Forhandlinger om akutpakke for vandmiljøet går i gang

Del

Der skal sættes tempo på kvælstofreduktionerne i de mest sårbare kystvande og fjorde i Danmark. Med en målrettet indsats og hurtig handling, kan større helhedsprojekter, hvor for eksempel en hel ådal beskyttes, bringes i mål.

I efteråret 2023 registreredes det kraftigste iltsvind i de indre danske farvande i 20 år. Det er alvorligt, fordi iltsvindet både på den korte og lange bane påvirker økosystemet i havet omkring Danmark. Iltsvindet skyldes især udledning af kvælstof til fjorde og kystnære områder. Derfor afsatte partierne bag dette års finanslov 405 mio. kr. til en akutpakke for havet.

80 mio. kr. blev med aftalen øremærket til at understøtte indsatsen med udtagning af lavbundsjorde. De resterende 325 mio. kr. skal nu forhandles mellem partierne.

Miljøministeren lægger op til, at midlerne i akutpakken bruges til at fjerne mest muligt kvælstof i de sårbare fjorde og farvande, som er hårdest ramt af tilbagevendende iltsvind.

”Mit oplæg til partierne er, at langt hovedparten af de 325 mio. kr. bruges til at opkøbe jord, bygninger eller anlæg, som i dag er barrierer for, at store kvælstofreducerende projekter rent faktisk lykkes. Det vil jeg i dag drøfte med partierne, og høre deres prioriteter,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det handler om at sikre, at der gennemføres mange flere store helhedsprojekter, så vi får bremset udledningen af kvælstof til vores fjorde. Ofte kræver det, at der indgås aftaler med en række forskellige lodsejere før det er muligt at udtage de nødvendige sammenhængende områder og sikre god kvælstofeffekt.

I mange af de større projekter, er der en forhindring, som gør, at projektet ikke kan realiseres. Det kan være en enkelt lodsejer, der ikke vil være med, eller bygninger og anlæg der skal fjernes, men ikke kan opnå tilskud via de eksisterende ordninger. Årsagen er, at det enkelte stykke jord, den enkelte bedrift, stald eller bygning i sig selv ikke har en høj nok kvælstofreducerende effekt for pengene. Hvis løsrevne arealer bindes sammen i helhedsprojekter, opnås der en større kvælstofeffekt til gavn for det hårdt pressede vandmiljø.

Første forhandlingsmøde om akutpakken for vandmiljøet finder sted dags dato i Miljøministeriet.

Fakta

  • Regeringen og aftalepartierne bag finanslov 2024 (Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) har afsat 405 mio. kr. til en akutpakke, der skal forbedre vandmiljøet i Danmark.
  • Akutpakken skal bidrage til opnåelse af målene i vandrammedirektivet.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressevagt Tlf. +45 2091 5901 (kan ikke modtage SMS)

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye