Danske Professionshøjskoler

Nye optagetal: For få optages på uddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver

Del

Nye tal viser, at der optages lige så få på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver som ved sidste års alarmerende lave optag. Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, er bekymret over udsigten til mange ledige studiepladser på samfundsbærende uddannelser.

Til midnat får godt 84.000 spændte ansøgere svar på, om de får tilbudt en plads på den videregående uddannelse, de har ønsket sig. Og måske er det en plads på en af uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver.

Allerede nu viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der ved årets optag på videregående uddannelser samlet set optages lige så få på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver som ved sidste års alarmerende lave optag. En virkelig dårlig nyhed, ifølge Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

- Sidste år ramte vi et ekstraordinært lavt niveau i antallet af optagne studerende på de professionsrettede velfærdsuddannelser. Så det er en rigtig dårlig nyhed, at udviklingen er mere eller mindre status quo i forhold til sidste år. Og endnu værre er det, at der på pædagoguddannelsen er et yderligere fald på 5 pct. og et lille fald på 1 pct. på læreruddannelsen.

Forkvinden havde håbet på en stigning i optaget på læreruddannelsen, hvor en ny og styrket uddannelse for første gang tager imod studerende fra denne sommer.

Vi uddanner færre, end samfundet har brug for

Ser man på tendensen siden 2019, er optaget på de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser faldet med 15 pct. I samme periode er det samlede optag på videregående uddannelser faldet med 7 pct.

Camilla Wang er særligt bekymret over optaget på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, der siden 2019 er faldet med hhv. hele 19 og 17 pct. Det lave optag betyder, at der igen ved denne sommers optag er udsigt til ledige studiepladser på de fleste af landets pædagog- og sygeplejerskeuddannelser. Og det er problematisk, for antallet af studiepladser på de to uddannelser er et udtryk for, hvor mange sygeplejersker og pædagoger, samfundet har brug for. Det er nemlig landets kommuner og regioner, der i samarbejde med professionshøjskoler, fastsætter antallet af studiepladser ud fra deres behov for uddannede fagprofesionelle.

- Det er meget bekymrende, at vi igen i år får mange ledige studiepladser på samfundsbærende uddannelser til fx pædagog og sygeplejerske. For det betyder simpelthen, at vi uddanner færre, end vi har brug for i landets vuggestuer, døgninstitutioner og på hospitalerne.

Det er fag, hvor der allerede i dag er alvorlig mangel på uddannede fagprofessionelle, og hvor manglen i fremtiden forventes at blive endnu større. Ifølge en analyse af Damvad Analytics (2021) vil Danmark i 2030 mangle 13.700 pædagoger og 8.200 sygeplejersker.

Varslede politiske uddannelsesreformer er et vigtigt skridt

Ifølge Camilla Wang er det en kompleks samfundsudfordring, vi står overfor, når færre unge optages på vigtige uddannelser til fx sygeplejerske og pædagog. Og hvis udviklingen skal vendes, og disse uddannelser igen skal blive attraktive, skal der flere og ganske omfattende reformer til.

- Den gode nyhed er, at jeg tror på, at vi faktisk kan løse det her. For der har før været politisk evne og vilje til at forandre vores uddannelsessystem. Det skal vi gøre igen. Og her bliver de varslede politiske uddannelsesreformer i efteråret et vigtigt første skridt.

I juni indgik et flertal på Christiansborg ’Aftale om reform af universitetsuddannelser i Danmark’, som bl.a. vil reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.

I arbejdet med at styrke de professionsrettede uddannelser peger Camilla Wang på, at det bl.a. er nødvendigt at gøre uddannelser til bl.a. pædagog og sygeplejerske mere attraktive ved fx at skabe mere ambitiøse lærings- og studiemiljøer, ligesom det er vigtigt med bedre videreuddannelses- og karrieremuligheder, så fx pædagoger og sygeplejersker kan uddanne sig på højere niveau og løfte arbejdet tæt på borgerne.

- Men der findes ingen simple løsninger. Vi skal have skabt et samfund, der i langt højere grad motiverer, værdsætter og belønner også de håndværksmæssige og de praktiske uddannelser. Og det kræver handling fra både os som uddannelsesansvarlige, politikere, arbejdsgivere og fagforeninger, siger Camilla Wang, som samtidig understreger, at den varslede reform af de professionsrettede uddannelser ikke alene løser udfordringen, men er et helt afgørende første skridt i den rigtige retning.

Nøgleord

Kontakter

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler
Tlf: 7248 1044.

Andrea Therp Nielsen, kommunikationskonsulent i Danske Professionshøjskoler
Tlf: 6134 0417

Billeder

Links

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for landets seks professionshøjskoler. 

Følg pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Fald i søgningen mod velfærdsrettede professionsuddannelser fortsætter: Bydende nødvendigt med en ambitiøs reform5.7.2024 15:38:34 CEST | Pressemeddelelse

Med dagens søgetal til de videregående uddannelser falder antallet af ansøgere til samfundsbærende uddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og lærer. Årets søgetal skriver sig derfor igen i år ind i en langvarig tendens, hvor færre unge søger mod uddannelser til fx pædagog, lærer og sygeplejerske. Det understreger behovet for en ambitiøs politisk reform, der vender udviklingen, og gør det attraktivt for flere unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej til.

Danske Professionshøjskoler: Der er behov for en ambitiøs og helhedsorienteret reform af professionsuddannelserne2.5.2024 09:07:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark mangler uddannede fagprofessionelle - både på velfærdsområdet, men også til life-science-industrien og de erhverv, der knytter sig til den grønne omstilling og digitalisering. Samtidig har de unges søgning til samfundsbærende professions- og erhvervsrettede uddannelser været stærkt nedadgående de senere år; ikke mindst til de store velfærdsrettede professionsuddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Fx har der siden 2014 været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelsen på 42 pct., mens der på sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen har været et fald på omkring 40 pct. i samme periode. Regeringen forventes inden for kort tid at præsentere et udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I den forbindelse kommer Danske Professionshøjskoler for første gang i dag med et bud på, hvad en reform bør indeholde, hvis vi skal lykkes med at løse den store samfundsmæssige udfordring, Danmar

Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser15.3.2024 15:01:22 CET | Pressemeddelelse

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye