Danmarks Eksport- og Investeringsfond

EIFO vil give kontante fordele til grønne mælkeproducenter

Del

Virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling, skal have bedre finansieringsvilkår. Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, kæder nu kontante fordele sammen med virksomhedernes grønne karakter.

Ifølge Senior Director for EIFOs SMV Agri & Food-afdeling, Lars Horsholt Jensen, kan mælkeproducenter, der scorer højt i Arlas Klimatjek, opnå en prisreduktion på op mod 30 pct. på rentemarginalen på deres finansiering hos EIFO.
Ifølge Senior Director i EIFO, SMV Agri & Food, Lars Horsholt Jensen, kan mælkeproducenter, der scorer højt i Arlas Klimatjek opnå en prisreduktion på op mod 30 pct. på rentemarginalen på deres finansiering hos EIFO.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, skal være med til at drive den grønne og bæredygtige udvikling af danske virksomheder. Derfor lancerer EIFO nu det første af flere initiativer indenfor Sustainability Linked Finance, der skal belønne danske virksomheder med bedre finansieringsvilkår, når de bidrager til den grønne omstilling.

I første omgang er det et initiativ målrettet de danske mælkeproducenter, der kan give en prisreduktion på op til 30 pct. af rentemarginalen, fortæller Lars Horsholt Jensen, der er Senior Director i EIFOs SMV-afdeling Agri & Food.

”EIFO skal og vil være en del af at drive den grønne og bæredygtige omstilling af dansk landbrug- og fødevareproduktion, så det også i fremtiden er konkurrencedygtigt at fremstille fødevarer i Danmark. Derfor har vi lanceret et nyt initiativ, hvor vi scorer mælkeproducenterne ud fra Arlas Klimatjek og gradvist reducerer rentemarginalen med op til 30 pct.,” fortæller Lars Horsholt Jensen.

EIFO vil accelerere omstillingen i primærproduktionen

”Når vi begynder med mælkeproducenterne, er det for det første fordi 38 pct. af CO2-udledningen fra den primære landbrugsproduktion kommer fra husdyrbrug – og at kvæg står for over 80 pct. af den. Her vil en hurtig grøn omstilling have stor effekt,” siger Lars Horsholt Jensen og fortsætter:    

”For det andet er det helt centralt, at vi giver kontante fordele baseret på accepterede modeller og valide data. Arla har med deres Klimatjek en model, der giver os lige netop det på mælkeproducenterne. Med klimatjekket måles mælkeproducenterne på en række forskellige parametre og Arla giver så en bedre afregning for mælken, jo grønnere produktionen er. Det er en velfungerende og gennemarbejdet model, der sætter en standard for branchen. Derfor har det været indlysende at læne sig op ad den og belønne efter samme skala. På den måde kan vi skabe den størst mulige effekt uden at pålægge den enkelte SMV flere rapporteringskrav end nødvendigt,” forklarer Lars Horsholt Jensen. 

Bredes ud til alle mælkeproducenter

At det er Arlas Klimatjek, der ligger til grund for, hvilke finansieringsvilkår mælkeproducenterne skal have betyder ikke, at det kun er Arlas mælkeproducenter, der kan opnå bedre vilkår hos EIFO. 

Arlas Klimatjek forventes i løbet af 2024 at blive tilgængelig for alle danske mælkeproducenter. Og med den i hånden, kan de alle afhængig af deres score få en prisreduktion på finansiering hos EIFO.

Flere initiativer på vej

Udover initiativet til mælkeproducenterne forventer Lars Horsholt Jensen, at der vil komme flere initiativer til den primære landbrugsproduktion i løbet af 2024:

”Vi arbejder intenst sammen med andre gode partnere om at udvikle bæredygtige finansieringsmodeller, der dækker hele dansk landbrug. Det gælder både indenfor Sustainability Linked Finance, hvor vi knytter det an på den aktuelle grønne tilstand, og Impact Finance, hvor nye grønne tiltag i den dagligdags drift, samt investeringer i grøn omstilling vil give kontante fordele i takt med, at de giver grønne resultater,” siger Lars Horsholt Jensen.

Positiv modtagelse i Landbrug & Fødevarer

Landbrug og Fødevarer ser EIFOs nye tiltag, som et godt initiativ, der vil bidrage positivt til den grønne omstilling og konkurrencedygtigheden i dansk landbrugs- og fødevareproduktion:

”Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal udvikle os mod en grønnere produktion, derfor ser vi det som en god model, hvor man kan opnå rabat på eksisterende produkter, ved at være blandt de bedste. Samtidig glæder det os, at tiltaget er baseret på allerede eksisterende modeller som landmanden kender, hvorfor det ikke vil være forbundet med yderligere byrder at efterkomme kravene,” siger Anders Harck, formand i sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer. 
 
"Som pilotprojekt giver det god mening at starte med mælkeproduktionen, idet her er en model der allerede virker og er gennemtestet, ligesom mælkeproduktion udgør en stor andel af EIFOs udlån til landbruget. Vi glæder os til at se, hvilke erfaringer man gør sig med henblik på at udrulle tiltag til andre driftsgrene," siger Anders Harck videre. 

Eksisterende kunder kan forvente et snarligt opkald fra EIFO

I den kommende tid vil EIFO række ud til alle mælkeproducenter med et låneengagement for at få indsigt i deres score i Arlas Klimatjek og tilbyde en prisreduktion. Samtidig vil EIFO række ud til samarbejdspartnere indenfor landbrugsrådgivning og bankerne for at gøre opmærksom på den nye finansieringsløsning, så de kan oplyse deres kunder om mulighederne.

---

Priseksempel: Den Gode Mælk ApS (Fiktiv virksomhed)

Den Gode Mælk ApS skal både generationsskifte og optimere produktionen med investeringer i nyt staldinventar. Finansieringen består af et etableringslån og et vækstlån fra EIFO på tilsammen 6.000.000 kr.

Med en kredit-rating på B1 og 66 point i Arlas Klimatjek opnås en reduktion i rentemarginalen på 20 pct. Det svarer til -1,52 procentpoint og en reduceret renteudgift på i alt 91.000 kr. ud af en samlet årlig renteudgift på 701.000 kr.

--- 

Fakta om EIFO’s nye finansieringsvilkår til mælkeproducenter

Danske mælkeproducenter kan opnå bedre finansieringsvilkår hos EIFO, hvis de scorer højt i Arlas Klimatjek, der er en rapporteringsmodel, som Arlas mælkeproducenter benytter i forbindelse med afregningen af deres mælk. Jo højere de scorer på 19 grønne parametre for deres produktion, des højere afregningspris får de.

EIFO lægger sig med sit nye Sustainability-linked finance-tiltag op ad Arlas model, fordi den er etableret, fungerer og giver god mening. Jo grønnere produktion, des lavere rente.

EIFO vil give op til 30 pct. reduktion på rentemarginalen, fordi EIFO mener, at risikoen, der er forbundet med en produktion, der ligger i den gode ende af Arlas Klimatjek er behæftet med mindre risiko.

Eksisterende kunder, der leverer til Arla, vil derfor potentielt kunne opnå lavere rente på deres engagement med øjeblikkelig virkning. 

Nye og eksisterende kunder, der ikke leverer til Arla, vil få adgang til Arlas Klimatjek i løbet af 2024 og vil herefter potentielt kunne opnå samme renteniveau, som nuværende kunder.

I dag har danske mælkeproducenter engagementer med EIFO for 460 mio. kr.

--- 

Fakta om Arlas Klimatjek:

Klimatjekket skal hjælpe landmænd med at identificere udledninger på deres gårde og give et klart billede af de tiltag, som de kan benytte til at reducere udledningerne yderligere.

Hver Arla-landmand svarer på mere end 200 spørgsmål om alt fra antallet af køer på gården, hvordan staldene er udformede, mængden af mælk de leverer, foderforbrug og -produktion, brug af energi og brændstof samt mængden af vedvarende energi, der produceres. På den baggrund beregnes den samlede klimabelastning pr. kilo mælk - og betalingen fastsættes herefter. Jo mindre klimabelatning, des højere betaling.

Klimatjekværktøjet blev lanceret for Arlas danske landmænd i 2013 og bruges i dag af 9.900 Arla-landmænd i Norden. Værktøjerne benytter den internationalt anerkendte metode til beregning af CO2e-aftryk på gårdniveau, som er udviklet af Det Internationale Mejeriforbund (IDF) og er baseret på ISO-standarden for livscyklusvurdering (14044). Emissioner fra dyr, husdyrgødning og jord vurderes på baggrund af IPCC's retningslinjer. Processen auditeres af Ernst & Young Global Ltd.

Kilde: Arla - Læs mere om Arlas Klimatjek på arla.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Ifølge Senior Director for EIFOs SMV Agri & Food-afdeling, Lars Horsholt Jensen, kan mælkeproducenter, der scorer højt i Arlas Klimatjek, opnå en prisreduktion på op mod 30 pct. på rentemarginalen på deres finansiering hos EIFO.
Ifølge Senior Director i EIFO, SMV Agri & Food, Lars Horsholt Jensen, kan mælkeproducenter, der scorer højt i Arlas Klimatjek opnå en prisreduktion på op mod 30 pct. på rentemarginalen på deres finansiering hos EIFO.
Download

Om Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) er danske virksomheders fælles indgang til risikovillig, statslig finansiering.

EIFO er skabt ved en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond i 2023.

EIFO er Danmarks nationale erhvervsfremmebank, investeringsfond og eksportkreditinstitut i én og samme finansielle institution. Vi udnytter synergier på tværs og bidrager med lån, garantier, kautioner, egenkapital- eller fondsinvesteringer til virksomheder, fonde m.m.

EIFO har et samlet forretningsomfang på omkring 150 mia. kr. og mere end 5.000 kunder i Danmark og ude i verden.

Sammen gør vi Danmark rigere på det, der gør en forskel.

Læs mere på www.EIFO.dk

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye