Lolland Kommune

Politisk aftale om folkeskoler i Lolland Kommune

Del

Folkeskolerne i Lolland Kommune står overfor store udfordringer:

  • Børnetallet er halveret på 40 år, og de næste 10 år forventes et yderligere fald på mere end 700 børn.
  • Skolebygningerne er generelt nedslidte, og i Holeby og Horslunde står vi overfor konkrete beslutninger om, hvorvidt skolerne har en fremtid eller må lukkes.
  • STUK vurderer, at kvaliteten i vores folkeskoler skal løftes og er bekymret for Byrådets strategi for at sikre tilstrækkelig bæredygtige læringsmiljøer.
  • Evaluering af kommunens specialundervisningsstrategi fra 2019 viser, at der stadig er et stykke vej at gå, førend de politiske intentioner bliver til virkelighed.

Det kræver politisk handling! Derfor har partierne Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Din Stemme den 19. juni 2023 indgået en aftale om følgende tiltag:

Skolestruktur

Der er enighed om, at landsbyordningen i henholdsvis Holeby og Horslunde nedlægges med virkning fra den 1. august 2024. Dagtilbuddene i de to landsbyer fortsætter som selvstændige dagtilbud. Et administrativt oplæg til nye skoledistrikter behandles i september måned efter høring af skolebestyrelserne.

Børne- og Skoleudvalget får - som en del af fyrtårnet Fremtidens skole - til opgave at vurdere på skoledistrikterne fremover, herunder fremkomme med forslag til Byrådet til en mere hensigtsmæssig løsning i Nakskov, der i højere grad styrker fællesskaberne omkring kommunens skoletilbud. En ny løsning skal vedtages i indeværende byrådsperiode og kunne implementeres senest i august 2027.

Kvaliteten i folkeskolerne

Der er enighed om, at strukturen fra 2019, med hovedprincipperne omkring decentral ledelse, bestyrelse og MED-udvalg på hver skole, er den rigtige. Strukturen skal have tid til at virke — ledelsesrollerne, bestyrelser og MED-udvalg skal have den nødvendige tid til at formulere lokale strategier og tage ejerskab for udviklingen af deres skole.

Processen omkring Fremtidens skole skal komme med svar til Byrådet på, hvordan der kan sættes ind for at hæve den faglige kvalitet, ligesom der skal opstilles konkrete mål for skolernes udvikling.

Samtidig skal der tages et politisk ansvar for at skabe bedre rammevilkår for folkeskolen - både den enkelte skole og for skolerne på tværs. Der afsættes derfor i budget 2024 ressourcer til at styrke den eksisterende inklusionspulje for at understøtte udviklingen af inkluderende miljøer på alle skoler.

For at styrke den tværgående kvalitetsudvikling tilbageføres besparelsen fra budget 2021 på nedlæggelse af to konsulentstillinger i staben for Skole og Dagtilbud på 1 mio. kr. Der er behov for at tilbageføre ressourcer til en styrket forvaltningsmæssig understøttelse af skolerne, herunder implementeringen af de politisk vedtagne politikker og strategier.

Specialundervisningsstrategien

Der er enighed om, at retningen i specialundervisningsstrategien er den rigtige, og at strukturen i specialskolen med specialiserede tilbud og læringsmiljøer skal fastholdes.

Rammebetingelserne for specialskolen skal styrkes - der skal skabes ro omkring de fysiske rammer, og Børne- og Skoleudvalget skal komme med forslag til en budgettildelingsmodel, der sikrer en vis robusthed i specialskolens økonomi i perioder med nedadgående børnetal.

Nøgleord

Kontakter

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

Tlf:23 24 91 80

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune iværksætter handleplan for byggesager18.4.2024 12:19:40 CEST | Pressemeddelelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte i september 2023 en analyse af byggesagsbehandlingen i Lolland Kommune. Nu viser en brugertilfredshedsundersøgelse, at der blandt de fleste adspurgte er tilfredshed med sagsbehandlingen. Men der er også områder, hvor sagsbehandlingen kan gøres endnu bedre. Det viser den analyse, som Deloitte har foretaget for kommunen. Derfor har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en handleplan.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye