Lolland Kommune

Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033 er på plads

Del

Kursen for Lolland Kommunes udvikling i årene frem blev slået fast, da byrådet på deres møde den 12. oktober 2023 vedtog ”Plan- og udviklingsstrategi 2023-2033 – fra mulighed til virkelighed”. Forslaget har været i høring fra den 3. maj til den 3. juli 2023.

Plan- og udviklingsstrategien beskriver byrådets ambitioner for, hvordan Lolland Kommune skal udvikle sig de kommende 10 år. Strategien sætter den overordnede ramme for kommunens udvikling og angiver dermed hjørneflagene for den kommende kommuneplan, de politikker og strategier, der hører til i de enkelte fagudvalg, og for administrationens arbejde.   

Visionen for strategien er at bruge de muligheder, der ligger i Femernbyggeriet og grøn omstilling, til at skabe varige arbejdspladser og sund bosætning lokalt. Målet er en balanceret kommunal økonomi, fordi det er forudsætningen for, at det gode liv kan leves på Lolland – også i fremtiden.

Strategien rummer to hovedspor, der skal gøre den ambition til virkelighed:

  • Investeringer for vækst
  • Kommunal velfærd


Især vækstsporet har en fremtrædende plads i strategien, forklarer Holger Schou Rasmussen:

”Vi befinder os midt i en tid med enestående udviklingsmuligheder for kommunen. Femernbyggeriet og store nationale ambitioner for grøn omstilling betyder investeringer og anlægsarbejder for et tocifret milliardbeløb på egnen de kommende år. Der er aldrig før kommet så mange penge til Lolland-Falster, og det er afgørende for Lolland Kommunes fremtid, at vi formår at omsætte den økonomiske aktivitet, som vi oplever lige nu, til lokal vækst og arbejdspladser. Det er den vigtigste forudsætning for, at vi kan fastholde og tiltrække driftige borgere, og det er byrådets suverænt vigtigste opgave i årene, der kommer.”

Holger Schou Rasmussen uddyber:

”Lolland Kommune er rigtig godt rustet til at gribe de muligheder, som vi bliver spillet i hænde i disse år. Det hænger sammen med, at vi tidligt har haft øje for potentialerne og har prioriteret investeringer i blandt andet Nakskov Havn og grøn energiproduktion. Det kan vi se bærer frugt nu. Der er kommet mange nye virksomheder til i de seneste år, og vi ser en kraftig erhvervsudvikling, f.eks. omkring Nakskov Havn og Maribo Erhvervspark. Der er blandt andet tale om grønne virksomheder som Danmarks første hvederaffinaderi og et PtX-anlæg. Det er blandt andet den type virksomheder, vi skal have flere af, fordi det gavner både lokalt og nationalt.”

Herudover rummer også områdets turisme et stort potentiale, når det handler om at skabe vækst, lokal omsætning og arbejdspladser i Lolland Kommune:

”Vi har en fantastisk sydvendt kyst og med det nye forland, der skyder frem vest for Rødbyhavn, har vi store arealer, der kan bruges til nye overnatningstilbud, restauranter, butikker og attraktive turisttilbud. På sigt har området potentiale til at udvikle sig til en turistdestination i international topliga – en mulighed, vi skal være gode til at gribe og udvikle”, fastslår Holger Schou Rasmussen.

Kommunal velfærd

Plan- og udviklingsstrategien 2023-2033 er dog langt fra en vækststrategi alene. I lyset af de kapacitetsudfordringer, som blandt andet den demografiske udvikling skaber for alle kommuner, er der også brug for at udfordre den måde, som den borgernære service skabes og leveres på i fremtiden.

Det gælder ikke mindst i en kommune som Lolland, hvor fremgangen i lokalsamfundet står i skærende kontrast til en voldsomt trængt kommunal økonomi, der har rod i de seneste mange års urbanisering og centralisering.  

”En plan- og udviklingsstrategi bliver meget hurtigt til en ønskeliste over alt det, vi gerne vil. Det har vi forsøgt at undgå og i stedet give et realistisk bud på vores muligheder, når det gælder den kommunale service. Vi befinder os i de skarpe prioriteringers tid, og vi kan ikke komme i mål med en tidssvarende og tilstrækkelig service alene ved løbende at tilpasse servicen. Der skal en mere gennemgribende omstilling til. Det kommer til at handle om hvor, der skal være service fremover, hvad indholdet skal være, og hvordan vores service skal leveres. Alt er i spil”, forklarer Holger Schou Rasmussen.

Forud for byrådets vedtagelse har borgerne haft mulighed for at give deres besyv med i forhold til den retning, byrådet har udstukket for Lolland Kommunes fremtid. Det har en række borgere gjort enten på det borgermøde, der blev afholdt i Rødbyhallen i juni, eller ved at indsende høringssvar. Alle høringssvar er samlet i en hvidbog og har indgået i den endelige politiske behandling af strategien. Hvidbogen er offentliggjort på Lolland Kommunes hjemmeside.

Holger Schou Rasmussen sætter pris på det engagement, som borgere og interessenter har vist i arbejdet med plan- og udviklingsstrategien. For det er i sidste ende dem, det handler om. Han uddyber:  

”De mennesker, der bor her, og de mennesker, der vælger Lolland til i de kommende år, står knivskarpt i centrum for den nye strategi. Det handler først og fremmest om, at det skal være godt at leve på Lolland. Det tror vi på, at vi bedst kan sikre ved at gribe de muligheder for vækst, som Femernbyggeriet og den grønne omstilling giver os lige nu.”  

Om plan- og udviklingsstrategien

Under titlen ”Fra mulighed til virkelighed” foldes visionen for Lolland i 2033 ud med et mangfoldigt og moderne arbejdsmarked med tusindvis af nye arbejdspladser og en befolkning, hvor markant flere oplever at kunne klare det meste selv i et godt liv på Lolland.

Strategien består af fire dele:

En indledende del med borgmesterens forord, visionen for Lolland 2033 og de overordnede hjørneflag for kommunens langsigtede udvikling. Denne del beskriver de overordnede målsætninger og principper i strategien, der skal arbejdes efter på tværs af udvalg og fagområder.

Strategiens hoveddel udgøres af de to fokusområder med indsatser, som skal virkeliggøre visionen. Erhvervsudvikling i kølvandet på Femernbyggeriet og de gunstige vilkår for udvikling af et grønt erhvervsliv står centralt i strategien. Derudover er nogle af de væsentligste indsatsområder boligudvikling, fremtidens skole samt tilpasning og udvikling af den kommunale servicestruktur til fremtiden.

Tredje del er en baggrundsanalyse, hvor Lolland Kommunes udvikling og nuværende situation gennemgås.

Endelig er der en del om revision af kommuneplanen, der beskriver de emner og områder i kommunen, der vil blive indeholdt i en revision af kommuneplanens bestemmelser samt en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden Kommuneplan 2021-2033 blev vedtaget.

Den politiske behandling af forslaget

Høringsfasen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer, men en række mindre justeringer i strategiens baggrundsanalyse. De fremgår af hvidbogen, der er vedlagt byrådets dagsorden.

Referat af byrådets behandling kan ses her (dagsordener.lolland.dk).

Læs ”Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2033 – fra mulighed til virkelighed” (PDF)

Læs hvidbogen til ”Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2033 – fra mulighed til virkelighed” (PDF)

Nøgleord

Kontakter

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

Tlf:23 24 91 80

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune inviterer til job- og bosætningsmesse7.2.2024 06:15:00 CET | Pressemeddelelse

Onsdag den 28. februar kl. 9-12 gentager Lolland Kommune sidste års succes med en kæmpe jobmesse i Maribo Hallerne. Her vil en lang række lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner stå klar til en snak med jobsøgende og andre interesserede om deres job- og uddannelsestilbud. Samtidig får nye og kommende tilflyttere fra nær og fjern lejlighed til at høre om bolig- og fritidsmulighederne på Lolland. I år er messen nemlig udvidet med en ekstra hal til ejendomsmæglere, foreninger og andre lokale nøgleaktører inden for bosætning.

Dom i Højesteret: Lolland Kommune skal betale for kriminelle, udviklingshæmmede fra Grønland16.1.2024 16:22:54 CET | Pressemeddelelse

Højesteret har tirsdag den 16. januar afsagt dom i en sag, der betyder, at Lolland Kommune skal betale et millionbeløb til Sermersooq Kommune og fremover dække udgifterne til en udviklingshæmmet, kriminel borger fra Grønland. En dom, der principielt kan få stor betydning for både grønlandske borgere og danske kommuner. Lolland Kommune opfordrer til en markant ændring af reglerne.

Horslunde-elever tilbydes stabil løsning med det samme16.1.2024 08:14:29 CET | Pressemeddelelse

Horslunde Realskole meddelte den 11. januar Lolland Kommune, at skolen står overfor lukning. Siden da har kommunen arbejdet på højtryk for at vurdere mulige løsninger for eleverne, i tilfælde af, at generalforsamlingen i Horslunde Realskole beslutter at lukke skolen. Mandag holdt kommunen og bestyrelsen for Horslunde Realskole møde om mulighederne. ”Vi har lagt vægt på, at eleverne skal have så få skift som muligt, og derfor har vi valgt at tilbyde eleverne at starte på Byskolen, som vil være deres distriktsskole efter sommerferien. Det giver mulighed for en stabil løsning for det enkelte barn med det samme. Skulle der være forældre, der meget gerne vil benytte Horslunde Landsbyordning i forårsmånederne, er det også muligt”, siger udvalgsformand Thomas Bo Østergaard. Dialogen med bestyrelsen fra Horslunde Realskole har konkret resulteret i, at bestyrelsen vil indstille overfor generalforsamlingen den 29. januar, at skolen først lukker ved udgangen af februar måned. Det giver kommunen e

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye