CONCITO fremlægger katalog for ligeværdigt og grønt dansk partnerskab med Afrika

Del

Danmark og EU er i et skæbnefællesskab med det afrikanske kontinent, der ikke alene er præget af geopolitiske konflikter, men også er hårdt ramt af klimaforandringerne. Danmark skal derfor indgå i et reelt og ligeværdigt partnerskab med Afrika, hvilket CONCITO har en række anbefalinger til.

CONCITO fremlægger i et nyt katalog 32 anbefalinger til et fremtidigt dansk-afrikansk partnerskab.
CONCITO fremlægger i et nyt katalog 32 anbefalinger til et fremtidigt dansk-afrikansk partnerskab. Foto: Ninno Jack, Unsplash

Danmark står overfor at skulle forny relationerne til Afrika i lyset af en skærpet geopolitisk situation og ikke mindst, klimaudfordringerne. Regeringen har netop taget første skridt til at udvikle en ny ’Plan for Danmarks Engagement i Afrika’, og senere i år skal Folketinget vedtage en ny udviklingspolitisk strategi, hvor netop Afrika vil spille en hovedrolle. 

I et nyt katalog fremlægger CONCITO 32 anbefalinger til et fremtidigt dansk-afrikansk partnerskab. Et reelt partnerskab med afrikanske lande kan og bør både sikre kontinentets bæredygtige og klimarobuste fremtid og derigennem varetage danske interesser i forhold til sikkerhed, migration, handel, bæredygtighed og klima.

Kataloget tager udgangspunkt i integration af et udviklings- og klimaperspektiv, og er tænkt sammen med beskyttelse af natur og biodiversitet samt menneskerettigheder.

”Det er essentielt, at fremtidige partnerskaber bygger på tillid. Derfor er det vigtigt, at Danmark og EU ikke fremstår som aktører, der internationalt anlægger dobbelt standarder, og alene varetager egne interesser. Den tillid er gennem Covid-epidemien og den generelle geopolitiske udvikling blevet undermineret. Danmark og EU bliver nødt til at finde en ny kurs, også i forhold til grøn omstilling, så vi kan være troværdige samarbejdspartnere,” siger international direktør Jarl Krausing, CONCITO.

Katalogets anbefalinger handler blandt andet om at styrke Afrikas stemme og indflydelse, samarbejde om at integrere bæredygtig udvikling- og klimaindsatser, ikke mindst i de eksplosivt voksende byer, og om at øge investeringer og fremme bæredygtig samhandel og værdikæder.

Afrika er ’hot spot’ for klimaforandringer

Klimaforandringerne sætter allerede i dag tydelige præg på Afrika. Kontinentet bliver af det internationale klimapanel, IPCC, defineret som et ”hot spot” for effekter af klima-forandringerne.

Mens det nordlige og sydvestlige Afrika udtørres, rammes Sahel og dele af det sydlige Afrika af øget nedbør, kraftigere regnskyl og dermed øget frekvens af oversvømmelser og ødelæggelse af infrastruktur. Temperaturstigninger i Afrika forventes yderligere at føre til større udbredelse af vektorbårne sygdomme så som malaria, denguefeber og gul feber. Kysterosionen intensiveres på vestkysten som resultat af en højere stigningsrate i havvandsstanden end andre steder på kloden, og frekvens og voldsomhed af cykloner og storme vil intensiveres på Afrikas østkyst. Dertil kommer, at kontinentets hastige urbanisering og voksende byer vil øge udledninger af drivhusgasser.

”Det betyder uoverskuelige tilpasningsudfordringer både i forhold til håndtering af for meget og for lidt vand, men også høje temperaturer, der reducerer produktivitet, øger sundhedsrisici og skaber udfordringer særligt for udsatte befolkningsgrupper,” siger Jarl Krausing.

Vejen til fremgang i ellers pressede afrikanske økonomier

Tænketanken peger på, at en klogt tilrettelagt, rettidig og integreret tilgang og gensidigt fordelagtige partnerskaber vil kunne bidrage markant til at understøtte en afrikansk ejet grøn og inklusiv omstilling. Den tilgang kan skabe grundlag for en accelereret bæredygtig økonomisk vækst i både Danmark og i de afrikanske økonomier. På den måde er det muligt at varetage begge parters interesser.

”Derfor skal Danmark indgå i et reelt partnerskab med Afrika og sætte ord bag handling. Vi skal arbejde for, at Afrikas stemme bliver hørt såvel internationalt som i Danmark. Når det gælder klima, er vi i samme båd, og vi skal derfor være fælles om at håndtere klimaudfordringen, skabe bæredygtige integrerede markeder og sammen sikre stærke rammer for kanalisering af kapital og investeringer ind på det afrikanske kontinent,” siger Jarl Krausing.

Tænketanken peger blandt andet på, at en mangedobling af private danske investeringer fra kapitalforvaltere, virksomheder og filantropiske fonde er investeringer i afrikansk fremtid og dermed i sikkerhed og stabilitet i bred forstand for både kontinentet og Danmark. Et konkret forslag er også at nedsætte en ’afrikansk investeringskomité’ i offentligt-privat regi for at øge strømmen af kapital og investeringer ind i afrikanske økonomier. 

Desuden kan den dansk-afrikanske samhandel og udveksling af arbejdskraft styrkes gennem etablering af et ’Afrika Importråd’. Initiativerne skal samlet set bidrage til at skabe jobs og forsyningssikkerhed på fødevarer, energi og vand. Og det er der hårdt brug for. Klimarelaterede effekter af den nuværende globale klimaindsats forventes alene at føre til et fald i kontinents BNP på mellem 8 og 15%. Allerede nu vurderes det, at afrikanske lande har oplevet et årligt tab i BNP på 13% i perioden 1991-2010 alene på grund af klimaforandringer.

Læs hele kataloget her

Kontakter

Links

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Ny rapport: Danske landbrug kan producere betydeligt mere mad på et meget mindre areal til gavn for klima og natur24.5.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Landbruget optager sammen med skovproduktion 70 pct. af det danske areal og jordbruget er dermed den aktivitet, der fylder suverænt mest i det danske landskab. Men vi skal bruge areal til mange andre formål: naturen er presset, vi skal opstille mange flere anlæg til sol-og vindenergi og vi skal klimasikre og -tilpasse landet. En ny rapport fra CONCITO viser, at det er muligt at udnytte vores areal til jordbrug langt bedre og derved frigive plads til de mange andre, nødvendige formål.

Byer skal bruge naturen til at klare hedebølger og oversvømmelser og samtidig øge trivsel og sundhed26.4.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Store flader af asfalt og beton, hårde facader og mørke tage og kun få grønne åndehuller kendetegner mange af vores byer i dag. Det er hverken godt for klimaet eller den voksende del af befolkningen, der bor i byerne. Men billedet af den moderne, klimarobuste by skal se helt anderledes ud. Tiden er inde til at forme og udvikle vores byer på en ny måde med naturen i centrum. Det lægger CONCITO op til i en ny rapport ’Naturbaserede byer’.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye