Danske virksomheder går sammen om ansvarlig sojadyrkning i Brasilien

Del

Det er nu lykkedes en række store danske virksomheder at gå sammen om fælles indkøb af ansvarlige sojakreditter i Brasilien. Med en fælles aftale vil virksomhederne støtte en ansvarlig produktion og beskytte den truede natur her og nu, samtidigt med i højere grad at gøre det muligt for virksomheder at købe certificeret soja. Det drejer sig om virksomhederne Arla, Rema 1000, Dagrofa, Coop, DLG og Danish Crown. Alle er medlem af ’Dansk Alliance for Ansvarlig Soja’ - en alliance faciliteret af Etisk Handel Danmark med støtte fra Udenrigsministeriet.

Soja kan være en problemfyldt afgrøde. Den udgør én af de største globale risici for skovrydning, og derudover kan dyrkning af afgrøden også være skyld i tab af biodiversitet, højt pesticidforbrug og landejerskabs-konflikter, m.m. Derfor har en lang række danske sojaaktører på tværs af sektorer siden 2019 arbejdet sammen i ’Dansk Alliance for Ansvarlig Soja’ for at fremme ansvarlig sojaproduktion igennem et langsigtet og forpligtende samarbejde. Og nu er en række af de største danske sojaforbrugende virksomheder fra alliancen blevet om enige om en fælles aftale for indkøb af ansvarlige RTRS- kreditter (Roundtable for Responsible Soy). Den fælles aftale er en del af det større Partnerskab for Bæredygtig Soja i samarbejde mellem WWF Danmark og Etisk Handel Danmark, støttet af Udenrigsministeriet. 

Et handelssystem med udfordringer  

RTRS-kreditter kan købes af virksomheder, og én kredit svarer til et ton certificeret soja. Når virksomheder køber kreditterne, støtter man sojabønder, der dyrker ansvarlig soja ud fra 108 RTRS-kriterier. Forskning har vist, at selv om alle RTRS-kreditter sikrer, at produktionen lever op til de samme kriterier, repræsenterer de ikke nødvendigvis den samme effekt. Det skyldes, at kreditter kan købes ”blinde”, og det vil sige, at køberen ikke har indsigt i hvem eller hvordan kreditterne støtter en positiv udvikling.  

Enkelte danske aktører, der har købt kreditter i de foregående år, har været opmærksomme på denne udfordring og sikret en højere grad af transparens. Bygget på disse erfaringer har alliancen nu udarbejdet en model, hvor alliancemedlemmer går sammen om at støtte en transformationen af sojaproduktionen i et højrisikoområde. Modellen bygger på flere elementer, herunder; geografisk bestemt til højrisikoområder, samarbejde på tværs af leverandørkæden, øget dialog/adgang til producenter og flerårig forpligtelse. Ifølge Aske Skovmand Bosselmann, Lektor og Ph.d. ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, har Alliancen lagt en god strategi med fælles indkøb af ansvarlige sojakreditter:  

”Det kræver store investeringer i både infrastruktur og logistik at få den ansvarlige soja fysisk adskilt fra den konventionelle. Og det kræver især, at der produceres nok ansvarlig soja. Derfor er det en god strategi at gå flere aktører sammen om at købe fra ét område, så der skabes incitament til at skabe rammerne til det. Regionelle kreditter er et skridt i denne retning. Flere europæiske lande, som fx Frankrig, er også begyndt at kigge på Danmark, som en god case. Og det skyldes, at der i alliancen samarbejdes på tværs af forskellige aktører, som jo ellers er i konkurrence med hinanden.”  

Skabe impact i Cerradoen i Brasilien 

I den fælles aftale har alliancemedlemmer valgt at købe kreditter fra producenter i én af de mest sårbare regioner i Sydamerika, nemlig Cerradoen. Et område, som har brug for omgående investeringer og støtte ift. at undgå rydning af skov og tab af biodiversitet og natur. Ved at investere i regionale kreditter i højrisikoområder, bidrager deltagerne til at stoppe udnyttelsen af naturen, mens det på længere sigt giver større mulighed for fysisk sporbare kæder fra regionen i fremtiden. Gennem aftalen støtter Alliancen sojaproducenter, der producerer ansvarlig soja og bidrager dermed til tilgængeligheden på markedet. Derudover viser det producenterne i Cerrado-området, at der er et marked for ansvarlig sojaproduktion. Det giver danske aktører et transparent overblik over, hvem der producerer soja, der kan indgå i de danske forsyningskæder. 

”Vi har nået en vigtig milepæl med denne fælles aftale. Vi har i alliancen samlet de største danske købere af sojakreditter, og vi kan dermed skabe reel impact i Brasilien og dokumentere fremgang i forhold til klimaresiliens, pesticidforbrug, sundhed, biodiversitet osv. Og på sigt vil vi gerne inspirere andre lande og flere aktører til lignende modeller,” udtaler Janine Dortmundt, rådgiver i Etisk Handel Danmark.  

Sofie Tind Nielsen, Senior Specialist, Forest fra WWF Danmark, tilføjer yderligere:  

”Det er positivt, at virksomheder vil samarbejde om at sikre ansvarlig soja i højrisikolande som Brasilien. Den fælles ambition er ansvarlig soja og verificeret skovrydnings- og konverteringsfri soja i 2025, og det kommer til at kræve, at virksomhederne også tager de næste vigtige skridt sammen med os.” 

Alliancen tester flere løsninger 

Ud over at bidrage til den umiddelbare beskyttelse af natur i højrisikoområder, kan den fælles aftale om indkøb af ansvarlige sojakreditter være med til at skabe et mere langsigtet incitament til Brasilianske sojabønder. Det er dermed et skridt på vejen til en mere bæredygtig sojasektor, men det er ikke i sig selv en gylden løsning. Derfor arbejder den danske sojaalliance på flere forskellige metoder, som skal bringe alliancen tættere på at nå visionen; at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt og lovligt i 2025 – og at alliancen bidrager til den globale produktion af ansvarlig soja. Andre metoder er vidensdeling, due diligence, styrket internationalt samarbejde og koordinering om regionale skov-aftaler. Og ikke mindst afprøvning af konkrete løsninger på markedet.  

Derudover stiller Alliancen ikke kun krav til skov og natur. Alliancen stiller også krav til ansvarlige arbejdsforhold, dyrkningsmetoder og respekt for lokalbefolkningerne – alt sammen områder, der er med til at fremme en mere ansvarlig sojaproduktion. Alliancens medlemmer har et fælles mål om, at det senest skal være opfyldt fra 2025. Det betyder, at al soja, der indgår i danske værdikæder inden for landbrug, fødevareproduktion og detailhandel, skal senest fra 2025 være ansvarligt produceret inkl. verificeret skovrydnings- og konverteringsfri. 

Fakta 

  • Danmarks import af sojavarer udgøres hovedsageligt af sojakager, der anvendes som proteinfoder i danske husdyrbesætninger. Sojaimport fra Sydamerika, bl.a. fra Chaco i Argentina og Cerrado i Brasilien, er største kilde til det danske afskovningsaftryk. Alene grundet afskovning, udleder den soja, vi importerer ca. 4. mio. tons CO2 om året. Cerradoen oplever stigende afskovning, også i 2023. Den brasilianske Cerrado er den ældste og mest biodiverse skovsavanne i verden og hjemsted for over 10.000 plantearter og fascinerede dyr som jaguaren, myreslugeren, bæltedyret og tapiren, der kun findes få steder i verden (WWF). 

  • I 2019 blev ’Dansk Alliance for Ansvarlig Soja’ etableret af dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder for at styrke en fælles indsats mod afskovning. Alliancen samler i dag 25 centrale aktører. Alliancen arbejder både for at sikre at al sojaimport til Danmark er produceret ansvarligt, men også for at bidrage til at den globale produktion bliver mere ansvarlig. Det sker blandt andet gennem involvering i projektet Bæredygtig Soja, Brasilien, med WWF og Etisk Handel Danmark, og som er støttet af Udenrigsministeriet.   

  • Arla, Coop, Dagrofa og Rema 1000 er med i aftalen for deres samlede køb af RTRS-kreditter, mens Danish Crown og DLG er med for dele af deres køb.  

  • Alliancen tager senere på året på felttur til Brasilien og besøger sojaproducenterne. Formålet er bl.a. at opbygge en tættere relation mellem køber og producent og undersøge muligheden for på sigt at få sporbar ansvarlig soja gennem hele værdikæden. Derudover er der brug for dialog med andre europæiske lande som alliancemedlemmer eksporterer deres fødevarer til.  

Nøgleord

Kontakter

Lotte Frøjk Knudsen, tlf. 29452501 eller mail lfk@etiskhandel.dk, kommunikationsansvarlig i Etisk Handel Danmark.

Følg pressemeddelelser fra Etisk Handel Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Etisk Handel Danmark

De globale værdikæder er under forandring15.5.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Øget pres på planetære grænser, lovgivning og stigende forventninger til ansvarlighed skaber fokus på vores aftryk på kloden. Mange virksomheder og organisationer er i gang med at omstille værdikæderne bag fx. fødevarer, mode og tekstil. Etisk Handel Danmarks nye analyse viser, at 84% af medlemmerne vil styrke samarbejdet med deres leverandører om etik og bæredygtighed. Samtidig overvejer en del virksomheder deres handel med lande og producenter i det globale syd.

Sidste års prisvinder: Vi har fået åbnet flere døre til leverandører med fokus på bæredygtighed30.10.2023 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Verdens Bedste Indkøber-prisen gik sidste år til Sinatur Hotel og Konference for at inkorporere deres mål om ansvarlighed i samarbejdet med deres leverandører. Prisen har åbnet mange døre til leverandører, som ønsker at arbejde sammen med Sinatur om bæredygtighed. Frem til den 1. november kan man nå at indstille virksomheder eller organisationer – eller sig selv - til prisen Verdens Bedste Indkøber 2023.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye