Høje afkast i 2023 til LD Fondes medlemmer

Del

Høje afkast i 2023 gav en solid styrkelse af formuen for alle medlemmer. Både feriemidler og dyrtidsmidler blev styrket med 10,1 %. I modsætning til mange sammenlignelige fonde har medlemmerne nu et positivt afkast for de seneste 2 år samlet set, da det negative afkast i 2022 er mere end opvejet af afkastet i 2023.

Portrætbillede af Lars Mayland Nielsen - Direktør for LD Fonde
Lars Mayland Nielsen - Direktør for LD Fonde. Fotograf: Henrik Brus

Renteudviklingen har været en af de største udfordringer for finansmarkederne i 2023. I 3. kvartal fik rentestigninger aktiemarkederne til at falde ganske markant af frygt for, at privatforbruget og virksomhedernes indtjeningsmuligheder ville blive ramt negativt. I 4. kvartal blev frygten erstattet af positive forventninger om, at renterne ikke ville stige yderligere, måske tværtimod, og at forbrugere og virksomheder kunne håndtere det nuværende renteniveau. Vi så derfor en meget positiv udvikling på aktiemarkederne i slutningen af 2023. Renteudviklingen gavnede også obligationsmarkederne, som også har bidraget med pæne afkast.

”Vi er meget tilfredse med at kunne give medlemmerne høje afkast i 2023. Samtidig er inflationen faldet i 2023, så vi ser nu en markant styrkelse af købekraften på medlemmernes opsparede midler,” siger Lars Mayland Nielsen, direktør for LD Fonde.

Godt 10 % i afkast på feriemidlerne

665.000 medlemmer med en samlet formue på 21,3 mia. kr. har fået øget værdien af de opsparede feriemidler med 10,1 % i 2023 efter fradrag for omkostninger og pensionsafkastskat. Det er et højt afkast, både absolut og set i lyset af den moderate investeringsrisiko. I modsætning til mange sammenlignelige fonde har medlemmerne nu et positivt afkast for de seneste 2 år samlet set. Det negative afkast i 2022 er mere end opvejet af afkastet i 2023.

Tabel%20over%20afkast%20i%20L%F8nmodtagernes%20Feriemidler

Afkast på dyrtidsmidlerne giver topplacering i europæisk sammenligning

397.000 medlemmer med en samlet formue på 25,2 mia. kr. har deres dyrtidsmidler placeret i LD Vælger eller i LD Fondes aktie- og obligationspuljer.

Omkring 90 % af formuen er placeret i LD Vælger, som består af en balanceret portefølje med lav til moderat risiko. I Morningstars rating af europæiske fonde opnår LD Vælger 5 stjerner, som gives til de 10 % af europæiske investeringsfonde, som har leveret de bedste afkast set ift. risikoniveau. Analysen foretages af Morningsstar på basis af afkast og risiko på kort, mellemlang og lang sigt.

LD Vælger gav i 2023 et afkast på 10,1 % før pensionsafkastskat. Også på længere sigt er der tale om tilfredsstillende afkast. Tabet i 2022 er mere end opvejet af den positive udvikling i 2023, hvilket både skyldes et absolut godt resultat i 2023, og at LD Vælger tabte mindre i 2022 sammenlignet med tilsvarende fonde.

Det højeste afkast er opnået i LD Fondes globale aktiepulje, som bl.a. høstede store gevinster på det amerikanske aktiemarked. For både den danske og den globale aktiepulje var den positive udvikling i vid udstrækning trukket af en mindre gruppe selskaber, som leverede meget høje afkast. Puljen LD Miljø & Klima gav et lavere afkast end den globale aktiepulje. Det skyldes bl.a. modvind til selskaber, der producerer vedvarende energi, og at porteføljen ikke er eksponeret mod de globale teknologiselskaber, der steg kraftigt i værdi i 2023.

I 2023 kom der en positiv vending på obligationsmarkederne, som i de seneste to år har været ramt af markante rentestigninger. De to obligationspuljer hos LD Fonde gav derfor pæne positive afkast.

Tabel%20over%20afkast%20i%20L%F8nmodtagernes%20Dyrtidsmidler

Muligheden for at foretage individuelle investeringsvalg findes kun for medlemmer med opsparede dyrtidsmidler.

Fakta

  • LD Fondes samlede formue ved udgangen af 2023 var 46,5 mia. kr. fordelt på 25,2 mia. kr. hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og 21,3 mia. kr. hos Lønmodtagernes Feriemidler.
  • I Lønmodtagernes Dyrtidsmidler står ca. 90 % af formuen i LD Vælger, og resten er placeret i aktie- og/eller obligationspuljer. Aktiepuljerne er meget større end obligationspuljerne.
  • I Lønmodtagernes Feriemidler står hele formuen i samme investeringspulje. Afkastet tilskrives efter fradrag af pensionsafkastskat.

Kontakter

Links

Følg pressemeddelelser fra LD Fonde

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra LD Fonde

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye