DI Byggeri

Salget af vinduer i Danmark når rekordlavt niveau

Del

Svigtende aktivitet i nybyggeriet, færre energirenoveringer og større vinduespartier kan aflæses i VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023.

Johny H. Jensen, direktør i Vinduesindustrien. Foto: DI.
Johny H. Jensen, direktør i Vinduesindustrien. Foto: DI.

Efter nogle år med høj byggeaktivitet og mange energirenoveringer er der nu lav aktivitet i både nybyg og renovering. Samtidig går tendensen i retning af større vinduespartier, så det samlede antal solgte vinduer ikke er så højt længere. Det ses i brancheforeningen VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023, som netop er udkommet.

Statistikken viser en samlet tilbagegang på salget i Danmark på 22,6 pct. i styk og 17,9 pct. i Kr. for hele året. Tilbagegangen på salget i udlandet er på 15,1 pct. i styk og 6,5 pct. i kr. Dermed er salget af vinduer i Danmark nu på sit laveste niveau i mere end 10 år, målt i antal vinduer, mens vi skal tilbage til 2019 for at finde et år med en lavere omsætning i kroner og ører.

Alting peger i samme retning

Lavpunktet er et resultat af flere faktorer.

- Vinduesbranchen nød til en vis grad godt af Corona-årene, hvor mange boligejere benyttede lejligheden til at renovere deres bolig, for eksempel med nye vinduer. Nu falder den efterspørgsel, og det kan aflæses direkte både på omsætningen i kroner og ører, og i det samlede antal vinduer, som er solgt i 2023, udtaler VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen.

En lille del af forklaringen på det faldende antal solgte nye vinduer skal dog også ses i trenden med stadigt større vinduer i både nye bygninger og ved vinduesudskiftninger. Boligejeren benytter nemlig ofte lejligheden til at øge vinduesarealet, for eksempel ved at slå to små vinduer sammen til ét stort, og dermed få mere dagslys ind i boligen.

Lav byggeaktivitet, færre renoveringer og større vinduer: Alt peger dermed i retning af et fald i antallet af nye vinduer til det danske marked.

Store besparelser at hente

Tendensen ser umiddelbart ud til at fortsætte lidt endnu. Det afsløres blandt andet af de seneste tal fra Danmarks Statistik, som viser, at både påbegyndt byggeri og byggetilladelser fortsat falder. Branchen må derfor indstille sig på at navigere i et ændret marked. Men branchedirektøren er alligevel optimistisk i forhold til, at salget af nye vinduer nok skal komme op i omdrejninger igen. Det skyldes de forpligtelser, der er, i forhold til at energioptimere og nedbringe CO2-udslippet.

- Analyser peger på, at en komplet vinduesudskiftning til vinduer i energiklasse A kan forbedre hele husets energimærke med et trin på A-G skalaen og spare beboerne for flere tusind kroner om året i varmeudgifter, fortæller Johny H. Jensen.

Med andre ord er der stadig en del lavthængende frugter at plukke, både for mange bygningsejere og i forhold til Danmarks samlede energiforbrug. Og det kan der blive brug for, hvis Danmark skal indfri sin forpligtelse i EU’s bygningsdirektiv om at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen. Men det kræver, at der sættes skub i renoveringen af den eksisterende bygningsmasse, for foreløbig ligger varmeforbruget i bygninger fortsat unødvendigt højt i Danmark, og vi er langt fra EU’s mål om at reducere det gennemsnitlige energiforbrug i beboelsesejendomme med 16 pct. pr. m2 i 2030 og med 20-22 pct. pr. m2 i 2035.

Behov for politiske løsninger

Den lave renoveringsrate ærgrer branchedirektøren.

- Det er ærgerligt, at der ikke bliver gjort mere for at spare på energien i eksisterende bygninger. Det er korrekt, at Danmark er i gang med en omlægning i store dele af varmeforsyningen til grøn energi, men EU’s klimamål taler jo netop om at afskaffe ”Energy poverty” – altså energifattigdom – som er en anden måde at sige på, at der skal være nok af billig, grøn energi til os alle sammen. Derfor skal vi stadig spare på energien hvor vi kan. Sammen med bygningsdirektivet kalder det på politiske greb, som fremmer vinduesudskiftning i eksisterende boliger, siger han. 

Og her ønsker Johny H. Jensen sig politiske løsninger, som er enkle og ikke fordyrende for bygningsejeren.

- En politisk løsning kunne både være i form af tilskud, et fradrag eller deciderede krav til ejere af offentlige bygninger om at spare på energien. Men det skal være uden skærpede komponentkrav, som kun fordyrer produktet. Vi har i forvejen udviklet nogle af verdens mest energieffektive vinduer i Danmark, så det gør kun produkterne dyrere, hvis man stiller endnu flere krav end dem, der er i forvejen, understreger branchedirektøren.

Energieffektive vinduer i verdensklasse

Siden vinduesbranchen i 2009 lavede en aftale med myndighederne om gradvis skærpelse af energikravene til nye vinduer, er der sket en markant forbedring af produkternes energimæssige egenskaber. Hele tre gange er kravene til nye vinduer blevet skærpet med 25 %, senest i februar 2021, hvor de nuværende krav om energineutrale vinduer i klasse A blev skrevet ind i bygningsreglementet.

- De produkter, som forlader vinduesfabrikkerne i dag, er langt mere energieffektive end det, som var kravet i 00’erne. Samtidig er de virksomheder, som er tilsluttet branchestandarden DVV, gået over til igen at bruge kernetræ i vinduesfremstillingen – præcis som man gjorde for 100 år siden, udtaler Johny H. Jensen.

Med andre ord er VinduesIndustriens medlemmer klar til at give et skub til den grønne omstilling ved at levere energieffektive vinduer i verdensklasse til både nybyg og renovering.

- Lige nu ser det lidt sløjt ud for branchen, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at salget vender tilbage,” lyder det fra branchedirektøren.

Fakta: 25 % stramning tre gange
Siden 2009 er energikravene til nye vinduer i Danmark blevet skærpet tre gange. Hver skærpelse har forbedret energieffektiviteten med 25 %. Det betyder, at vinduer solgt i dag er markant mere energieffektive end for blot 15 år siden, og grænsen for rentable forbedringer af vinduernes energiperformance er nået.

Fakta: Kort om DVV og VinduesIndustrien 
VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 44 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark. Foreningen, som i 2023 blev en del af DI Byggeri, har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

null
Salget af vinduer produceret af VinduesIndustriens medlemmer til det danske marked. (Salget til udlandet er ikke omfattet.)

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt direktør i Vinduesindustrien Johny H. Jensen på 5121 2419 eller jhj@di.dk.

DI Byggeri er et branchefællesskab for over 6.700 virksomheder inden for hele byggeriets værdikæde. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere. Læs mere: DI Byggeri - https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/

Følg pressemeddelelser fra DI Byggeri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Byggeri

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye