Cabi

Det betaler sig at hjælpe virksomheder, når en medarbejder mistrives

Del
Der er penge at spare for jobcentre,  hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.
Der er penge at spare for jobcentre, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

Jobcentrene sidder med gode kort på hånden, når det kommer til at forebygge sygefravær.

De kender til støttemuligheder, der kan gavne virksomhederne og kan ofte tilbyde særlige forløb, uden medarbejderen behøver at være sygemeldt.

Erfaringer fra et projekt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at hvis jobcentret tidligt kommer ud og vejleder virksomheden, vil det smitte positivt af på, hvor hurtigt og godt den sygemeldte medarbejder kommer tilbage. Det helt tidlige samarbejde virker især, når jobcentret allerede kommer ud i arbejdsgiverperioden eller før en medarbejder bliver sygemeldt. Det forebygger mange sygemeldinger og letter presset i sygedagpengeafdelingen, men det er slet ikke alle jobcentre, der kommer ud på den måde. Det fortæller Anne Brændbyge, seniorkonsulent i Cabi.

Hvad er jobcentres udfordring for at komme i mål?

De kommuner, der har succes med en tidlig indsats, peger på, at det tidlige møde ude hos virksomheden ikke er mere ressourcekrævende.

”Det tjener sig hurtigt ind at arbejde forebyggende. Men skal man i mål med en tidligere indsats, kræver det et stort og vedholdende ledelsesmæssigt fokus, hvor ressourcerne tænkes og anvendes anderledes. Det er nyt for nogle kommuner, at medarbejderne skal ud på virksomhederne og bedrive sygedagpengeindsats. Og her kan både lederne og sygedagpengemedarbejderne blive usikre på, om de har de kompetencer, det kræver”, fortæller Anne Brændbyge og fortsætter:

”Loven forhindrer ikke et tidligt samarbejde, men der kan være kulturelle barrierer. Hvordan møder jobcentret fx virksomhederne? Tilbyder de den service, virksomhederne efterspørger? De jobcentre, som yder en struktureret og virksomhedsnær service allerede inden medarbejderen sygemeldes, er dem, vi skal lade os inspirere af. De forkorter sygedagpengeperioden til glæde for virksomhederne og de sygemeldte, fordi de får tidlig hjælp til at komme godt tilbage til arbejdet”.

Tidlig indsats betaler sig økonomisk og menneskeligt

En af de kommuner, der er lykkedes med en tidlig indsats, er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen har i august 2022 gjort udviklingsprojektet Langtidsrask permanent efter positive resultater med at forebygge sygefravær ude hos kommunens virksomheder.

Langtidsrask har siden 2018 hjulpet virksomheders medarbejdere med at bevare kontrollen over deres eget liv, når der er opstået udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet. Konkret har projektet tilbudt medarbejdere på arbejdspladsen en anonym vejledning og nem og hurtig adgang til at få svar på spørgsmål, som kan handle om arbejds- og/eller privatlivet. Tilbuddet har været åbent for medarbejdere fra både private og offentlige virksomheder.

Videnshuset Cabi har evalueret Langtidsrask, og den endelige evalueringsrapport viser, at en tidlig indsats giver flere gevinster:

  • Cabi har dykket ned i seks typiske borgerforløb og lavet økonomiske estimater på mulige besparelser. De seks borgerforløb alene estimeres til at give en kommunal besparelse mellem ca. 100.000 og op til en million kroner. Langtidsrask har i alt gennemført 485 individuelle samtaleforløb, og der er derfor potentielt opnået en del besparede midler.
  • En borgercase, baseret på en virkelig case fra projektet, estimerer, at Ringkøbing-Skjern Kommune, set over en periode på 69 uger, har sparet den samlede kommunekasse for 130.000 kr.
  • Det er ikke kun kommunen, der sparer penge. Virksomhederne sparer også penge på de omkostninger, som en sygemelding medfører. De undgår tab af lønkroner og produktivitet, da en sygemelding fx ville betyde omrokeringer af opgaver og udskydelse af deadlines.

Tips til at lykkes med tidlig indsats

Hvis den tidlige indsats skal lykkes, er det ifølge Anne Brændbyge vigtigt, at tre ting er på plads:

  • Der skal være én indgang til jobcentret for virksomhederne – og den må gerne allerede være åben, hvis en medarbejder mistrives.
  • Fællessamtaler mellem medarbejder, virksomhed og jobcenter bør finde sted meget tidligt i forløbet og kan med fordel ske på medarbejderens arbejdsplads.
  • Planen for medarbejderens tilbagevenden skal udformes, så den passer til medarbejderens behov og de muligheder og vilkår, som virksomheden har.

Med Cabis kurser og andre ydelser kan jobcentermedarbejdere blive klædt på til at styrke deres arbejde med tidlig indsats med den seneste viden om lovgivningen og konkrete redskaber og metoder.

Kontakt Anne Brændbyge, seniorkonsulent, på 2063 3578 eller aby@cabiweb.dk og hør mere.

Læs mere om tidlig sygedagpengeindsats på Cabis hjemmeside.

Nøgleord

Kontakter

Dorthe Lundh
Presseansvarlig
dol@cabiweb.dk
4016 3101


Ea Nielsen
Souschef
eni@cabiweb.dk
4128 4126

Billeder

Om Cabi

Cabi er et landsdækkende non-profit videnshus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for alle, der ønsker at fremme:

  • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
  • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Hvert år siden 2002 har Cabi også uddelt CSR People Prize til socialt ansvarlige virksomheder. 

Udsatte unge, S'et i ESG og trivsel

Cabi bidrager til at udvikle den danske beskæftigelsesindsats, og vores mål er, at endnu flere virksomheder tager socialt ansvar. Derfor stiller vi os til rådighed for at formidle gode erfaringer, eksempler, tal og metoder til pressen for at nuancere og øge den offentlige debat om det rummelige arbejdsmarked.
Det er fx inden for temaer som: 

Følg pressemeddelelser fra Cabi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Cabi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye