Ny rapport: Jordskredet ved Randers er ved at stabilisere sig

Del

Jordskredet ved Randers er ved at stabilisere sig, og jordskredet risikerer ikke længere at påvirke beboelseshuse i Ølst. Det viser en ny rapport fra GEUS, som Miljøstyrelsen har bestilt.

Jordskredets aftagende bevægelser i løbet af januar og februar 2024 tyder på, at det er ved at stabilisere sig. Det konkluderer en rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). I rapporten skriver GEUS også, at der ikke er nogen risiko for, at jordskredet påvirker beboelseshuse i Ølst.

I den nye rapport har GEUS vurderet den aktuelle skredaktivitet og mulig fremtidig udvikling af jordskredet. Vurderingen er foretaget på baggrund af en analyse af skredaktiviteten efter foråret 2023 og frem til februar 2024 samt modelleringer af jordskredet.

"Jordskredet er nu ved at stabilisere sig, og selv i de værste scenarier vurderer GEUS ikke, at der er nogen risiko for, at beboelseshuse i Ølst kan blive påvirket af jordskredet. Selvom jordskredet er ved at stabilisere sig, er der stadig en risiko for skade på miljøet via det overfladevand, der løber fra jordskredet og ned mod Alling Å. Det er vigtigt, at jordskredet fortsat overvåges, og at det forurenede overfladevand håndteres, så vandmiljøet beskyttes. Derfor vil Miljøstyrelsen i samarbejde med Randers Kommune fortsat følge situationen tæt,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

GEUS oplyser, at der fra april 2023 og året ud blev læsset jord af fra kanten af den tidligere lergrav på en hældende skråning af lergraven. Dette har dannet en accelererende jordskredsaktivitet bestående af store strømme af jord, der har bevæget sig ned og ind i deponiet. Den accelererede jordskredsaktivitet er opstået ved, at der er blevet tilført masse, der har presset den øvre vestlige del af den deponerede jord, som allerede var i bevægelse fra 2021 til foråret 2023.

Jordskredet består således i dag ifølge GEUS af to jordstrømme samt en stor del deponeret jord fra den centrale del af deponiet. Jordstrømmene er på 0,32 millioner kubikmeter og udgør dermed en fjerdedel af jordskredets samlede volumen på 1,2 millioner kubikmeter. Da der ikke længere tilføres jord til den øvre del af jordskredet, vil der sandsynligvis ikke forekomme væsentligt øget bevægelse fremover.

Miljøstyrelsen har også bedt GEUS vurdere risikoen for påvirkning af den dæmning, der adskiller rent opdæmmet vand fra Alling Å fra forurenet vand i bassinerne neden for Nordic Wastes område. GEUS skriver som svar herpå, at det ser ud som om, at jordskredet ville have bevæget sig næsten frem til dæmningen, hvis man ikke havde gravet jord bort for at sikre infrastrukturen i dette område.

Den nye rapport fra GEUS er bestilt af Miljøstyrelsen.

Hele rapporten kan læses på GEUS hjemmeside. 

Fakta

  • Randers Kommune har siden den 19. december arbejdet intensivt på at forhindre en miljøskade på Alling Å.
  • Randers Kommune traf den 23. december – på baggrund af en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen – afgørelse om, at der forelå en overhængende fare for miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Miljøskadelovens regler fandt derfor anvendelse.
  • Virksomheden modtog d. 21. januar to påbud fra Miljøstyrelsen. Det ene var et påbud om, at Nordic Waste A/S skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medførte en miljøskade på vandmiljøet og arter i Alling Å. Det andet var et påbud om sikkerhedsstillelse for de relevante udgifter til Miljøstyrelsen.
  • Udstedelsen af de to påbud skete med baggrund i miljøskadeloven. Med udstedelsen af de to påbud overgik myndighedsansvaret fra Randers Kommune til Miljøstyrelsen.
  • Nordic Waste A/S blev den 22. januar erklæret konkurs ved skifteretten.
  • Miljøstyrelsen konstaterede i januar, at der ikke kunne tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger. Dette medførte, at Miljøstyrelsen var forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen gik tilbage til Randers Kommune pr. 1. februar.
  • Kammeradvokaten undersøger fortsat, om andre virksomheder med relation til Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlige for skaderne, og hvilke retlige skridt, der kan tages for at forfølge princippet om, at forureneren skal betale.


Yderligere oplysninger:
Pressekontakt til Miljøministeriet (kan ikke modtage SMS): Tlf: +45 2091 5901.

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye