Gylle.dk

Stop for traktordemo på skatteydernes regning

Del

Truslerne om at sende traktorer ind i byernes gader har sat fornyet fokus på landbrugets favorable støtteordning med afgiftsfri diesel til arbejdskørsel, men skatteministeren er uklar i mælet, når han skal svare på, om han agter at håndhæve lovgivningen

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil - måske, måske ikke - håndhæve loven om afgiftsfri diesel til landbruget. Hans svar til Skatteudvalget er uklart og ganske tvetydigt. Pressefoto
Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil - måske, måske ikke - håndhæve loven om afgiftsfri diesel til landbruget. Hans svar til Skatteudvalget er uklart og ganske tvetydigt. Pressefoto

Står det til Enhedslistens landbrugsordfører MF Søren Egge Rasmussen, så skal der gribes ind overfor agroproducenternes misbrug af afgiftsfri diesel, når de sender hundredvis af traktorer ind i byerne for at intimidere politikere og befolkning. Folketingsmedlemmet har derfor bedt skatteminister Jeppe Bruus (S) om at tage affære.

På vegne af skatteudvalget afleverede Søren Egge Rasmussen den 7. marts i år dette spørgsmål til skatteministeren:

”Hvis landbruget arrangerer traktordemonstrationer som varslet af organisationerne Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen, vil ministeren så sørge for, at det bliver undersøgt, hvorvidt traktorer og andre landbrugsmaskiner, der anvendes i demonstrationer eller blokader af trafikken, er tanket med landbrugsdiesel, som er omfattet af afgiftsgodtgørelse?

Ministeren bedes også oplyse, om ministeren vil sørge for, at landmænd, der anvender landbrugsdiesel ulovligt, bliver sanktioneret. Der henvises til artiklen https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/landmaend-klar-til-protester.”

Debat: ”Afgiftsfritagelsen betyder, at landbruget årligt (2008) får godtgjort olieafgifter for ca. en mia. kr.”

Landbrug og fiskeri kører på frihjul

Danmark har siden 1. november 2003 haft en favorabel ordning med brug af afgiftsfri farvet dieselolie i landbruget og i fiskeriet. Olieselskaberne farver olien med et usynligt mærkestof og et blåt synligt farvestof. Da dieselolien i sig selv har en gylden farve, bliver farvet olie grøn. Det blå farvestof tilsættes, for at man kan se, om olien er afgiftsmærket.

Afgiftsfritagelsen betyder, at landbruget årligt (2008) får godtgjort olieafgifter for ca. en mia. kr. blandt andet for diesel til traktorer og mejetærskere, men også for afgifter på fyringsolie til opvarmning af stalde.

Derimod er det ulovligt at bruge afgiftsfri diesel i personbiler samt vare- og lastvogne, men det er der åbenbart en del, der gør alligevel. Ved stikprøvekontroller rundt om i landet har Skat konstateret, at op mod halvdelen af de kontrollerede private køretøjer har haft farvet landbrugsdiesel i tanken.

Skatteministeren tøver

Søren Egge Rasmussen fik svar på sit og skatteudvalgets spørgsmål den 22. marts. Skatteminister Jeppe Bruus henholdt sig til en tekst, han havde modtaget fra Skattestyrelsen, hvor han indledningsvis redegjorde for kravene til selve afgiftsfritagelsen, som for agroproducenter kun gælder, hvis ”olien anvendes som motorbrændstof til drift af traktorer og arbejds- og motorredskaber, når disse anvendes til landbrugsformål.”

Heraf fremgår det klart, at en traktordemo ikke kan finde sted på basis af afgiftsfri diesel, da en sådan manifestation næppe kan betegnes som et ”landbrugsformål”.

Ministeren svarede også, at Skattestyrelsen gennemfører kontrol af virksomheder med landbrugsaktivitet som en del af den almindelige kontrolindsats. Ved kontrollen har Skattestyrelsen fokus på landbrugsvirksomhedens aktiviteter, og det vurderes, om aktiviteterne falder ind under landbrugsformål, som giver adgang til godtgørelse.

Det fremgår dog ikke af svaret, hvor hyppigt disse kontroller finder sted, og der meddeles heller ingen resultater. Noget tyder på, at 2008-undersøgelsen, som er omtalt ovenfor, er den seneste kontrol, der er udført.

Både og – eller slet ikke

Endelig er der spørgsmålet om ministeren vil beordre kontrol med eventuel afgiftssvindel ved de kommende traktordemonstrationer, og om han vil drage omsorg for at lovgivningens straffeforanstaltninger tages i anvendelse.

Jeppe Bruus kryber udenom det første spørgsmål om kontrol, og svarer uklart på det andet spørgsmål om at håndhæve lovgivningen:

”Hvis forholdet omkring den uberettigede afgiftsgodtgørelse vurderes at være mindst groft uagtsomt, sendes sagen til vurdering af eventuelt strafansvar hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.”

Ulovligt er det at lade skatteyderne betale for agroproducenternes traktordemonstrationer, men måske – eller måske ikke – vil loven blive håndhævet.

Kontakter

Billeder

Traktordemonstranterne hyldede angiveligt Grundloven i november 2020, men de gjorde det med økonomisk støtte fra skatteyderne til deres afgiftsfri diesel. Foto: Kristian Ørsted Pedersen
Traktordemonstranterne hyldede angiveligt Grundloven i november 2020, men de gjorde det med økonomisk støtte fra skatteyderne til deres afgiftsfri diesel. Foto: Kristian Ørsted Pedersen
Download
Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil - måske, måske ikke - håndhæve loven om afgiftsfri diesel til landbruget. Hans svar til Skatteudvalget er uklart og ganske tvetydigt. Pressefoto
Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil - måske, måske ikke - håndhæve loven om afgiftsfri diesel til landbruget. Hans svar til Skatteudvalget er uklart og ganske tvetydigt. Pressefoto
Download

Links

Om Gylle.dk

Foreningen GYLLE.DK er en nonprofit, uafhængig sammenslutning, der udgiver et journalistisk nyhedsmedie med kritisk journalistik om natur, klima og landbrug. Mediet bringer nyheder, baggrundsartikler og analyser, der tilbyder engagerede borgere, beslutningstagere, lobbyister og andre indsigt med et præcist fokus på emner og årsagssammenhænge, der sjældent eller aldrig publiceres af traditionelle medier.

Publiceringen følger den amerikanske metode: "Tell the Facts, Name the Names".

Da agroproduktion beslaglægger 63 procent af det yndige land, undgås det næppe, at der af og til vil optræde indlæg, som beskæftiger sig med den omdiskuterede industri og dens stadig færre udøvere. Sådan er det bare!

GYLLE.dk anbefaler, at du abonnerer på bloggens RSS-feed, så du løbende orienteres om nye indlæg.

Velkommen til en verden af viden om alt det, der betyder noget for livet omkring os!

Følg pressemeddelelser fra Gylle.dk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gylle.dk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye