Fynske Bank

Fynske Bank bag historisk regnskab

Del

Fynske Bank kan se tilbage på et 2023, som resultatmæssigt blev det bedste i bankens historie. Med det meget tilfredsstillende resultat er Fynske Bank ifølge adm. direktør Henning Dam solidt rustet til den forestående vækstrejse.

Adm. direktør i Fynske Bank, Henning Dam, er tilfreds med resultatet og fremhæver særligt bankens udlånsvækst på 17,3 procent.
Adm. direktør i Fynske Bank, Henning Dam, er tilfreds med resultatet og fremhæver særligt bankens udlånsvækst på 17,3 procent. PR-foto: Fynske Bank

Fynske Bank kan i dag offentliggøre et historisk regnskab for 2023.

Det seneste regnskabsår ender som det resultatmæssigt bedste, siden en fusion af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank skabte Fynske Bank i 2013.

Regnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 201,8 mio. kr. mod et resultat på 35,9 mio. kr. i 2022. Resultatet er samtidig mærkbart bedre end forventningerne ved indgangen til 2023.

- Vi ser selvfølgelig tilbage på 2023 med meget stor tilfredshed. Der er alt mulig grund til at være stolte af det historiske resultat, velvidende at det også har været et gunstigt år at drive bank i. Det betyder, at vores ambitioner om at vækste og udvikle banken i de kommende år har fået et ekstraordinært godt afsæt, siger adm. direktør i Fynske Bank, Henning Dam, og fremhæver særligt bankens udlånsvækst på 17,3%.

- Set i det lys er vi særligt tilfredse med, at en af flere positive fortællinger om 2023, er en flot vækst i vores udlån til både vores privatkunder og vores erhvervskunder, siger han.

Investerer i egen udvikling

Regnskabet afspejler, at 2023 var præget af stigende markedsrenter, og i kølvandet på Nationalbankens rentestigninger løftede også Fynske Bank rentesatserne på både udlån og indlån.

I regnskabet udgør nettorente- og gebyrindtægter 408,5 mio. kr. Det er en stigning på 111,6 mio. kr. sammenlignet med 2022. Kursreguleringerne udgør dertil en indtægt på 56,1 mio. kr. i 2023 mod en udgift på 43,1 mio. kr. i 2022.

Udviklingen betyder, at Fynske Bank har kunnet investere i sin udvikling uden at belaste det solide kapitalgrundlag.

Ifølge Henning Dam har Fynske Bank i løbet af 2023 også forretningsmæssigt og organisatorisk forberedt banken til yderligere vækst.

I september åbnede Fynske Bank en ny afdeling i Aarhus med 9 medarbejdere. Og i december åbnede banken en ny afdeling i Cortex Park i Odense, hvor man samlede flere stabsfunktioner fra Svendborg, bankens Finans- og Formuecenter og et nyt Kunde- og Kompetencecenter. Afdelingen består af 50 medarbejdere.

Bankens 10 afdelinger på Fyn, i Trekantområdet og i Aarhus er samtidig blevet opdelt i fire regioner med hver sin regionsdirektør og eget erhvervscenter.

Derfor viser regnskabet også en stigning i udgifter til personale og administration sammenlignet med 2022. Stigningen udgør samlet 28,3 mio. kr., svarende til 11,5%, og kan primært henføres til investeringerne i de nye enheder, de generelle prisstigninger og den seneste overenskomst. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere i Fynske Bank.

- Vi tror på, at der er et spændende potentiale for os i vores kerneområder, men vi er også bevidste om, at vi bliver mødt med store krav fra kunder og omverdenen i forhold til f.eks. rådgivning og compliance. Derfor har vi i 2023 lavet en række tiltag og nyansættelser med det fælles sigte, at styrke vores kompetencer og faglighed til gavn for vores kunder. Vi vil fortsat være en lokalbank, der via vores fondskonstruktion giver tilbage til vores lokalsamfund og er en aktiv del af det. Det er vores dna. Men vi skal også kunne levere den bedste rådgivning og tiltrække dygtige kolleger fremadrettet, siger Henning Dam og sender samtidig en tak til bankens ansatte.

- De har både været en grundsten i det flotte resultat og samtidig været en del af de relativt store forandringer, vi har gennemført. Så der skal lyde en stor og varm tak til alle for en engageret indsats.

Forventningerne til 2024

Fynske Bank forventer, at regnskabsåret 2024 giver et resultat før skat i størrelsesordenen 140-170 mio. kr.

Forventningerne til 2024
Fynske Bank forventer, at regnskabsåret 2024 giver et resultat før skat i størrelsesordenen 140-170 mio. kr.

Kort om Fynske Bank 
Fynske Bank har i alt 10 filialer på Fyn, i Trekantområdet samt i Aarhus. Hovedkontoret ligger i Svendborg. Banken beskæftiger i dag cirka 200 medarbejdere. Mere information på www.fynskebank.dk 

Pressefoto: 
Fotos kan downloades fra https://www.fynskebank.dk/presse/  

Kontakter

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425 tirsdag den 27. februar 2024 i tidsrummet 07.30-09.00.

Alterantivt marketingkonsulent Helle Lassen, tlf. 63 71 50 98 eller hl@fynskebank.dk.

Billeder

Adm. direktør i Fynske Bank, Henning Dam, er tilfreds med resultatet og fremhæver særligt bankens udlånsvækst på 17,3 procent.
Adm. direktør i Fynske Bank, Henning Dam, er tilfreds med resultatet og fremhæver særligt bankens udlånsvækst på 17,3 procent.
Download

Vedhæftede filer

Kort om Fynske Bank

Fynske Bank har 10 filialer på Fyn, i Trekantområdet og i Aarhus. Hovedkontoret ligger i Svendborg med sæde for bestyrelse og direktion. Banken beskæftiger i dag cirka 190 medarbejdere. Mere information på www.fynskebank.dk

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye