Danske Professionshøjskoler

For få unge vil være pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver – ”Det haster med ambitiøse reformer”

Del

Søgningen mod de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet står samlet set stille i forhold til sidste år. Siden 2019 tegner der sig imidlertid en markant udvikling, hvor unges søgning mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hhv. 29 og 27 pct. Den udvikling skal vendes, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

I dag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1.Dagens tal viser, at søgningen mod både pædagog- og socialrådgiveruddannelsen falder med 4 pct. siden sidste år. Til gengæld er sidste årsmeget markante fald på 28 pct. i søgningen mod sygeplejerskeuddannelsen vendt til en mindre stigning på 6 pct., mens interessen for at blive lærer er steget med 1 pct. Tallene dækker over store forskelle mellem landets seks professionshøjskoler.

Ser man imidlertid på tendensen siden 2019, som er det seneste år inden coronapandemiens påvirkning på søgetallene, er søgningen mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen faldet med hele 29 og 27 pct. For socialrådgiveruddannelsen er faldet 25 pct., mens faldet for læreruddannelsen er 13 pct.

Den udvikling risikerer at forværre den rekrutteringskrise, som fx hospitaler, børnehaver og skoler allerede oplever i dag, advarer Camilla Wang.

- Det er et kæmpe problem, at det ikke er attraktivt nok for de unge i at uddanne sig til fx pædagog eller sygeplejerske. Det er helt afgørende, at vi får vendt udviklingen og gjort det mere attraktivt at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver, siger Camilla Wang.

Brug for fortsat politisk fokus og ambitiøse reformer

I sidste uge indgik et bredt flertal på Christiansborg ’Aftale om reform af universitetsuddannelser i Danmark’, som ifølge Camilla Wang, anerkender den enorme rekrutteringskrise særligt i forhold til uddannede pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere. Med aftalen lægges der op til fra efteråret at tage de første, indledende skridt mod at uddanne bedre til samfundets behov.

Men det bliver ikke nemt, og der skal mange, ambitiøse greb til, mener Camilla Wang. Hun peger på en nylig undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) der viser, at der venter en enorm opgave forude, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge uddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog.

- Der er ikke én, men mange grunde til, at de unge fravælger de her uddannelser. Det handler både om, at gymnasieleverne hellere vil ind på universitetet, at bl.a. pædagoger og lærere har for få karriere- og udviklingsmuligheder, mens forventningen om dårlige arbejdsvilkår også skræmmer. Det er udfordringer, som kræver politisk fokus og reformer, der kommer hele vejen rundt, siger Camilla Wang.

Udviklingen kan vendes

Camilla Wang tror på, at udviklingen kan vendes for både pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

- Vi er mange på tværs af uddannelser, politikere, arbejdsgivere og arbejdstagere, der er klar til at tænke nyt og tage ansvar for den her enorme samfundsudfordring, siger Camilla Wang. Hun er klar med flere konkrete forslag, der sætter ind på selve uddannelserne, men også rundt om.

På fx pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne skal studie- og læringsmiljøerne styrkes, så de bliver mere ambitiøse, ligesom hun ser store potentialer i, at de studerende sammen med dygtige undervisere rykker endnu tættere på de konkrete opgaver på sygehuset, skolen eller i børnehaven. Efter uddannelsen skal der være udsigt til flere karriere- og udviklingsmuligheder, hvor fx pædagoger og lærere kan uddanne sig på højere niveau og endnu tættere på borgerne.

Mindst lige så afgørende er det, at der også sættes ind før, de unge vælger videregående uddannelse. På landets største ungdomsuddannelse, det almene gymnasium, som hvert år udklækker 25.000 nye studenter, vil Camilla Wang indføre nye fag og studieretninger, så flere studenter får øjnene op for at mulighederne i at vælge en professionsuddannelse - et forslag, som bakkes op af Danske Gymnasier.

Se udviklingen i antal 1. prioritetsansøgninger i vedhæftede fil.

Læs Danske Professionshøjskolers rekrutteringsudspil.

Nøgleord

Kontakter

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler
Tlf: 7248 1044.

Ole Larsen, kommunikationschef i Danske Professionshøjskoler
Tlf: 9154 1668

Vedhæftede filer

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for landets seks professionshøjskoler. 

Følg pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Fald i søgningen mod velfærdsrettede professionsuddannelser fortsætter: Bydende nødvendigt med en ambitiøs reform5.7.2024 15:38:34 CEST | Pressemeddelelse

Med dagens søgetal til de videregående uddannelser falder antallet af ansøgere til samfundsbærende uddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og lærer. Årets søgetal skriver sig derfor igen i år ind i en langvarig tendens, hvor færre unge søger mod uddannelser til fx pædagog, lærer og sygeplejerske. Det understreger behovet for en ambitiøs politisk reform, der vender udviklingen, og gør det attraktivt for flere unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej til.

Danske Professionshøjskoler: Der er behov for en ambitiøs og helhedsorienteret reform af professionsuddannelserne2.5.2024 09:07:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark mangler uddannede fagprofessionelle - både på velfærdsområdet, men også til life-science-industrien og de erhverv, der knytter sig til den grønne omstilling og digitalisering. Samtidig har de unges søgning til samfundsbærende professions- og erhvervsrettede uddannelser været stærkt nedadgående de senere år; ikke mindst til de store velfærdsrettede professionsuddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Fx har der siden 2014 været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelsen på 42 pct., mens der på sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen har været et fald på omkring 40 pct. i samme periode. Regeringen forventes inden for kort tid at præsentere et udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I den forbindelse kommer Danske Professionshøjskoler for første gang i dag med et bud på, hvad en reform bør indeholde, hvis vi skal lykkes med at løse den store samfundsmæssige udfordring, Danmar

Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser15.3.2024 15:01:22 CET | Pressemeddelelse

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye