Danske Regioner

Danske Regioner styrker arbejdet med kliniske retningslinjer og opretter et nyt, stærkt kvalitetsinstitut

Del

Det nye institut skal blandt andet stå for en del af de opgaver, som Behandlingsrådet står for i dag. Samtidig skal det støtte de lægefaglige specialer til at udvikle kliniske retningslinjer. Målet er, at alle borgere får sundhedsydelser af høj og ens kvalitet.

Danske Regioner kommer nu med en ny model for arbejdet med kvalitet og prioritering i det danske sundhedsvæsen.

I dag foregår det i flere forskellige organisationer, som hver især arbejder med at udvikle kvaliteten og bruge ressourcerne bedst muligt.

Men der er brug for at skabe større synergi og en samlet retning for arbejdet. Derfor opretter Danske Regioner en ny organisation – Sundhedsvæsnets Kvalitetsinstitut. I den forbindelse lægges Behandlingsrådets opgaver og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ind i det nye institut.

”Det danske sundhedsvæsen leverer sundhedsydelser af høj kvalitet. Vi har dog stadig udfordringer med at levere den rette kvalitet til alle borgere. Med det nye institut styrker vi kvalitetsarbejdet og den måde, vi bruger ressourcerne på til gavn for patienterne”, siger Danske Regioners formand Anders Kühnau.

Skal støtte op om retningslinjer

Det er sammen med Lægeforeningen (LF) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) besluttet, at instituttet skal være med til støtte, at de lægefaglige specialer udarbejder nationale kliniske retningslinjer, som sætter målet for en konkret behandling.

Det er dog stadig de enkelte lægefaglige specialeselskaber under LVS, der hver især skal stå for tilblivelsen af de kliniske retningslinjer inden for deres respektive specialer.

”Det varierer imidlertid meget fra selskab til selskab, hvordan der arbejdes med retningslinjerne, og i dag findes der ikke retningslinjer inden for alle specialer. Derfor er der brug for at støtte op om arbejdet”, siger Anders Kühnau.

Sekretariatet vil blandt andet kunne hjælpe selskaberne med litteratursøgning, håndtering af referencer og høringsprocesser, sundhedsøkonomiske analyser m.m.

Stort potentiale i ny organisering

Danske Regioner ser et stort potentiale i at samle de kliniske kvalitetsdatabaser, retningslinjesekretariatet og nogle af Behandlingsrådets opgaver under samme tag.

”Vi ved, at der er et potentiale i at fjerne det spild af ressourcer, som kan opstå, fordi der laves for mange skanninger og blodprøver ”for en sikkerheds skyld”. Eller fordi patienten tilbydes behandlinger, som ikke reelt skaber værdi.”

”Derfor bliver det helt centralt for det nye kvalitetsinstitut at være med til at fjerne spild og aktiviteter, som ikke giver nok værdi for patienten”, siger Anders Kühnau.

Vil gavne patienterne

Hos LVS og LF bakker man op om den nye organisering.

LVS’s formand, Susanne Axelsen, siger:

”LVS har gennem adskillige år arbejdet for en organisation, der kan bistå de enkelte lægevidenskabelige selskaber i deres vigtige arbejde med at etablere kliniske retningslinjer. Nu er det lykkedes, og jeg er glad for, at vi også i fremtiden kan sikre patienterne den bedste kvalitet og undgå det unødvendige.”

LF’s formand, Camilla Rathcke, siger:

”Det er rigtig positivt, at lægers og lægefaglige selskabers arbejde med retningslinjer nu anerkendes som et vigtigt afsæt og bedste redskab til at sikre høj og ensartet kvalitet i behandlingen i Danmark.”

”Patienter har en berettiget forventning om, at de behandlingsvalg, der træffes, sker på grundlag af den seneste dokumenterede viden om mulige behandlinger – og netop den dokumentation kan en klinisk retningslinje levere. Kliniske retningslinjer er en katalysator for klog brug af sundhedsvæsenets samlede ressourcer, når en plan lægges rigtig første gang og er samtidig også en hjælp til at mindske ulighed i sundhed.”

Det er planen, at det nye institut åbner i starten af 2025.

FAKTABOKS

Sundhedsvæsnets Kvalitetsinstitut

  • Det er målet, at det nye institut skal skabe høj og ens kvalitet i det kliniske arbejde. På samme måde skal det skabe solide retningslinjer, som er lette at gå til for det kliniske personale. Det nye institut vil derfor samle tre tråde:

  • For det første skal et fagligt råd erstatte det nuværende Behandlingsråd. Det nye råd skal stadig evaluere nye sundhedsteknologier og behandlingsformer.

  • For det andet bliver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) en del af instituttet. RKKP står for arbejdet med de kliniske kvalitetsdatabaser, som følger udviklingen i kvaliteten på landsplan. RKKP leverer viden til et bedre sundhedsvæsen. Det understøtter arbejdet med udviklingen af kvaliteten af patientbehandlingen med de kliniske kvalitetsdatabaser og kliniske retningslinjer på blandt andet kræftområdet.

 

  • Endelig er det sammen med LF og LVS besluttet, at instituttets nye sekretariat skal støtte op om arbejdet med de kliniske retningslinjer.

FAKTABOKS

Sådan vil det nye institut kunne hjælpe

  • Det nye institut vil kunne støtte retningslinjearbejdet på mange måder. For eksempel vil den løbende monitorering i de kliniske databaser kunne hjælpe med til at opdage, når der er behov for nye eller opdaterede kliniske retningslinjer.
  • På samme måde vil de store analyser, som det faglige råd skal udføre, og som skal have fokus på at minimere spild, kunne pege på ting, der bør indarbejdes i retningslinjerne. Det ventes, at det vil ske i et tæt samspil med Vælg Klogt sekretariatet, som drives af LVS og Danske Patienter. Danske Regioner finansierer Vælg Klogt og har netop besluttet at forlænge finansieringen frem til og med 2026.

Kontakter

Billeder

Links

Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og har til opgave at yde en professionel betjening af Danske Regioners politiske ledelse.

Vi er den drivende kraft i udviklingen af sundhedsvæsenet, den førende stemme i den sundhedspolitiske debat, og vi arbejder for attraktive levevilkår og et godt miljø i alle dele af Danmark

Følg pressemeddelelser fra Danske Regioner

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Regioner

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye