Incita

Det danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt. Men hvis du har dårlig hygiejne, kan du godt glemme det.

Del

Generelt er de danske arbejdsgivere blevet mere rummelige, hvis vi sammenligner med tidligere år. Det viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2023. Arbejdsgiverne afviser jobansøgere, der ikke taler dansk og engelsk eller har problemer med hygiejnen. Og hvis du har et synshandicap eller sidder i kørestol, har du også ringe chancer for at komme i betragtning til en jobsamtale.

Vi står med et paradoks på det danske arbejdsmarked: Rekrutteringsudfordringerne bliver større og antallet af mennesker i den erhvervsaktive alder udenfor job bliver større. Vi mangler hænder på velfærdsområdet og samtidig viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2023 at visse grupper stadig afvises af arbejdsgiverne. Hvad gør vi for at få flere integreret på arbejdsmarked?
Vi står med et paradoks på det danske arbejdsmarked: Rekrutteringsudfordringerne bliver større og antallet af mennesker i den erhvervsaktive alder udenfor job bliver større. Vi mangler hænder på velfærdsområdet og samtidig viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2023 at visse grupper stadig afvises af arbejdsgiverne. Hvad gør vi for at få flere integreret på arbejdsmarked?

Det er nogle af konklusionerne fra den årlige Incita Arbejdsgiveranalyse, der tager temperaturen på det rummelige arbejdsmarked i Danmark. Til gengæld er arbejdsgiverne i 2023 blevet mere tolerante overfor jobansøgere med hørehandicap og psykiatriske diagnoser. Således svarer 12,5% af arbejdsgiverne, at de vil afvise en jobansøger med autisme inden jobsamtale, sidste år afviste 17,5% af arbejdsgiverne denne målgruppe. Det samme mønster ses for kandidater med en psykiatrisk diagnose som fx bipolar, hvor 21,7% af arbejdsgiverne i 2023 afviser målgruppen mod næste 30% sidste år. Den målgruppe som arbejdsgiver er mest afvisende overfor er ”kandidater, der ikke taler og forstår dansk og engelsk”, her siger hele 74,3% af arbejdsgiverne nej tak, allerede før en jobsamtale. Lige bagefter kommer ”kandidater, der har udfordringer med hygiejne”, hvor 60.5% af arbejdsgiverne afviser.

Det vigtigste for arbejdsgiver, når en kandidat tilbydes en ansættelse, er motivation, der tæller hele 46,9%. Næst vigtigst er personens kompetencer (16,4%). Det er rigtig positivt, at arbejdsgiverne er parate til at give en chance til mennesker med få formelle kompetencer og ringe erfaring fra arbejdsmarkedet, så længe personen er motiveret. Det er også positivt, at arbejdsgivernes kendskab til ”småjob” er stigende år for år. Incitas erfaring viser nemlig, at et småjob kan være en eminent trædesten ind på arbejdsmarkedet. Et småjob er typisk henvendt til dem, der får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, men som i øjeblikket ikke er i stand til at varetage et job på fuldtid.

Arbejdsgiverne peger på flere forhold, når der spørges til, hvad der skal til for at endnu flere mennesker, der har brug for en ansættelse på særlige vilkår, kommer ind på arbejdsmarkedet: Det skal være nemmere at finde kandidater, det skal være administrativt nemmere, der er brug for hjælp og sparring undervejs og så er der brug for mere viden om de handicapkompenserende ordninger. 

Fonden Incita gennemfører hvert år Arbejdsgiveranalysen for at stille skarpt på arbejdsmarkedet holdning og vilje til at ansætte mennesker på særlige vilkår. Resultaterne af undersøgelsen bruges til at afdække hvilke målgrupper, der har brug for en ekstra hånd til at komme i arbejde og samtidig arbejdsgivernes kendskab og holdning til forskellige særlige ansættelsesformer, som fx fleksjob og småjob.

Kontakter

Det er tilladt at citere fra Incita Arbejdsgiveranalyse 2023 med Incita angivet som Kilde.
For yderligere oplysninger, kontakt adm. direktør Christina Grøntved, cgr@incita.dk og tel. 4078 8284

Billeder

Om Incita Arbejdsgiveranalyse:

Arbejdsgiveranalysen kaster hvert år lys over arbejdsgiveres holdninger til at ansætte mennesker på særlige vilkår, de såkaldte udsatte ledige. Arbejdsgiveranalysen 2023 er nummer 8. Analysen bygger på 554 svar fra virksomheder med max 200 ansatte i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Analysen bygger på svar fra respondenter, som angiver at være med til at træffe beslutninger om ansættelser. Små og mellemstore virksomheder er vigtigste samarbejdspartnere for Incita i indsatsen for skabe fodfæste til flere på arbejdsmarkedet. Vi tager temperaturen på arbejdsmarkedets rummelighed og tilgængelighed ved at spørge ind til arbejdsgivernes holdning til at ansætte mennesker på særlige vilkår.