

FAKTABOKS

 Så meget CO2 spares klimaet for


Destruktionsanlægget på Hvidovre Hospital gør, at klimaet spares for, hvad der svarer til 447 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra:

  • 406 danskeres årlige forbrug af el og varme.

  • 894 danskeres årlige flytransport.

Hvis anlæg som det på Hvidovre Hospital blev sat op på alle fødeafdelinger i Danmark, ville man potentielt kunne spare klimaet for, hvor der svarer til knap 4.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra:

  • 3.636 danskeres årlige forbrug af el og varme.

  • Cirka 290 færgeture mellem Sjællands Odde og Ebeltoft.

Kontakter

Links

Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og har til opgave at yde en professionel betjening af Danske Regioners politiske ledelse.

Vi er den drivende kraft i udviklingen af sundhedsvæsenet, den førende stemme i den sundhedspolitiske debat, og vi arbejder for attraktive levevilkår og et godt miljø i alle dele af Danmark

Følg pressemeddelelser fra Danske Regioner

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Regioner

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye