Det høje klimaaftryk fra tøj kalder på mindre garderober og længere brug

Del

Danskernes garderober skal på skrump og holde længere, hvis vi for alvor skal mindske klima- og miljøbelastningen fra vores tøjforbrug og den globale tekstilbranche. Det slår CONCITO fast i en ny rapport, der også viser, at det globale tekstilforbrug er fordoblet over de seneste 30 år og at stigningen især sker i rige lande som Danmark.

Mange aktører spiller en rolle i at reducere det store klimaaftryk fra tøj og tekstiler – politikere, myndigheder, branchen og forbrugerne. Som forbruger kan man hjælpe til ved at bruge sit tøj længere og købe mindre nyt.
Mange aktører spiller en rolle i at reducere det store klimaaftryk fra tøj og tekstiler – politikere, myndigheder, branchen og forbrugerne. Som forbruger kan man hjælpe til ved at bruge sit tøj længere og købe mindre nyt. Foto: Colourbox

I rapporten Fremme af et klimarigtigt tøjforbrug påpeger CONCITO, at mængden af nyt tøj, der kommer på markedet, samt den måde og hastighed hvorpå vi bruger og skiller os af med vores tøj, har større betyd­ning for det samlede klimaaftryk fra tøj-og tekstilindustrien end fx valget af tekstilmaterialer og øget genanvendelse af tekstiler.

”I dag er der stigende fokus på at skifte nogle materialer ud med andre, der har et mindre klimaftryk pr. kilo tøj. Men det, der i høj grad betyder noget for det samlede klimaaftryk er, hvor kort tid vi bruger vores tøj og hvor ofte vi køber nyt. Det skal der langt mere fokus på”, siger seniorkonsulent Charlotte Louise Jensen fra CONCITO.

Produktion af tekstiler og beklædning har både et stort klimaaftryk samt et stort res­source- og arealforbrug. Ifølge CONCITOs opgørelse af Danmarks globale forbrugsudledninger står tekstilforbruget for en samlet årlig udledning på godt 2 mio. ton CO2e, svaren­de til 400 kg CO2e per dansker årligt. Cirka 310 kg af denne udledning er fra beklæd­ning.

Charlotte Louise Jensen påpeger, at mange aktører spiller en rolle i at reducere det store klimaaftryk fra tøj og tekstiler – politikere, myndigheder, branchen og forbrugerne. Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan de forskellige aktører kan reducere klimabelastningen fra tøj og tekstiler.

”Når det handler om en selv, kan man bidrage ved at købe mindre nyt tøj af dårlig kvalitet eller som kun er på få gange – og ved at gå efter genbrugstøj af god kvalitet, og som kan blive ens ’yndlingstøj’,” siger hun.

Myndighederne skal gøre klimarigtigt tøjforbrug muligt

Forskellige materialer har forskellige klima-og miljøpåvirk­ninger, og nogle materialer kan fx have høj klimapåvirkning, men lav miljøpåvirk­ning, og omvendt. For eksempel går der meget vand, pesticider og areal til at fremstille bomuld, modsat syntetiske materialer som polyester, der til gengæld er baseret på olie og kræver meget energi. Det betyder derfor mere for det samlede klima- og miljøaftryk, hvor meget tøj af hvilket som helst materiale, bliver brugt.

Tekstilers kvalitet og holdbarhed er centralt, men også komplekst. Teknisk hold­barhed er nemlig ikke det samme som emotionel og æstetisk holdbarhed, og de nuværende typiske design- og produktionspraksisser, der bygger på lineær og hurtig omsætning af varer bi­drager til, at tøjet hurtigt går af mode.

”Derfor skiller vi os af med tøjet lang tid før, det er slidt op. Det er ikke kun den enkeltes ansvar, men også branchens og myndighedernes ansvar. Myndighederne bør koncentrere sig om at reducere både mængder og omsætningshastigheder i tøj- og tekstilområdet – for eksempel ved at understøtte et mere klimarigtigt tøjforbrug med fysiske rum, der giver mulighed for direkte genbrug, deleøkonomi og reparation, samt stille krav til virksomheder og industri,” siger Charlotte Louise Jensen.

EU bør i ny strategi indføre forbud mod destruktion af usolgt tøj

Analysen giver en række anbefalinger på tekstil-og beklædningsområdet. Særligt fokus er der på at frem­me regulering og lovgivning, der bidrager til en reduktion af volumen samt en længere brugsfase samt fremme af virkemidler, der sikrer stærk cirkularitet (direkte genbrug) frem for svag cirkularitet (udelukkende genanvendelse).

CONCITO anbefaler overordnet, at EU i den kommende tekstilstrategi prioriterer initiativer, der understøtter udvidet producentansvar sammen med målrettet producentansvar samt forbud mod destruktion af usolgt tøj. Den danske regering bør understøtte disse initiativer, suppleret med initiativer, der begrænser markedsføring af nyt og billigt tøj.

Endelig opfordres tekstilbranchen til at omstille til stærke cirkulære forretningsmodeller, der sikrer at produktion og forbrug af tøj ikke bidrager til overskridelse af de planetærer grænser.

OM HOTSPOT-ANALYSER AF DANMARKS GLOBALE FORBRUGSUDLEDNINGER 

I august 2023 udgav CONCITO en ny opgørelse over Danmarks globale forbrugsudledninger  med en samlet udledning på 74 mio. ton svarende til en udledning på 13 ton CO2e per dansker.

Udledningen opdeles i forskellige forbrugskategorier som fødevarer, transport, boliger og andre varer og tjenester, der igen opdeles yderligere i mere detaljerede underkategorier. Derigennem er det muligt at afdække de forbrugsom­råder, hvor danskerne generelt har en høj udledning - såkaldte ”forbrugshotspots”.

Med afsæt i den overordnede opgørelse dykker vi ned i udvalgte forbrugsdomæner i en række hotspotanalyser, hvor vi ser nærmere på udledningernes omfang og årsager samt mulige reduktionstiltag fra politiske institutioner, virksomheder og borgere. 

Rapporten Fremme af et klimarigtigt tøjforbrug er én sådan hotspotanalyse.

Hotspotanalyserne har primært et dansk sigte, men med inddragelse af internatio­nale forhold, der har indvirkning på dansk produktion, forbrug og klimapolitik, for eksempel EU-lovgivning. Notaterne er ikke udtømmende analyser af hele industri­er og komplekse værdikæder, men kommer med bud på, hvilke aktører der fra et dansk perspektiv har det primære ansvar og handlerum.

Kontakter

Links

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Presset på klima og natur kræver et opgør med at beslutte nye veje og broer i blinde13.3.2024 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Alt for længe har politikerne på Christiansborg drevet landets milliarddyre trafikpolitik uden dybere viden om, hvordan behov udvikler sig og uden en langsigtet politisk holdning til, hvordan de kan imødekommes. I en tid hvor klima, natur og ressourcer er under hårdt pres anbefaler CONCITO et reelt paradigmeskifte, så planlægningen af Danmarks mobilitet i højere grad sker ud fra klare, politiske målsætninger, så vi undgår unødvendige anlæg af veje, baner og broer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye