Heunicke: Nordic Waste A/S er varslet om påbud i sag om massivt jordskred med forurenet jord

Del

Miljøstyrelsen har netop varslet virksomheden Nordic Waste A/S om to påbud. De indeholder blandt andet krav om, at virksomheden stiller økonomisk sikkerhed for de skønnede omkostninger, der er forbundet med at forhindre, at et massivt jordskred med forurenet jord forårsager miljøskade i Alling Å.

Nordic Waste A/S er varslet om, at virksomheden skal efterkomme påbuddets krav om forebyggende foranstaltninger og fremlægge dokumentation for økonomisk sikkerhedsstillelse.

”Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommune har truffet afgørelse herom, hvorfor reglerne i miljøskadeloven skal tages i brug. Heraf følger, at der skal udstedes påbud. Derfor har Nordic Waste A/S nu modtaget to påbud. Det ene pålægger virksomheden at lave afværgeforanstaltninger og sikre miljøet. Det andet pålægger virksomheden med kort frist at stille en sikkerhed for, at den kan betale for oprydningsarbejdet,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Virksomheden er varslet med en kort høringsfrist, der udløber onsdag. Herefter kan Miljøstyrelsen træffe afgørelse om at udstede de to påbud.

Fakta:

  • Randers Kommune har siden 19. december sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet i døgndrift for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
  • Miljøstyrelsen vurderede d. 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
  • Nordic Waste A/S er nu varslet om to påbud. Det ene påbud pålægger Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålægger Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.

Yderligere oplysninger:

Pressekontakt til Miljøministeriet (kan ikke modtage SMS): tlf.: +45 2091 5901

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Biodiversitetspartnerskabet overrækker anbefalinger, der skal føre til styrkede biodiversitetsindsatser hos danske virksomheder13.6.2024 13:51:44 CEST | Pressemeddelelse

22 organisationer fra den private sektor, civilsamfund og videninstitutioner er blevet enige om, at virksomheder skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land. Men for at det skal lykkes kræver det indsatser fra mange parter, og nu er de 22 organisationer klar med deres anbefalinger til en vellykket indsats.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye