Stigende fritidstrafik bidrager til godt årsresultat

Del

Både på Storebæltsbroen og Øresundsbron blev der hen over sommeren sat flere rekorder, og juli blev den største rejsemåned på begge broer hidtil. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.155 mio. kr. og steg med 2 pct. i forhold til 2022. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 2,9 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,6 mio. køretøjer. Stigningen var drevet af personbiltrafikken, der steg med 3,7 pct., mens lastbiltrafikken lå 2,8 pct. lavere end i 2022. I gennemsnit passerede mere end 37.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

På Øresundsbron steg den samlede trafik med 8,3 pct. i forhold til 2022 og nåede næsten op på niveauet fra før covid-19. Personbiltrafikken steg med 9,8 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 5,0 pct. i forhold til året før. I alt passerede 7,3 mio. køretøjer forbindelsen. Indtægterne fra vejtrafikken steg med 163 mio. kr.

- 2023 blev et godt år for fritidstrafikken med flere rekorder hen over sommeren og juli som den største rejsemåned nogensinde på begge broer. For lastbiltrafikken er det fald, vi har set hen over året, fortsat året ud. Samlet bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat for året. Vi kunne derfor både betale udbytte til staten på godt 1,3 mia. kr. og afdrage næsten 1,3 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt i 2023, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I 2023 har Koncernen investeret 10.051 mio. kr. i materielle anlægsaktiver, hvoraf Femern A/S har investeret 8.594 mio. kr. inkl. elimineringer.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger var 778 mio. kr. lavere end i 2022 og udgjorde 657 mio. kr., hvilket primært skyldes et fald i inflationen. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 2.078 mio. kr., hvilket er en stigning på 916 mio. kr. i forhold til 2022.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 2.437 mio. kr. mod en indtægt i 2022 på 19.696 mio. kr. Resultatet efter skat blev et overskud på 59 mio. kr. mod et overskud på 15.844 mio. kr. i 2022.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 1,3 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2023 er 16,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år fra åbningsåret. Gælden ventes at være tilbagebetalt i 2034.

Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1.306 mio. kr. i 2023 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Efter udlodning af forventet ekstraordinært udbytte i 2024 på 1.475 mio. kr., vil Sund & Bælt have udloddet samlet 13.867 mio. kr. til staten med 10.712 mio. kr. til den politiske aftale om En grøn transportpolitik og ca. 2.490 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af dele af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2024 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,6-1,9 mia. kr. I budgettet er indarbejdet en forventning om stigende trafikindtægter på 0,3 pct. samt en forudsætning om inflation på 3,0 pct., hvortil også den største usikkerhed fortsat vil være tilknyttet. En stigning på 1 procentpoint vil således belaste finansieringsomkostnin­gerne og dermed også resultatet med ca. 155 mio. kr.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

3.155

3.091

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

277

309

Nettoomsætning øvrige

79

77

Nettoomsætning i alt

3.511

3.477

Omkostninger ekskl. Afskrivninger

-669

-598

Afskrivninger

-848

-823

Resultat af primær drift (EBIT)

1.994

2.056

Finansielle poster ekskl. Værdiregulering

-657

-1.435

Resultat før værdiregulering

1.337

621

Værdiregulering **)

-2.323

18.761

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-986

19.382

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

627

1.476

Resultat før skat

-359

20.858

Skat

418

-5.014

Resultat efter skat

59

15.844

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i 2023 en udgift på 114 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 741 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 2.078 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer

I alt pr. år (mio.)

Gennemsnit pr. døgn

Stigning

2023

2022

2023

2022

Storebælt

13,6

13,2

37.343

36.293

2,9 pct.

Øresund

7,3

6,7

19.971

18.434

8,3 pct.

Kontakter

Billeder

Highlights fra årsrapporten 2023
Highlights fra årsrapporten 2023
Download

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Klatrende betoninspektører afløses af droner med AI21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Når bilister dette forår krydser Storebæltsbroen, vil de muligvis se droner svæve inspicerende rundt om forbindelsens to majestætiske pyloner. Som noget nyt indsætter Sund & Bælt nemlig frem mod sommerferien droner, der skal affotografere og analysere broens bærende konstruktion for skader. Det er en både hurtigere, sikrere og billigere løsning end den hidtidige tilgang. Gennem mere end 25 år har Storebæltsbroen og dens pyloner stået imod storm, solskin, regn og sne samt ikke mindst slid fra trafikken. Det sætter sine spor, og derfor er det afgørende, at betonen løbende inspiceres i forhold til behov for udbedringer. Her kan nye teknologier både effektivisere processen og sikre en længere levetid af pylonerne. Frem til i dag er Storebælts pyloner blevet efterset af klatrere, som via reb har firet sig op og ned, mens de brugte papir, blyant og kamera til at registrere revner, rust og afskalninger. Denne type eftersyn blev senest udført i 2017. Nu er det tid til et nyt eftersyn, men i da

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i maj8.5.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

To torsdage i maj – 16. og 30. maj - bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsbroen med vedligeholdsarbejde bl.a. maling af ekspansionsfuger på den ene af broens to 325.000 tons tunge ankerblokke. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre arbejdet hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Trafikrestriktioner under arbejdet Torsdag den 16 og 30 maj vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 05.00. Broen lukkes i to omgange af 45 minutter, henholdsvis om aftenen kl. 20 og igen om morgenen kl. 05 i forbindelse med omlægning af trafikken. Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken. Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt. Læs mere om vejarbejderne, og hvornår de præcist vil påvirke trafikken,

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter15.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen. Sprogø er meget mere end et sted, vi passerer kortvarigt, når vi krydser Storebælt. Det er også et levested for et væld af forskellige dyrearter som fugle, padder og insekter. For at styrke biodiversiteten endnu mere har Sund og Bælt valgt at afsætte 10 millioner kroner til en række naturprojekter. Den første fase af projektet er nu gået i gang og involverer etableringen af både en ø, en sø og en faunapassage på Sprogøs nordlige del. Projekterne er et vigtigt skridt i Sund og Bælts arbejde med biodiversitet, fortæller Ditte Marie Hjort, der er projektansvarlig i Sund & Bælts afdeling for bæredygtighed. - Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye