Lolland Kommune

36 mio. kr. skal løfte Nakskov yderligere og tiltrække nye investeringer

Del

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet fire projekter på tværs af landet, som via ny infrastruktur skal tiltrække private investeringer. Det ene er i Nakskov, og det kommer til at forstærke den positive udvikling for byens borgere og det lokale turismeerhverv.

Udsigt over Nakskov Havn
Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

Nakskov 2030 er kommet gennem nåleøjet med et projekt, der indeholder to elementer.

Det ene består i at transformere de kulturhistoriske færgelejer i Nakskov Havn til vandaktiviteter og ophold, samt til knudepunkt for vandforbindelse til Nakskov Fjord.

Det andet går ud på at opgradere forbindelsen mellem middelalderbyen, havnen og Hestehovedet med blandt andet cykelsti og en oplevelsesrute.

Tilsammen skaber disse elementer grundlag for, at der kan udarbejdes nye kommercielle aktiviteter så som ny overnatningskapacitet, restaurant, museum og detailhandel. Der er givet tilsagn om 26,6 mio. kr. i støtte fra regionalfonden til et samlet budget på knap 36 mio. kr.

Leder af Nakskov 2030 Henrik Madsen siger:

”Det er en fantastisk nyhed. Støtten fra regionalfonden gør det muligt at sætte yderligere skub i turismen og dermed generere øget økonomisk aktivitet og investeringer i Nakskov. I Nakskov 2030 arbejder vi med tre nedslagspunkter, og når vi får bundet dem bedre sammen, skaber vi bedre oplevelser for turister, og det vil gøre det mere attraktivt for kommercielle aktører at etablere sig eller udvide deres tilbud.”

Færgelejerne er et vigtigt punkt i Nakskov Havn og danner den nordlige afslutning af havnens sammenhængende aktivitetsflade, der spænder fra Skulpturpladsen mod syd over Honnørkaj til Færgelejerne mod nord. Tanken i projektet er at skabe en flydende overgang mellem land og vand, der forener rekreativt ophold og aktivitet.  Der tilbydes bademulighed med udspring og inventar, og træplantning og belægning er tænkt i samme skala og stil som på det planlagte projekt på Honnørkaj.

Henrik Madsen siger videre:

”Transformering af de kulturhistoriske færgelejer i Nakskov Havn handler både om at formidle stedets historie og om at skabe noget nyt og attraktivt for byens borgere og for turister udefra. Der skal være en tæt sammenhæng mellem udviklingen af Havnebygningen, Honnørkaj og området ved færgelejerne, så området kan skabe grobund for mange forskellige aktiviteter året rundt.”

Projektets anden del er udvikling af forbindelsen mellem by, havn og Hestehovedet. Forbindelsen skal sikre de bløde trafikanter (cyklende og gående) en sikker og oplevelsesrig forbindelse mellem Hestehovedet og Nakskov Havn. Der skal langs den opgraderede forbindelse etableres formidling af naturen, kulturen og historien gennem nudgingpunkter, der vækker nysgerrigheden hos alle aldre.

Henrik Madsen siger:

”Lige nu er forbindelsen mellem havnen og Hestehovedet lidt en barriere for gæster udefra. Vi skal gøre det nemt at finde vej, og samtidig vil vi gerne gøre turen derud til en attraktion i sig selv. Nogle af de bedste steder at se byen fra er faktisk her på strækningen, og den mulighed skal vi selvfølgelig udnytte. For turister skal det være nemt at opleve både middelalderbyen, havnen og Hestehovedet som en del af et samlet hele, for når der er flere oplevelser på ét sted, tiltrækker det også flere gæster.”

Projektet har nydt stor opbakning blandt interessenter i lokalområdet. Henrik Madsen siger i den forbindelse:

”Jeg vil gerne takke alle, som har støttet op om projektet indtil videre, og jeg ser frem til at fortsætte dialogen, når vi skal i gang med at realisere projektet.”

Om initiativet Nakskov 2030

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem den filantropiske forening Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.

Partnerne har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet.

Visionen er at styrke Nakskov som en by med et attraktivt natur-, fritids-og byliv, som stadig flere vælger at besøge og flytte til. Med udgangspunkt i en fysisk udvikling af byen, skal Nakskov 2030 samle, engagere og understøtte en fælles udvikling af Nakskov –til glæde for borgere, besøgende, erhvervsdrivende og hele Lolland.

Nakskov har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. For eksempel en enestående fjordnatur, en historisk bymidte og en rå og levende erhvervshavn.

Nakskov 2030 centrerer udviklingen tre steder: I bymidten, på havnen og omkring Hestehovedet og fjorden. Her skal en række konkrete projekter tilsammen skabe bedre byrum og nye oplevelser med udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Den historiske bymidte, den rå industrihavn og den trygge og rolige Nakskov Fjord.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune iværksætter handleplan for byggesager18.4.2024 12:19:40 CEST | Pressemeddelelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte i september 2023 en analyse af byggesagsbehandlingen i Lolland Kommune. Nu viser en brugertilfredshedsundersøgelse, at der blandt de fleste adspurgte er tilfredshed med sagsbehandlingen. Men der er også områder, hvor sagsbehandlingen kan gøres endnu bedre. Det viser den analyse, som Deloitte har foretaget for kommunen. Derfor har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en handleplan.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye