Danske BOLIGadvokater

Olietanke forurener stadig – risiko for at boligkøbere hænger på regningen

Del

Ifølge Danmarks Statistik findes der cirka 200.000 olietanke i Danmark. Sker der et olieudslip, kan det blive en dyr affære, hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav. I så fald skal køber selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. 

Huskøbere bør undersøge, hvad der står i købsaftalen vedrørende en eventuel olietank, herunder om der er gamle, usløjfede tanke. Der er nemlig risiko for, at gamle, usløjfede tanke lækker, og olie siver ud i jorden.

”Boligkøbere skal være meget opmærksomme på de regler, der gælder olietanke. Købere skal passe på, at de ikke kommer til at hænge på en ulovlig tank eller en olietank, som – jf. olietankbekendtgørelsen – skal sløjfes inden for kort tid,” advarer Tina Bach, næstformand i Danske BOLIGadvokater.

Det er ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, enten når brugen varigt ophører, eller hvis olietanken er så gammel, at den skal sløjfes jf. olietankbekendtgørelsen. Et oliefyringsanlæg er fir eksempel taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. Ejer skal også sørge for, at ændringen registreres i BBR.

”Køber du en ejendom, hvor du efterfølgende opdager en gammel olietank, der ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du således være forpligtiget til at sløjfe tanken efter forskrifterne. Der vil dog ofte være tale om, at du er blevet "overdraget en mangelfuld ejendom", hvor der kan være grundlag for et erstatningskrav mod sælger,” siger Tina Bach.

Sælger overdrager ansvaret

Det er afgørende at undersøge, hvad der står i købsaftalen vedrørende olietanken og rørsystemet. Er det lovligt eller ulovlig? Hvornår skal olietanken sløjfes?

”For at undgå at købe ”katten i sækken” er det vigtigt, at det fremgår af købsaftalen, hvornår en olietank skal sløjfes, og om den manglende forsikringsdækning, hvis sløjfningen ikke sker rettidigt. Som køber bør man også vide, hvad det indebærer af ansvar at overtage en ulovlig olietank, og det kan en boligadvokat forklare,” siger Tina Bach.

Hold øje med købsaftalen

Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet nogle standardfraser til brug i købsaftaler, som indebærer at ansvaret for olietanken – og hermed ofte ansvaret for sløjfning eller lovliggørelse overdrages til køber. Der ses der også ansvarsfraskrivelser, som siger, at hvis der senere opstår forurening på ejendommen, så er det købers ansvar.

”En sådan ansvarsfraskrivelse bør køber aldrig acceptere, og medlemmer af Danske BOLIGdvokater er meget opmærksomme på disse formuleringer og vil i forbindelse med godkendelse af handlen oplyse, at denne passus skal udgå af købsaftalen – således at en køber kan sende regningen tilbage til en sælger, hvis der senere konstateres en forurening på ejendommen, der stammer fra sælgers ejerperiode,” forklarer Tina Bach, der selv er certificeret boligadvokat.

”Det er imidlertid helt afgørende, at sælger står for lovliggørelse. Derfor skal boligkøber være opmærksom på, hvad der står i købsaftalen og vurdere indholdet og dets konsekvenser fra sag til sag. Fremfor alt handler det om at undgå at ”overtage” ansvaret og dermed regningen,” siger Tina Bach.

For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring. Når man får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark, tegnes automatisk en ansvarsforsikring, men olieselskabets forsikringsselskab kan afvise at dække skaden ved olieudslip, hvis olietanken eller rørsystemet er ulovlige.

Danske BOLIGadvokater opfordrer både boligkøbere og boligsælgere til at sikre sig, at de ved, hvad de køber, og hvad de sælger. 

”Det er præcis den slags forhold, som giver anledning til tvister mellem køber og sælger. Det er samtidig den slags tvister, som kan forpeste tilværelsen for begge parter i flere år efter, at ejendommen er solgt og købt,” lyder advarslen fra Danske BOLIGadvokater.


FAKTA: Regler for villatanke

Overjordiske olietanke af stål (både inden- og udendørs)
• Tanke fra før 2000 skal tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret
• Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal være taget ud af brug 

Nedgravede olietanke af stål
• Typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning skal tages ud af brug 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre) findes på mærkeskilt og evt. tankattest
• Øvrige tanke skal være taget ud af brug

Nedgravede olietanke af plast
• Kugleformede tanke af fabrikat AJVA-PLAST A/S er ulovlige og skal være taget ud af brug.

Kilde: Miljøstyrelsen

Nøgleord

Kontakter

Om Danske BOLIGadvokater

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel.

Danske BOLIGadvokater er repræsenteret i følgegrupperne for hhv. huseftersyn og tinglysning.

Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 100 medlemmer fordelt over hele landet. 

Følg pressemeddelelser fra Danske BOLIGadvokater

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske BOLIGadvokater

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye