Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Årets budget er et børnebudget: 1,3 milliarder til byens børn og unge

Del

Der bliver flere penge til specialområdet, mere musik og bevægelse og pænere skoletoiletter. Alt sammen initiativer, der kan styrke børn og unges trivsel. Københavns Kommunes budget for 2024 er landet og med den også store investeringer til nye dagtilbud, flere specialklassepladser og en helt ny folkeskole.

Tirsdag aften faldt aftalen om næste års kommunale budget på plads i København, og der var på forhånd lagt op til, at de forhandlende politikere måtte prioritere stramt for at få enderne til at mødes. Både socialområdet og børne- og ungdomsområdet stod nemlig med et stort merforbrug, som skulle dækkes hvis det ikke skulle udløse store sparerunder rundt om på skoler og i byens dagtilbud. Med den endelige budgetaftale satte forligspartierne i alt 194 mio. kr. af til indsatser på børne- og ungdomsområdet i 2024.

-Det har ikke været verdens mest fleksible budget, vi har forhandlet hjem i år, men sammenlignet med andre kommuner har vi i København dog en rigtig solid økonomi og kan glæde os over, at vi kan fortsætte en række af vores gode indsatser for børn og unges trivsel og fællesskaber, og at de store udgifter til specialområdet ikke skal betales med besparelser på den almene undervisning, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, (K)

Flere bruger byens tilbud 
I Børne- og Ungdomsforvaltningen alene var der merudgifter for 250 mio. kroner som bl.a. skyldes ny lovgivning om, at kommunerne skal levere gratis tandpleje til unge til og med 21 år, samt at langt flere børn og unge benytter sig af flere af byens tilbud. F.eks. er der flere børn og unge, der bruger fritidsklubberne, flere elever har brug for sygeundervisning, der er flere elever i skolernes modtageklasser og også en stigning i antallet af unge, der tager på efterskole i 10. klasse (hvilket kommunen betaler et tilskud til).

Men den helt store ekstra udgiftspost ligger i, at flere børn og unge indstilles til et specialundervisningstilbud typisk på grund af autisme, ADHD eller en anden vidtgående udviklingsforstyrrelse.

Med budgetaftalen for 2024 afsatte forligspartierne penge til en række indsatser, der styrker børn og unges trivsel. Knap 425 mio.kr. blev afsat til at dække de næste års stigende udgifter til specialundervisning og knap 30 mio. kr. om året går til at fortsætte en række indsatser på skolerne, som styrker læreres og pædagogers arbejde med at støtte børn med særlige behov, så de kan blive i deres almindelige folkeskoleklasse i stedet for at blive henvist til en specialskole.

Indsatser på skoler fortsætter 
Selvom forvaltningens merudgifter ikke blev dækket helt med budgetaftalen, er børne- og ungdoms-borgmester Jakob Næsager godt tilfreds med, at forligspartierne i næste års budget har prioriteret at fortsætte en række indsatser, som byens skoler har arbejdet med i nogle år - f.eks. co-teaching, hvor to voksne tilrettelægger og gennemfører undervisningen sammen.

Der er også afsat 900.000 kr. til en strategi, der skal forebygge og håndtere mental mistrivsel hos børn og unge, og 2 mio.kronertil en analyse af, hvordan flere elever med særlige behov kan inkluderes i folkeskolens almindelige undervisning. 

-Jeg er rigtig glad for, at vi nu får en analyse af specialområdet, så vi kan kortlægge, hvordan vi bedst støtter skolernes muligheder for at skabe rummelige fællesskaber - også for elever med særlige behov. Erfaringen viser jo, at mange af de undervisningsmetoder, som lærerne bruger i specialundervisningen, også er til glæde for alle andre elever, siger Jakob Næsager.

Budget 24 indeholder også penge til fortsættelsen af de populære skolehaver, til et styrket samarbejde mellem skoler og foreninger og til at tilbyde musikundervisning til de børn, der lige nu står på musikskolens venteliste.

-Det er rigtig godt, at vi fandt penge til disse initiativer. Vi kan se, at musik og bevægelse er noget af det, der virkelig kan styrke børn og unges trivsel. Når man går til sport eller spiller musik sammen, bliver man en del af et meningsfuldt fællesskab, og det er godt for alle mennesker, og børn skal jo ikke tilbringe deres barndom på en venteliste. Derfor glæder det mig, at vi udvider musikskolens kapacitet med henblik på afvikling af ventelisten, siger Jakob Næsager.

Nye folkeskoler, flere specialpladser og dagtilbud på vej 

Også på anlægsområdet er der store investeringer på vej. Der er sat penge af til planlægning og opstart af to helt nye folkeskoler – en på Amager og en i Nordhavn – og til etablering af mange flere specialundervisningspladser og til byggeriet af helt nye dagtilbud.   

Med Budget 2024 bliver også ønsket om fire ekstra skoleidrætshaller mere konkret. Forligspartierne har givet hinanden håndslag på, at der nu skal sættes gang i et arbejde, som skal resultere i planlægningsbevillinger på fire konkrete skoler rundt om i byen. 

-Jeg er mega stolt over, at vi endnu engang står med et budget, hvor vi investerer stort i byens børn og unge. Det er en stor glæde, at der er flotte nye skoler på vej, og ikke mindst en hårdt tiltrængt forbedring af nedslidte skoletoiletter. Gode fysiske rammer er også med til at skabe rammerne for god trivsel. Det er en af vores allervigtigste opgaver, og det hjælper os på vej til vores ambition om, at vi i København vil være danmarksmestre i børneliv, siger Jakob Næsager.  

FAKTA om budget 24  

I året 2024 satte forligspartierne i alt 194 mio. kr. til børne- og ungdomsområdet.  

Over hele perioden 2024-2027 blev der afsat 1, 3 milliarder kroner: 

 • 424,8 mio. til at dække merudgifterne til specialundervisning 

 • 54 mio.kr. til forbedring af nedslidte skoletoiletter på byens folkeskoler 

 • 29,4 millioner i 2024-27 til at videreføre en række tiltag, der styrker skolernes mulighed for at særlige behov kan blive i deres almindelige skoleklasse fremfor at blive henvist specialundervisning 

 • 18,2 mio.kr til at dække øgede udgifter i skolernes almen undervisning 

 • 9,9 mio. kr. til flere tilbud om musikundervisning. 

 • 7,6 mio. kr. til skolehaverne på Ellebjerg Skole og skolehaveprojektet De Glade Rødder. 

 • 6 mio. kr. til at skoleelever kan komme i erhvervspraktik i fx skoler og dagtilbud 

 • 4,6 mio. kr. til gratis tandpleje til unge på 18-21 år i 2024 (stigende til 37 mio. kr. i 2027) 

 • 2 mio.kr til særlige indsatser for højt begavede elever i folkeskolerne 

 • 2 mio. kr. til analyse af specialområdet, der skal kortlægge skolernes muligheder for at tilrettelægge undervisningen og skoledagen bedre inkluderer elever med særlige behov fx udviklingsforstyrrelser  

 • 900.000 kr. til at udarbejde en strategi på tværs af forvaltninger til forebyggelse og håndtering af mental mistrivsel hos børn og unge – blandt andet så medarbejdere i skoler og dagtilbud får overblik over den vifte af trivsels-tilbud, der findes udenfor skolerne. 

 • 900.000 kr. årligt til en ”jobdag” på folkeskolerne 

 • 600.000 kr. til styrket samarbejde mellem skoler og foreninger 

På socialområdet blev der desuden afsat følgende til børn og unge i perioden 2024-2027 

 • 214 mio. kr. til håndtering af mistrivsel og flere autismediagnoser blandt andet til familierådgivning 

 • 100,8 mio.kr. til udsatte børn og unge som fx har behov for en anbringelse udenfor hjemmet 

 • 4,9 mio. kr. til fortsat støtte til organisationen Børn Unge og Sorg 

 • 1,2 mio. til fortsat styrket indsats for børn og unge med spiseforstyrrelser 

På anlægsområdet blev der i perioden 2024- 2030 afsat finansiering til:  

 • 149,4 mio.kr. tidlig opstart af en ny folkeskole i Fælledby  

 • 134, 5 mio.kr. til etablering af ny specialklasserække til 48 elever på Peder Lykke Skole på Amager 

 • 53,5 mio. kr. til planlægning af en ny skole på Levantkaj i Nordhavn 

 • 82,6 mio. kr. til byggeriet af en ny daginstitution i Tingbjerg 

 • 75,4 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i Bellacentret 

 • 32,7 mio.kr. til tidlig opstart af 64 midlertidige specialundervisningspladser ved den kommende skole på Levantkaj  

 • 27,8 mio. kr. til mere miljøvenlig affaldshåndtering på skoler og i dagtilbud 

 • 25,5 mio.kr. til helhedsrenovering og ombygning af Guldberg Skole på Nørrebro 

 • 18,6 mio.kr. til planlægning af nye dagtilbud – herunder et nyt CO2-neutralt dagtilbud i Ørestad. 

 • 16,1 mio.kr renovering af nedslidte legepladser 

 • 16 mio. kr. til at etablere sikre skoleveje ved fire folkeskoler 

 • 4 mio. kr. til at etablere indkørselsforbud ved 30 folkeskoler, (for de skoler, som selv ønsker det) 

 • 3,8 mio.kr. til udvidelse og modernisering af specialskolen Strandparkskolen i Sydhavnen. 

Budgetforhandlingerne for 2024 hviler på den principaftale, som blev indgået i juni måned 2023 mellem Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. En aftale, der fastlægger de økonomiske rammer og forhandlinger om Københavns Kommunes budgetter i 2024 og 2025. De samme partier, som står bag aftalen om at udbygge metroen og udvikle Lynetteholm til boligområde og stormflodssikring af København. 

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Førskole fritidsinstitution er meget mere end en spareøvelse4.4.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I maj starter mange børnehavebørn i førskole SFO. Ordningen er kritiseret for at være en spareøvelse, fordi normeringerne i en fritidsinstitution er dårligere end i børnehaven. Tiden i fritidsinstitutionen inden skolestart er dog meget mere end en spareøvelse. Personalet lægger et stort arbejde i at sikre, at børnene får en god overgang til skolen, lyder det fra en leder i en københavnsk fritidsinstitution.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye